Nghiệp vụ Thuế Các quy định về luật thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất...

Thuế tiêu thụ đặc biệt được Chính Phủ quy định dưới dạng các văn bản pháp luật khác nhau. Kế toán viên có nhiệm vụ cập nhật liên tục để nắm được văn bản nào có giá trị hiệu lực, tránh sai phạt cho doanh nghiệp. Trong bài viết này, phần mềm kế toán online MISA AMIS sẽ giúp người làm kế toán tổng hợp các quy định về luật thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực tính đến tháng 06/2021.

1. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 số 27/2008/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014, số: 70/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt về nhóm đối tượng chịu thuế (bổ sung “xăng các loại”), không chịu thuế (cập nhật thêm các trường hợp được miễn thuế đối với tàu bay, du thuyền ngoài mục đích kinh doanh vận chuyển và quốc phòng, an ninh) và thuế suất (đối với xe ô tô dưới 24 chỗ).

Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế; cách xây dựng thương hiệu tuyển dụng.

2. Nghị định về thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định số 26/VBHN-BTC ban hành năm 2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung liên quan đến đối tượng chịu thuế, không chịu thuế; căn cứ tính thuế; hoàn thuế, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nghị định số 108/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều luật về thuế tiêu thụ đặc biệt như quy định về đối tượng chịu thuế (đối với tàu bay, du thuyền, hàng mã, kinh doanh đặt cược, hàng hóa hoàn chỉnh), đối tượng

Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế. Cụ thể, nghị định sửa đổi, bổ sung các điều khoản về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế và cách xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nghị định số 18/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt. – Luật sửa đổi, bổ sung các điều khoản về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nghị định số 109/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Trong quy định có quy định cụ thể đối tượng áp dụng, thời hạn nộp thuế, trình tự và thủ tục gia hạn.

– Quyết định số 2153/QĐ-BTC có quy định về việc miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng quà biếu, tặng mang mục đích từ thiện.

3. Thông tư hướng dẫn luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Thông tư số 28/2006/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước  xuất khẩu có nhãn mác nước ngoài đã nộp thuế đặc biệt trong nước. Thông tư quy định cụ thể về đối tượng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt, điều kiện các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thuốc lá được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt, cách xác định số thuế TTĐB được hoàn và trình tự, thủ tục xác định đối tượng được hoàn thuế TTĐB.

Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các thông tư về thuế.

Thông tư số 12/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trên đây là các văn bản pháp luật hiện hành về thuế tiêu thụ đặc biệt. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho kế toán viên trong việc tra cứu thông tin về luật thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Để tiện lợi cho quá trình tra cứu, áp dụng luật, AMIS Kế toán đã tổng hợp các quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt, đọc ngay bài viết Hiểu về thuế tiêu thụ đặc biệt từ A đến Z để nắm rõ các vấn đề cơ bản một cách nhanh chóng 

Những thông tư, nghị định liên quan đến kế toán doanh nghiệp thường thay đổi thường xuyên và có tính liên tục. Do vậy nhiều khi những thông tin mới mà kế toán chưa kịp nắm thì đã ra thông tư mới hơn. Để hỗ trợ kế toán cập nhật được các văn bản pháp luật một cách nhanh chóng, chính xác, tránh sai phạm cho doanh nghiệp, phần mềm kế toán online MISA AMIS cung cấp tính năng tự động cập nhật các quy định về thuế, bảo hiểm xã hội.

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Phần mềm AMIS Kế toán hiện đang là phần mềm kế toán hỗ trợ công tác thuế được tin dùng nhất hiện nay:

    • Tự động lấy số liệu từ bảng lương, hồ sơ nhân viên lên tờ khai khấu trừ thuế, tờ khai quyết toán thuế TNCN ngay trên phần mềm, giúp kế toán không mất ng tổng hợp thủ ng ở ngoài Excel
    • Tự động lấy số liệu thuế GTGT, TTĐB từ các chứng từ mua vào, bán ra ở các phân hệ có liên quan theo từng kỳ tính thuế.
  • Cho phép lập các tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB tương ứng với từng kỳ theo TT 39/2012/TT-BTC. Tự động lấy số liệu lên các tờ khai tương ứng dựa trên các bảng kê mua vào, bán ra.
  • Tự động cập nhật thông tư, các quy định về thuế và BHXH
  • Tự động thống kê, xây dựng báo cáo thuế đầy đủ, nhanh chóng
  • Tích hợp dịch vụ kê khai thuế Mtax.vn giúp kế toán nộp trực tiếp tờ khai đã lập trên phần mềm, đồng thời doanh nghiệp có thể xuất khẩu tờ khai ra định dạng xml để nộp qua cổng nhận tờ khai của cơ quan thuế

Tham khảo ngay phần mềm kế toán online MISA AMIS để công tác kế toán hiệu quả hơn.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]