Đối với công ty phân phối dược (kênh OTC và ETC) có những đặc thù riêng, đòi hỏi Sales manager phải hiểu được đặc điểm mô hình, những nguồn lực hiện có cũng như các yếu tố bên ngoài và trong doanh nghiệp để từ đó tổ chức bán hàng hiệu quả.

Câu hỏi đặt ra là:

Với các nguồn lực hiện tại, phân bổ, tổ chức như thế nào cho hiệu quả?
Cách thức nào giúp doanh nghiệp dược tiếp cận và phát triển kênh OTC, ETC hiệu quả?
Làm sao để đo lường và đánh giá hiệu quả của NVKD theo từng giai đoạn?
Cách thức nào để nhận biết vấn đề và tối ưu việc tổ chức bán hàng?

Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình (Webinar) “TỔ CHỨC BÁN HÀNG CHO CÔNG TY DƯỢC – KÊNH OTC & ETC” do Công ty CP MISA tổ chức.

Đăng Ký Nhận Video & Tài Liệu Hướng Dẫn Chi tiết 98 

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]