Kiến thức Học từ chuyên gia Quản lý dữ liệu nhân sự thông minh bằng công nghệ...

Diễn giả: Chị Nguyễn Quỳnh Giao, Anh Mai Trúc Chí
Đối tượng tham dự: Giám đốc/ Trưởng phòng Nhân sự, CEO doanh nghiệp
Mời anh, chị xem lại Hội thảo và tải về tài liệu chương trình!
1. Dữ liệu nhân sự và các vấn đề trong việc tổ chức, quản lý dữ liệu tại doanh nghiệp.
2. Hướng dẫn xử lý và khai thác dữ liệu, tối ưu hiệu quả quản trị nhân sự.
3. Đúc rút kinh nghiệm và bài học thực tiễn trong quản lý dữ liệu tại các doanh nghiệp.


 756 

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]