Quan hệ lao động Báo cáo, thống kê nhân sự Nhận Miễn Phí 05+ Mẫu báo cáo nhân sự và Bảng đánh...

Nhận Miễn Phí 05+ Mẫu báo cáo nhân sự và Bảng đánh giá công việc đa ngành

Báo cáo nhân sự phản ánh mức độ hiệu quả của các công tác nhân sự trong doanh nghiệp như tuyển dụng, đánh giá, đào tạo, chính sách đãi ngộ… Dựa vào hệ thống này, nhà quản trị có thể nắm bắt tình hình biến động nhân sự, tìm ra những lỗ hổng trong công tác điều hành để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực. Dưới đây là những mẫu báo cáo nhân sự cần phải có trong doanh nghiệp.

1. Báo cáo nhân sự tình hình biến động

1.1. Mẫu báo cáo tình hình biến động nhân sự

báo cáo biến động nhân sự
Báo cáo biến động nhân sự

Báo cáo tình hình biến động nhân sự là căn cứ giúp nhà quản trị nhân sự và ban lãnh đạo nắm bắt tình hình tăng, giảm người lao động tại doanh nghiệp. Nếu tỷ lệ biến động nhân sự lớn, nhà quản lý cần xem xét nguyên nhân và tìm biện pháp để ổn định nhân sự. Từ đó đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đúng kế hoạch.

Báo cáo biến động nhân sự có thể được thể hiện dưới nhiều dạng. Phổ biến nhất là biểu đồ cột thể hiện số lượng nhân sự qua các năm/quý/tháng, hoặc dạng biểu đồ phân tích số lượng nhân viên nghỉ việc.

Báo cáo biến động nhân sự dạng cột
Báo cáo biến động nhân sự dạng cột
báo cáo nghỉ việc
Báo cáo nghỉ việc

1.2. 04 Nguyên nhân gây dẫn đến tình trạng biến động nhân sự lớn

 • Công tác tuyển dụng chưa hiệu quả: tuyển dụng nhiều nhưng tỷ lệ đạt/đáp ứng công việc chưa tốt, tuyển dụng người chưa phù hợp.
 • Chính sách đãi ngộ chưa tốt dẫn đến tình trạng không giữ được chân nhân tài.
 • Kỹ năng quản lý yếu kém, nhà quản lý chưa biết cách động viên, kích lệ nhân sự gắn bó với doanh nghiệp.
 • Môi trường làm việc thiếu chuyên nghiệp, văn hóa doanh nghiệp còn yếu kém…
 • Chưa biết cách phân tích năng lực và đánh giá công việc của nhân viên

Bạn có thể tải mẫu đánh giá công việc các bộ phận, phòng ban và vị trí công việc đa ngành tại đây!


2. Báo cáo hiệu quả tuyển dụng

Từ những biến động nhân sự, nhà lãnh đạo cần đưa ra những phương án tuyển dụng hiệu quả. Các chiến lược tuyển dụng cần đáp ứng nhu cầu hiện tại của công ty cũng như đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Do vậy, báo cáo hiệu quả tuyển dụng rất quan trọng, giúp lãnh đạo đưa ra cái nhìn tổng quan về số lượng nhân sự mới. Từ đó, đánh giá hiệu quả của công tác tuyển dụng và quy trình tuyển dụng.

Báo cáo tỷ lệ chuyển đổi ứng viên
Báo cáo tỷ lệ chuyển đổi ứng viên

Ngoài ra, báo cáo về chi phí tuyển dụng và hiệu quả của từng nguồn tuyển dụng sẽ giúp HR tối ưu chi phí và thời gian tuyển chọn nhân tài của doanh nghiệp. Ngoài ra, một số mẫu báo cáo nhân sự thường được sử dụng phổ biến để kiểm soát tình hình tuyển dụng của doanh nghiệp như:

 • Báo cáo số lượng ứng viên tuyển dụng theo nguồn (kênh tuyển dụng hiệu quả).
 • Báo cáo chi phí hoạt động tuyển dụng.
 • Báo cáo hiệu quả theo cán bộ phụ trách tuyển dụng.
 • Báo cáo số lượng nhân sự tuyển dụng theo từng phòng ban.
Báo cáo hiệu quả tuyển dụng tại doanh nghiệp
Báo cáo hiệu quả tuyển dụng tại doanh nghiệp

3. Báo cáo chấm công nhân viên

Việc quản lý ca kíp, quản lý công trong doanh nghiệp cũng giúp tăng hiệu quả công việc của nhân sự. Do vậy, các báo cáo về bảng công hàng tháng, số lượng nhân sự nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ thai sản… cũng giúp lãnh đạo kiểm soát số lượng nhân sự có mặt làm việc tại công ty.

