Tài chính - kế toán Kế toán cho người mới bắt đầu Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán online MISA AMIS cho...

Khi bắt đầu sử dụng một công cụ hay phần mềm nào chắc chắn người sử dụng sẽ gặp không ít khó khăn. MISA ngoài cung cấp phần mềm kế toán offline thì còn có phiên bản online. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm kế toán online MISA AMIS cho người mới bắt đầu, giúp các anh chị thao tác dễ dàng hơn.

I. Hướng dẫn thiết lập dữ liệu phần mềm kế toán online MISA AMIS

Phần mềm kế toán online MISA AMIS được tích hợp với nền tảng AMIS Platform. Để thực hiện Thiết lập dữ liệu kế toán thực hiện như sau:

 • Vào trang AMIS Platform, tích chọn ứng dụng AMIS Kế toán:

amis kế toán

 • Chương trình sẽ lấy lên được thông tin công ty tương ứng với các thông tin đã được thiết lập trên AMIS Platform. Người dùng thực hiện thiết lập thông tin công ty theo các bước sau:

+ Chọn Lĩnh vực hoạt động:

chọn lĩnh vực hoạt động

+ Thiết lập các thông tin của dữ liệu kế toán như: Chế độ kế toán, Đồng tiền hạch toán, Ngày bắt đầu dữ liệu, Phương pháp tính giá xuất kho, Phương pháp tính thuế GTGT:

thiết lập dữ liệu+ Nhấn Bắt đầu sử dụng và thực hiện các công việc như Khai báo danh mục, Nhập số dư ban đầu.

hướng dẫn sử dụng misa amis+ Thực hiện Khai báo danh mục: Khai báo dữ liệu các danh mục chính để bắt đầu sử dụng:

khai báo danh mục+ Thực hiện Nhập số dư ban đầu: Nhập số dư công nợ khách hàng, nhà cung cấp, hàng tồn kho,…

+ Kiểm tra các thiết lập về thông tin công ty, năm tài chính, phương pháp tính thuế… để bắt đầu sử dụng.

Dùng ngay miễn phí

II. Hướng dẫn nghiệp vụ trên phần mềm kế toán MISA AMIS

Kế toán dễ dàng thực hiện thao tác nghiệp vụ trên phần mềm theo hướng dẫn về từng nghiệp vụ dưới đây:

1. Tiền mặt

Nghiệp vụ tiền mặt bao gồm thu tiền mặt, chi tiền mặt, dự báo dòng tiền, kiểm kê quỹ, báo cáo quỹ.

kiểm kê quỹ

2. Tiền gửi

Nghiệp vụ tiền gửi bao gồm các nội dung: Thu tiền gửi, chi tiền gửi và chuyển tiền nội bộ.

chi tiền gửi

3. Mua hàng

Nghiệp vụ mua hàng bao gồm: Lập chứng từ mua hàng, công nợ phải trả và các tiện ích khác như lập chứng từ mua hàng nhiều hóa đơn, lập chứng từ mua hàng từ hóa đơn điện tử.

chứng từ mua hàng

4. Bán hàng

Nghiệp vụ bán hàng bao gồm lập chứng từ bán hàng, quản lý công nợ phải thu, báo cáo bán hàng và các tiện ích khác như lập kế hoạch thu nợ, đối trừ chứng từ công nợ của khách hàng, bù trừ công nợ, lập hợp đồng bán, xuất hóa đơn cho khách hàng và thiết lập chính sách giá cũng như tính giá bán.

bán hàng

5. Quản lý hóa đơn

Nghiệp vụ quản lý hóa đơn bao gồm các hoạt động như lập và phát hành hóa đơn điện tử, phát hành hóa đơn hàng loạt, gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng và tra cứu lịch sử truyền nhận với Tổng cục Thuế Chuyển hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy theo nghị định 51/2010/NĐ-CP và hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP.

phát hành hóa đơn

6. Kho

Nghiệp vụ kho bao gồm nhập kho, xuất kho, chuyển kho và lắp ráp, tháo dỡ cùng các tiện ích như tính giá xuất kho, kiểm kê kho.

kho

7. CCDC

Nghiệp vụ công cụ dụng cụ liên quan đến tăng công cụ dụng cụ (CCDC), giảm CCDC, điều chuyển CCDC, điều chỉnh CCDC và phân bổ, kiểm kê CCDC.

