Tags Marketing mix

Marketing mix là gì? Cách xây dựng chiến lược Marketing mix...

Được giới thiệu từ giữa thế kỷ 20, song đến nay khái niệm Marketing mix vẫn để lại nhiều giá trị và được ứng...
×
Tra cứu đơn hàng
×
Xác thực thông tin
×
Chi tiết đơn hàng
Xem chi tiết
×
Chi tiết đơn hàng