Tài liệu - eBooks Mẫu bảng chấm công và tính lương Excel cho giáo viên...

Mẫu bảng chấm công và tính lương Excel cho giáo viên theo giờ dạy là một công cụ hữu ích giúp nhà trường quản lý thời gian làm việc của giáo viên, từ đó tính toán lương, thưởng và các khoản phụ cấp khác một cách chính xác.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm này và cách sử dụng mẫu bảng chấm công và tính lương bằng Excel để giúp quản lý nhân sự và quản lý trường học thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả.

TẢI FILE CHẤM CÔNG – TÍNH LƯƠNG TẠI ĐÂY

1. Khái niệm bảng chấm công và tính lương cho giáo viên

Trong môi trường giáo dục, bảng chấm công và tính lương cho giáo viên là một hệ thống quản lý nhân sự và tài chính quan trọng giúp theo dõi, ghi nhận, và thanh toán cho công việc của các giáo viên làm việc dưới hình thức thời gian học dạy cố định hoặc không cố định, thường dựa trên giờ làm việc của họ.

Đối với giáo viên theo giờ dạy, việc chấm công và tính lương trở nên khá thách thức hơn so với giáo viên hợp đồng toàn thời gian. Bởi vì giáo viên theo giờ dạy chỉ làm việc theo lịch giảng dạy, không có lịch làm việc cố định như giáo viên hợp đồng toàn thời gian.

2. Quy định về bảng chấm công và bảng lương cho giáo viên theo giờ dạy hiện nay

Trong thời đại công nghệ số, việc quản lý và tính toán lương cho giáo viên theo giờ dạy đã trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết. Để hiểu rõ hơn về quy định hiện tại về bảng chấm công và bảng lương Excel cho giáo viên theo giờ dạy, chúng ta cùng đi vào chi tiết các quy định và hướng dẫn cụ thể:

2.1. Quy định tại Bộ Luật Lao Động năm 2019:

Luật Giáo Dục năm 2019 đã thay thế Luật Giáo Dục năm 2005 và đặt ra nhiều quy định mới liên quan đến giáo viên. Trong Điều 37 của Luật này, quy định về việc thanh toán lương cho giáo viên theo giờ dạy và cách thức quản lý nhân sự trong lĩnh vực giáo dục. 

 • Thời gian làm việc: Điều này áp dụng đặc biệt cho giáo viên, nơi thời gian làm việc bao gồm cả thời gian giảng dạy, chuẩn bị bài giảng, kiểm tra, đánh giá học sinh và mọi hoạt động theo quy định của pháp luật.
 • Thời gian nghỉ ngơi: Các khoảng thời gian nghỉ ngơi bao gồm giờ ăn trưa, giờ giải lao trong ngày làm việc, và các ngày nghỉ hằng tuần. Các ngày nghỉ lễ, tết, và ngày nghỉ khác cũng cần được ghi rõ.
 • Lương: Luật quy định mức lương cơ bản của giáo viên theo giờ dạy, và các mức lương này có thể được điều chỉnh theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục.

2.2 Quy định trường học và sở giáo dục:

Mỗi trường học và sở giáo dục cụ thể có thể có quy định riêng liên quan đến việc chấm công và tính lương cho giáo viên theo giờ dạy. Điều này bao gồm việc sử dụng các mẫu bảng chấm công và bảng tính lương Excel đặc thù phù hợp với nhu cầu của trường học.

3. Mẫu bảng chấm công và tính lương Excel cho giáo viên theo giờ dạy

Thông thường, một mẫu bảng chấm công và tính lương Excel cho giáo viên theo giờ dạy cần bao gồm các phần sau:

3.1 Bảng chấm công

Danh sách giáo viên

 • Tên giáo viên: Tên của giáo viên.
 • Mã giáo viên: Mã nhân viên hoặc mã giáo viên (điều này giúp tránh nhầm lẫn nếu có giáo viên trùng tên).

Bảng chấm công theo giờ của giáo viên

 • Tiêu đề: Bảng chấm công theo giờ
 • Tháng chấm công: Tháng mà bảng chấm công áp dụng
 • Họ tên giáo viên: Tên của giáo viên
 • Mã giáo viên: Mã nhân viên hoặc mã giáo viên
 • Bộ môn giảng dạy: Bộ môn mà giáo viên giảng dạy
 • Các ngày trong tháng: Các ngày trong tháng (tương ứng với số ngày làm việc trong tháng)
 • Giờ vào: Thời gian giáo viên đến trường
 • Giờ ra: Thời gian giáo viên rời trường
 • Số tiết dạy: Số tiết dạy của giáo viên trong ngày
 • Lý do vắng mặt: Lý do giáo viên vắng mặt nếu có

 Sau đây là mẫu bảng chấm công theo giờ doanh nghiệp có thể tải về tham khảo:

Mẫu 1:

Bảng chấm công tính theo số giờ dạy của giáo viên. Hình thức chấm công này không phụ thuộc vào giờ vào – giờ ra hàng ngày của giáo viên. Số giờ công được tính dựa trên giờ dạy thực tế đã được đăng ký theo kế hoạch.