CCDC

8. TSCĐ

Nghiệp vụ tài sản cố định bao gồm tăng TSCĐ, giảm TSCĐ, đánh giá lại TSCĐ, điều chuyển TSCĐ, khấu hao TSCĐ, kiểm kê TSCĐ và các tiện ích khác.

tài sản cố định

9. Nghiệp vụ khác

Một số nghiệp vụ khác trên phần mềm kế toán online MISA AMIS như: Thuế, ngân sách, thủ kho, thủ quỹ, tổng hợp…

thuế


III. Hướng dẫn sư dụng phần mềm kế toán online MISA AMIS cho từng lĩnh vực

1. Dược phẩm

Đối với doanh nghiệp lĩnh vực dược phẩm, phần mềm kế toán online MISA AMIS sẽ hỗ trợ các nghiệp vụ như:

 • Quản lý kho hàng hóa theo số lô, hạn sử dụng
 • Quản lý hàng hóa theo loại thuốc, hãng sản xuất, nước nhập khẩu,…
 • Quản lý hàng hóa theo nhiều đơn vị tính
 • Tính giá xuất kho theo phương pháp Đích danh
 • Mua hàng nhập khẩu (sử dụng ngoại tệ)
 • Quản lý doanh số bán hàng theo trình dược viên, cộng tác viên, cửa hàng, đại lý
 • Quản lý công nợ theo trình dược viên, cộng tác viên, cửa hàng, đại lý

dược phẩm

2. Thiết bị văn phòng

Đối với doanh nghiệp lĩnh vực thiết bị văn phòng, phần mềm kế toán online MISA AMIS sẽ hỗ trợ các nghiệp vụ như:

 • Quản lý hàng hóa theo loại thiết bị, hãng sản xuất, model…
 • Quản lý nhập xuất hàng hóa theo mã vạch
 • Quản lý lắp ráp hàng hóa
 • Quản lý nhập xuất tồn kho hàng khuyến mại
 • Mua hàng nhập khẩu (sử dụng ngoại tệ)
 • Quản lý chính sách giá bán theo từng nhóm khách hàng
 • Báo giá theo cấu hình chi tiết và có hình ảnh
 • Bán hàng theo từng nhân viên, cửa hàng, đại lý

thiết bị văn phòng

3. Ô tô, xe máy

Đối với doanh nghiệp lĩnh vực ô tô xe máy, phần mềm kế toán online MISA AMIS sẽ hỗ trợ các nghiệp vụ như:

 • Quản lý hàng hóa theo hãng sản xuất, dòng xe
 • Quản lý hàng hóa theo số khung, số máy
 • Tính giá xuất kho theo phương pháp Đích danh
 • Quản lý nhập – xuất – tồn kho hàng khuyến mại
 • Mua hàng nhập khẩu (sử dụng ngoại tệ)
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Quản lý tiền ứng trước (tiền đặt cọc) của khách hàng
 • Quản lý thu hộ – chi hộ các khoản phí trước bạ, bảo hiểm
 • Bán hàng theo nhân viên

ô tô xe máy

4. Vật liệu xây dựng

Đối với doanh nghiệp lĩnh vực vật liệu xây dựng, phần mềm kế toán online MISA AMIS sẽ hỗ trợ các nghiệp vụ như:

 • Quản lý hàng hóa theo loại mặt hàng, hãng sản xuất
 • Quản lý hàng hóa theo nhiều đơn vị tính
 • Quản lý chính sách giá theo từng nhóm khách hàng
 • Bán hàng theo đơn đặt hàng
 • Bán hàng cho công trình/dự án

vật liệu xây dựng

Xem thêm tính năng

5. Vận tải

Đối với doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, phần mềm kế toán online MISA AMIS sẽ hỗ trợ các nghiệp vụ như:

