Kế toán cho giám đốc Kế toán quản trị 5 Bất cập phát sinh khi bộ phận Kế toán với Bán...

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp quy mô vừa và lớn quản lý bộ phận Kế toán và Kinh doanh bằng các phần mềm riêng lẻ khiến công việc thiếu sự liên kết, dễ xảy ra sai sót và mất nhiều thời gian trong việc kiểm tra đối chiếu.

Thực trạng quản lý bộ phận Kế toán và Bán hàng hiện nay

Cuối ngày, bộ phận bán hàng (phòng Kinh doanh) tập hợp các đơn hàng, doanh thu và số lượng hàng bán phát sinh trong ngày gửi về bộ phận Kế toán. Lúc này Kế toán bắt đầu ghi sổ, tính được doanh thu, và hàng nhập xuất tồn. Khi có yêu cầu từ BLĐ hoặc đến kỳ sẽ tính lợi nhuận dựa vào doanh thu và chi phí ghi nhận được từ bộ phận Bán hàng.

Theo những khảo sát gần đây nhất, tại các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn, việc phân chia công việc của từng thành viên trong bộ phận Tài chính – Kế toán tương đối rõ ràng, khoa học. Tức là mỗi người sẽ phụ trách một mảng khác nhau nhưng luôn có sự phối hợp chặt chẽ để có sự kiểm tra đối chiếu số liệu, đảm bảo hạn chế thấp nhất việc xảy ra các sai sót.

5 bất cập phát sinh khi bộ phận Kế toán với Bán hàng không liên kết với nhau

Bên cạnh những ưu điểm, kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại nhiều doanh nghiệp đa chi nhánh, quy mô lớn còn tồn tại một số vấn đề, cần tiếp tục hoàn thiện.

Chưa xác định tường minh doanh số theo từng khách hàng

Dưới góc độ kế toán tài chính, hiện nay, nhiều công ty chỉ áp dụng giảm giá trên đơn hàng với một số ít khách hàng, chưa áp dụng các tiêu thức chiết khấu cụ thể và theo dõi hạch toán riêng các khoản chiết khấu.

Chưa cung cấp số liệu báo cáo tức thời

Dưới góc độ kế toán quản trị, hiện nay, việc tổ chức hệ thống kế toán quản trị bán hàng và kết quả kinh doanh vẫn chưa thực sự quan tâm đúng mức nên chưa cung cấp được các thông tin quản trị cần thiết và kịp thời phục vụ yêu cầu ra quyết định kinh doanh của ban lãnh đạo.

rủi ro tài chính

Chưa phân loại chi phí

Ban lãnh đạo công ty vẫn chưa có tiêu chí rõ ràng để phân loại chi phí thành biến phí, định phí; ảnh hưởng đến công tác lập dự toán và việc hoạch định phối hợp các mức độ chi phí, khối lượng, doanh thu để đạt được lợi nhuận mong muốn tốt nhất.

Hạn chế trong việc thu thập thông tin để lập dự toán

Việc thu thập thông tin để xây dựng dự toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh còn hạn chế, mang tính thống kê, lượng hóa số liệu. Nhiều công ty chưa xây dựng một bộ phận quản trị chuyên trách phân tích, thu thập thông tin và đánh giá tình hình thị trường để dự toán doanh thu, chi phí được lập ra sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu hoạch định chính sách phát triển của doanh nghiệp.

Không chú trọng phân tích kết quả kinh doanh

Ngoài ra, việc phân tích tình hình kết quả kinh doanh tại công ty hiện vẫn chưa được chú trọng đúng mức, công ty chưa tiến hành phân tích, so sánh với kết quả hoạt động kinh doanh cùng kỳ để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng tích cực đến kết quả kinh doanh cũng như những vấn đề còn tồn tại để có giải pháp khắc phục kịp thời.

Việc thực hiện tốt kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh không những giúp doanh nghiệp quay vòng được nguồn vốn để tiến hành tái sản xuất kinh doanh mở rộng mà còn giúp người điều hành đánh giá được hiệu quả hoạt động, từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh hợp lý.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]