Quản lý - điều hành Tài liệu - eBooks(Quản lý - điều hành) 10 biểu mẫu “BSC & KPI tinh gọn” cho nhà quản lý...

MISA AMIS dành tặng anh chị 10 BIỂU MẪU “BSC & KPI TINH GỌN” CHO NHÀ QUẢN LÝ: TỪ CHIẾN LƯỢC ĐẾN QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC.

Trong các biểu mẫu có hướng dẫn chi tiết cách thức triển khai dành cho tất cả các vị trí then chốt. Anh chị chỉ cần tải về để ứng dụng được ngay!

Lợi ích của bộ tài liệu với chủ doanh nghiệp

  • Hiểu thấu khái niệm nền tảng về BSC và cách sử dụng BSC trong hoạt động quản trị và triển khai chiến lược cho doanh nghiệp
  • Thấu hiểu bản chất của KPI và cách thiết kế ra được một KPI đúng đắn, có ý nghĩa
  • Xây dựng bộ khung chiến lược, bản đồ chiến lược, các thước đo kết quả công việc cho tổ chức
  • Nắm bắt tư duy chiến lược để xây dựng tổ chức thành công và bền vững
  • Quản trị kết quả công việc của tổ chức

Mời anh chị đăng ký ngay tại đây:


Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 1 Trung bình: 5]