Tags Tổ chức bán hàng

Rủi ro thị trường là gì? Dự đoán rủi ro thị...

Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch giữa người mua và người bán. Thị trường là nơi là nơi gặp...

Nhà phân phối là gì? Tiêu chí lựa chọn nhà phân...

Nhà phân phối là cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Đây cũng được coi là móc xích quan trọng trong...
chiến lược tuyển dụng quản lý bán hàng

Xây dựng chiến lược tuyển dụng quản lý bán hàng

Chiến lược tuyển dụng quản lý bán hàng đóng vai trò quan trọng để đảm bảo nhân sự thực hiện mục tiêu của doanh...

Cold call là gì? Cách triển khai cold call tiếp cận...

Khái niệm cold call là gì được nhiều doanh nghiệp quan tâm khi tiếp cận khách hàng tiềm năng. Đã có rất nhiều doanh...
Cross sales là gì

Cross sales là gì? Thực chiến cách áp dụng cross selling...

Nghệ thuật cross sales là gì? Làm cách nào để áp dụng các kỹ thuật bán chéo hiệu quả để tăng doanh số bán...
Up sale là gì?

Up sale là gì? Các cách triển khai chiến lược Up...

Up sale là một kỹ thuật bán hàng cho phép doanh nghiệp tìm hiểu thêm về khách hàng của mình và đưa ra đề...
Doanh thu bán hàng là gì?

Doanh thu bán hàng là gì? Cách tính doanh thu bán...

Việc tăng doanh thu bán hàng sẽ giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận cũng như nâng cao hiệu quả của các chiến lược kinh...
Tổ chức bán hàng cho doanh nghiệp phân phối

Tổ chức bán hàng hiệu quả cho doanh nghiệp phân phối

Làm thế nào để doanh nghiệp phân phối tổ chức bán hàng, quản lý nhà phân phối cũng như xây dựng chính sách giá...