Đây là loại báo cáo đặc biệt hữu dụng cho HR bởi nó giúp duy trì nề nếp làm việc của công ty. Các báo cáo về tình hình chấm công sẽ giúp HR đánh giá tốt hơn về một cá nhân trong tổ chức. Đồng thời, HR có thể đưa ra nhắc nhở, cảnh cáo và cân nhắc sa thải đối với những nhân sự thiếu tính tự giác.

Báo cáo chấm công có thể được thể hiện theo dạng số lượng nhân sự nghỉ theo thời gian. Hoặc nó có thể được trình bày dưới dạng tổng quát hơn: theo phòng ban, theo chi nhánh công ty…

Báo cáo tình hình nghỉ theo tháng
Báo cáo tình hình nghỉ theo tháng
Báo cáo nghỉ theo phòng ban
Báo cáo nghỉ theo phòng ban

4. Báo cáo ngân sách cho hoạt động quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp

Trong hệ thống báo cáo cần có của quản trị nhân sự doanh nghiệp, nhà quản trị nhân sự không thể thiếu báo cáo ngân sách kế hoạch, ngân sách thực tế cho các hoạt động như tuyển dụng, chính sách khen thưởng, quỹ lương, phúc lợi, trang thiết bị/tài sản cho mỗi nhân sự làm việc…

Báo cáo ngân sách nhân sự giúp ban lãnh đạo nắm được tình hình sử dụng chi phí cho các công tác quản lý sự. Chúng cũng là căn cứ để biết được doanh nghiệp có đang sử dụng nguồn lực hiệu quả hay không.

Báo cáo tiền lương
Báo cáo tiền lương

Những ngân sách thường dùng cho hoạt động quản trị nguồn nhân lực bao gồm:

 • Ngân sách tuyển dụng
 • Ngân sách đào tạo
 • Ngân sách khen thưởng
 • Ngân sách phúc lợi
 • Quỹ lương
 • Ngân sách đầu tư tài sản/thiết bị làm việc cho nhân viên….

5. Hệ thống báo cáo đánh giá nhân viên

Hệ thống báo cáo đánh giá người lao động đặc biệt cần thiết, giúp BLĐ nắm bắt thông tin đa chiều, 360 độ về nhân viên. Từ việc thực hiện các quy trình, quy định của công ty, thái độ làm việc, hiệu quả đạt được theo mục tiêu, báo cáo đánh giá xếp hạng nhân viên…

Báo cáo đánh giá nhân sự
Báo cáo đánh giá nhân sự

6. Một số mẫu báo cáo nhân sự phổ biến khác

Ngoài những mẫu báo cáo nhân sự kể trên, doanh nghiệp cũng có rất nhiều báo cáo quản trị nhân sự chuyên sâu khác. Có thể kể đến như:

Một số loại báo cáo khác
Một số loại báo cáo khác
 • Báo cáo cơ cấu nhân sự theo phòng ban
 • Báo cáo tình hình nộp thuế TNCN, BHXH cho nhân viên
 • Báo cáo nhân sự theo loại hợp đồng
 • Báo cáo về tình hình công tác của nhân sự
 • Báo cáo tình hình khen thưởng cá nhân, theo phòng ban…

Hệ thống báo cáo nhân sự kể trên được phân tích và tổng hợp đầy đủ trên phần mềm quản lý nhân sự AMIS HRM. Với việc phát triển đầy đủ nghiệp vụ quản trị nhân sự, nhà quản trị có thể theo dõi tới hơn 50 loại báo cáo khác nhau phản ánh hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp.

Đăng ký trải nghiệm AMIS HRM hoàn toàn miễn phí

>> Xem thêm:

5/5 - (2 bình chọn)