 • Tính giá thành dịch vụ vận chuyển theo từng đầu phương tiện, hợp đồng vận chuyển, theo từng chuyến
 • Theo dõi tình hình xuất kho vật tư, phụ tùng theo từng phương tiện
 • Quản lý doanh thu theo từng phòng vé
 • Quản lý doanh thu bán hàng theo từng lái xe, phụ xe
 • Xác định lãi lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng hợp đồng vận chuyển
 • Xác định lãi lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng phương tiện vận chuyển
 • Quản lý công nợ tạm ứng theo từng lái xe, phụ xe
 • Thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí

vận tải

6. Du lịch

Đối với doanh nghiệp lĩnh vực du lịch, phần mềm kế toán online MISA AMIS sẽ hỗ trợ các nghiệp vụ như:

 • Tính giá thành của từng hợp đồng du lịch
 • Quản lý báo giá theo từng khách hàng
 • Quản lý nhập – xuất – tồn kho hàng khuyến mại
 • Quản lý tiền ứng trước (tiền đặt cọc) của khách hàng
 • Quản lý công nợ phải thu khách hàng theo từng hợp đồng
 • Quản lý tạm ứng của nhân viên theo hợp đồng
 • Thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí
 • Báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo hợp đồng du lịch

Du lịch

7. Sản xuất

Đối với doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, phần mềm kế toán online MISA AMIS sẽ hỗ trợ:

 • Doanh nghiệp tính giá thành theo phương pháp giản đơn

sản xuất giản đơn

 • Doanh nghiệp tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ

tính giá thành hệ số tỷ lệ

8. Xây lắp

Đối với doanh nghiệp lĩnh vực xây lắp, phần mềm kế toán online MISA AMIS sẽ hỗ trợ các nghiệp vụ như:

 • Tính giá thành theo Công trình/Hợp đồng xây lắp
 • Quản lý các công trình kéo dài nhiều năm
 • Đánh giá tình hình sử dụng NVL so với dự toán
 • So sánh chi phí dự toán và thực tế công trình
 • Mua nguyên vật liệu xuất thẳng cho công trình, dự án
 • Quản lý doanh thu, chi phí và lãi lỗ của từng công trình, dự án
 • Theo dõi tạm ứng của nhân viên theo công trình
 • Quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp theo từng hạng mục công trình/công trình

xây lắp

9. Logistics

Đối với doanh nghiệp lĩnh vực logistic, phần mềm kế toán online MISA AMIS sẽ hỗ trợ các nghiệp vụ như:

 • Quản lý công nợ, doanh thu, chi phí theo từng hợp đồng, gói dịch vụ,…
 • Quản lý chi phí phát sinh theo từng khoản mục
 • Quản lý thu hộ, chi hộ khách hàng
 • Bán hàng theo nhân viên
 • Quản lý công nợ tạm ứng của nhân viên
 • Hạch toán đa ngoại tệ và tự động xử lý chênh lệch tỷ giá

logistic

Ngoài các nghiệp vụ kể trên, phần mềm kế toán MISA AMIS còn là giải pháp quản trị tài chính thông minh thế hệ mới, có nhiều tính năng đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu thời gian và công sức của kế toán như:

 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp mọi lĩnh vực
 • Tự động nhập liệu: Tự động nhập liệu chứng từ từ: Hóa đơn, Bill bán hàng, Bảng kê ngân hàng… giúp rút ngắn thời gian nhập liệu, tránh sai sót.
 • Tự động hóa việc lập báo cáo: Tự động tổng hợp số liệu lên báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các sổ sách giúp doanh nghiệp nộp báo cáo kịp thời, chính xác.
 • Cảnh báo thông minh: Nhắc nhở hạn kê khai, nộp thuế; Tồn kho vật tư, hàng hóa; Thu hồi nợ, thanh toán hóa đơn; Tình trạng hoạt động của KH/NCC…
 • Kết nối với Cơ quan Thuế; hệ thống quản trị bán hàng, nhân sự; hơn 100 đối tác giúp đồng bộ dữ liệu, giảm thiểu thời gian nhập liệu chồng chéo

Mời anh/chị đăng ký đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày bản demo phần mềm kế toán online MISA AMIS để trải nghiệm công cụ tài chính tối ưu nhất!

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]