Công ty cổ phần MISA Tất cả sản phẩm MISA
Tags Tin tức
nội quy lao động

Nội quy lao động có hiệu lực từ 01/01/2021 DN cần...

Doanh nghiệp từ trên 10 lao động phải có bản Nội quy lao động bằng văn bản, bao gồm 9 nội dung cơ bản...
Luật lao động có hiệu lực từ năm 2021

Những thay đổi của Bộ luật Lao động có hiệu lực...

Những thay đổi của Bộ luật Lao động có hiệu lực từ năm 2021 là những thông tin quan trọng người làm nhân sự...
Liên hệ mua hàng
090 488 5833