Mẫu 2:

Bảng chấm công theo giờ ra – giờ vào dạng Dashboard, có báo cáo thống kê tự động theo dõi chấm công của nhân viên trong tháng theo giờ/ theo ngày.

Nhấn vào đây để đăng ký tải mẫu bảng lương giáo viên

3.2 Bảng tính lương theo giờ của giáo viên

Bảng tính lương theo giờ của giáo viên là một công cụ quan trọng giúp nhà trường tính toán lương, thưởng cho giáo viên một cách chính xác. Bảng tính này thường bao gồm các nội dung sau:

 • Tiêu đề: Bảng tính lương theo giờ
 • Tháng tính lương: Tháng mà bảng tính lương áp dụng
 • Họ tên giáo viên: Tên của giáo viên
 • Mã giáo viên: Mã nhân viên hoặc mã giáo viên
 • Lương cơ bản: Mức lương được thỏa thuận trong hợp đồng làm việc
 • Phụ cấp: Các khoản phụ cấp như ăn trưa, điện thoại, xăng xe, hỗ trợ thêm, v.v.
 • Tổng phụ cấp: Tổng số phụ cấp giáo viên nhận được trong tháng
 • Số tiết dạy: Số tiết dạy của giáo viên trong tháng
 • Lương theo giờ: Lương của giáo viên theo giờ dạy
 • Tổng lương: Tổng lương của giáo viên trong tháng
 • Thuế thu nhập cá nhân: Số tiền thuế thu nhập cá nhân phải trừ đi từ thu nhập của giáo viên
 • Tạm ứng: Số tiền tạm ứng (nếu có)
 • Tổng các khoản trừ: Tổng số tiền trừ vào lương của giáo viên
 • Thực lĩnh: Số tiền lương thực sự mà giáo viên nhận được sau khi trừ các khoản trừ

Ngoài ra, trong bảng tính lương theo giờ của giáo viên, có thể thêm một số thông tin khác như:

 • Bộ môn giảng dạy: Bộ môn mà giáo viên giảng dạy
 • Số giờ dạy thực tế: Số giờ dạy thực tế của giáo viên trong tháng
 • Số giờ dạy tăng ca: Số giờ dạy tăng ca của giáo viên trong tháng

Mẫu 1:

Bảng tính lương theo số giờ dạy của giáo viên dựa trên số giờ dạy thực tế. Hình thức tính lương này không phụ thuộc vào giờ vào – giờ ra hàng ngày của giáo viên. 

Mẫu 2:

Thu nhập của giáo viên được tính dựa trên mức lương cơ bản của nhà nước và phần thu nhập theo thỏa thuận với cơ sở. Cách tính lương theo hình thức này phụ thuộc vào số ngày làm việc của giáo viên căn cứ bảng chấm công giờ vào – giờ ra hàng ngày.

Cách tính lương cơ bản của giáo viên

Hiện nay, mức lương của giáo viên các cấp được tính theo công thức:

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Trong đó, hệ số lương giáo viên các cấp được quy định lần lượt tại các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT.

Mức lương cơ sở

 • Trước 01/7/2023: Áp dụng mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP.
 • Sau 01/7/2023: Áp dụng mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng (được Quốc hội thông qua vào chiều ngày 11/11/2022)

Áp dụng công thức trên, bảng lương giáo viên 2023 theo quy định nhà nước như sau:

Bảng tổng hợp lương của giáo viên

Bảng tính lương theo giờ vào – giờ ra của giáo viên dạng Dashboard, có báo cáo thống kê tự động theo dõi tổng thu nhập của giáo viên trong tháng đầy đủ các thông tin như sau:

***

4. Lưu ý khi lập bảng chấm công và tính lương cho giáo viên

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng bảng chấm công và tính lương theo giờ của giáo viên:

 • Cần lựa chọn mẫu bảng phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhà trường. Các mẫu bảng chấm công và tính lương cho giáo viên có nhiều mẫu khác nhau, nhà trường cần lựa chọn mẫu bảng phù hợp với nhu cầu của mình, bao gồm số lượng giáo viên, số môn học, số lớp học,…
 • Cần nhập đầy đủ và chính xác thông tin giáo viên vào bảng chấm công và bảng tính lương. Thông tin giáo viên cần được nhập đầy đủ và chính xác để đảm bảo tính chính xác của bảng chấm công và lương của giáo viên.
 • Giáo viên cần chấm công đầy đủ và đúng quy định. Giáo viên cần chấm công đầy đủ và đúng quy định để đảm bảo quyền lợi của mình.
 • Nhà trường cần tính lương cho giáo viên một cách chính xác. Nhà trường cần tính lương cho giáo viên một cách chính xác để đảm bảo quyền lợi của giáo viên và sự công bằng trong nội bộ nhà trường.

Dưới đây là một số lưu ý cụ thể khi lập bảng chấm công và tính lương cho giáo viên theo giờ:

Về bảng chấm công:

 • Cần ghi rõ các thông tin cần thiết như họ tên giáo viên, mã giáo viên, ngày, giờ vào, giờ ra, số tiết dạy, lý do vắng mặt (nếu có).
 • Cần sử dụng ký hiệu thống nhất để đánh dấu tình trạng công việc hoặc chấm công của giáo viên.
 • Cần kiểm tra kỹ thông tin chấm công trước khi xác nhận.
 • Lựa chọn phương pháp chấm công phù hợp: Nhà trường có thể lựa chọn một trong các phương pháp chấm công sau:
  • Chấm công bằng thẻ từ: Giáo viên sử dụng thẻ từ để chấm công tại các máy chấm công.
  • Chấm công bằng vân tay: Giáo viên sử dụng vân tay để chấm công tại các máy chấm công.
  • Chấm công bằng điện thoại di động: Giáo viên sử dụng ứng dụng chấm công trên điện thoại di động

Về bảng tính lương:

 • Cần nhập đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết như họ tên giáo viên, mã giáo viên, lương cơ bản, phụ cấp, số tiết dạy, lương theo giờ, tổng lương, thuế thu nhập cá nhân, tạm ứng, tổng các khoản trừ, thực lĩnh.
 • Cần sử dụng công thức tính toán chính xác để tính lương cho giáo viên.
 • Cần kiểm tra kỹ bảng tính lương trước khi trình duyệt.

Tuân thủ các lưu ý trên sẽ giúp nhà trường lập bảng chấm công và tính lương cho giáo viên một cách chính xác và công bằng.

Để tiết kiệm thời gian và công sức cho nhà trường trong việc chấm công và tính lương cho giáo viên, nhà trường có thể sử dụng các phần mềm tự động như AMIS Chấm Công và AMIS Tiền Lương.

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Bộ đôi AMIS Chấm Công và AMIS Tiền Lương giúp nhà trường quản lý thời gian làm việc và phúc lợi của giáo viên một cách chính xác và hiệu quả. Phần mềm có thể tích hợp với các hệ thống khác như phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm kế toán,… giúp nhà trường tiết kiệm thời gian và công sức.

 • Phân chia ca kíp làm việc ngay trên hệ thống phần mềm. Hiệu trưởng theo dõi được cụ thể nhân viên nào đang làm ca sáng/chiều/tối, nhân viên tự động kiểm tra được lịch làm việc của mình. 
 • Giáo viên có tự động check in, check out, làm đơn nghỉ phép, nghỉ không lương, đi muộn ngay trên phần mềm trực tuyến. 
 • Theo dõi ngày công nhanh chóng, tự xác nhận bảng công.
 • Dữ liệu tự tổng hợp cuối tháng và đồng bộ với AMIS Tiền Lương, AMIS Kế Toán giúp tính lương dễ dàng, nhanh chóng cho HR.
 • Quản lý tình hình quỹ lương, chi trả lương chặt chẽ với các báo cáo trực quan.
 • Có tính năng phân quyền giúp kiểm soát người dùng, hạn chế tối đa rò rỉ dữ liệu.

6. Kết luận

Mẫu bảng chấm công và tính lương Excel cho giáo viên theo giờ dạy là một công cụ hữu ích giúp nhà trường quản lý thời gian làm việc của giáo viên, từ đó tính toán lương, thưởng và các khoản phụ cấp khác một cách chính xác. Nhà trường cần lựa chọn mẫu bảng phù hợp với nhu cầu sử dụng và lưu ý các vấn đề khi lập bảng chấm công và tính lương để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]