Mẫu biểu, quy định Mẫu biểu Tải ngay mẫu biên bản thanh lý công cụ dụng cụ mới...

Biên bản thanh lý công cụ dụng cụ là một trong những mẫu biểu được nhiều doanh nghiệp sử dụng khi cần thanh lý các công cụ dụng cụ. Hãy cùng MISA AMIS tìm hiểu bài viết dưới đây và cập nhật mẫu biên bản thanh lý công cụ dụng cụ theo thông tư 133 và thông tư 200.

MISA AMIS
Kiều Phương Thanh là một chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính kế toán, tác giả của rất nhiều bài viết được đón nhận và chia sẻ trên các diễn đàn kế toán và tài chính Việt Nam.

1. Mẫu biên bản thanh lý công cụ dụng cụ là gì?

Trường hợp khi công cụ dụng cụ hư hỏng và không đáp ứng nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp thì sẽ được tiến hành thanh lý. Mẫu biên bản thanh lý công cụ dụng cụ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc thanh lý công cụ, dụng cụ chi tiết theo từng số lượng, giá trị, tình trạng hiện tại…

Khi thực hiện thanh lý công cụ dụng cụ, doanh nghiệp cần tuân thủ các nguyên tắc dưới đây:

 • Cần thực hiện kiểm tra lại tình trạng sử dụng của công cụ dụng cụ khi được các bộ phận, phòng ban báo về việc hư hỏng và không còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng.
 • Lập phiếu báo hỏng và đề nghị hủy/thanh lý công cụ dụng cụ để trình ban lãnh đạo doanh nghiệp phê duyệt
 • Khi được lãnh đạo doanh nghiệp phê duyệt, kế toán hoặc bộ phận quản lý tài sản ghi giảm trên sổ theo dõi CCDC và ghi giảm trên sổ kế toán

>> Đọc thêm: Công cụ dụng cụ là gì? Cách phân bổ công cụ dụng cụ và các nghiệp vụ KT khác

profit margin là gì

2. Hướng dẫn cách lập biên bản thanh lý công cụ dụng cụ

 • Tại góc bên trái của biên bản thanh lý tài sản cố định: Ghi rõ tên đơn vị hoặc đóng dấu đơn vị, bộ phận sử dụng
 • Tại mục I. Ghi rõ thành viên ban thanh lý công cụ dụng cụ
 • Tại mục II ghi các chỉ tiêu chung về công cụ dụng cụ được ghi chép ở mục I

+ Tên, ký hiệu TSCĐ, số hiệu, số thẻ TSCĐ, nước sản xuất, năm đưa vào sử dụng.

+ Nguyên giá TSCĐ, giá trị hao mòn đã trích cộng dồn đến thời điểm thanh lý, giá trị còn lại của TSCĐ đó.

 • Tại mục III: Ghi kết luận của ban thanh lý và nhận xét của ban về việc thanh lý công cụ dụng cụ
 • Tại mục IV: Ghi rõ kết quả thanh lý, sau khi thanh lý xong căn cứ vào các chứng từ tính toán tổng chi phí thanh lý thực tế và giá trị thu hồi ghi vào dòng chi phí thanh lý và giá trị thu hồi

Biên bản thanh lý công cụ dụng cụ phải do Ban thanh lý lập và có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của các thành viên trong ban, bao gồm trưởng ban thanh lý, kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp. 

>> Đọc thêm: Trọn bộ mẫu hồ sơ thanh lý tài sản cố định theo TT 200 và 133

Để giúp tiết kiệm thời gian khi hạch toán nghiệp vụ thanh lý công cụ dụng cụ, phần mềm kế toán online MISA AMIS đã trang bị sẵn tính năng hạch toán tự động với các bút toán đã được thiết lập sẵn. Với sự hỗ trợ của phần mềm, không chỉ công việc hạch toán diễn ra trơn tru mà việc theo dõi công cụ dụng cụ nói chung và thanh lý công cụ dụng cụ nói riêng cũng được thực hiện dễ dàng.

>> DÙNG THỬ MIỄN PHÍ – PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE MISA AMIS

3. Mẫu biên bản thanh lý công cụ dụng cụ theo thông tư 133 và thông tư 200

 • Mẫu biên bản thanh lý công cụ dụng cụ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ………………………….

Bộ phận: ……………………….

Mẫu số 02-TSCĐ

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày……tháng……năm….

Số:……………..

Nợ:…………….

Có:…………….

Căn cứ Quyết định số: …………………ngày……tháng……năm….. của ……………….về việc thanh lý tài sản cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ ……………………. Đại diện ………………… Trưởng ban

Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ ……………………. Đại diện …………………. Ủy viên

Ông/Bà: ………………………………… Chức vụ ……………………. Đại diện ………………… Ủy viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

– Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ…………………………………………….

– Số hiệu TSCĐ……………………………………………………………………………….

– Nước sản xuất (xây dựng)………………………………………………………………………………

– Năm sản xuất………………………………………………………………………………..

– Năm đưa vào sử dụng……………………………………………………………………..

Số thẻ TSCĐ…………………………………………………………………………………………………..

– Nguyên giá TSCĐ………………………………………………………………………..

– Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý………………………………………

– Giá trị còn lại của TSCĐ…………………………………………………………………

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:………………………………………………………………

  Ngày……tháng…… năm…..
  Trưởng Ban thanh lý

(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

– Chi phí thanh lý TSCĐ: ………………………….. (viết bằng chữ)……………………………

– Giá trị thu hồi: …………………………………….(viết bằng chữ)……………………………….

– Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày……tháng…….năm……………………………………………….

  Ngày……..tháng…….năm…..
Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 >> Tải ngay Mẫu biên bản thanh lý công cụ dụng cụ theo TT 133/2016/TT-BTC TẠI ĐÂY

 • Mẫu biên bản kiểm kê hàng tồn kho theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:……………………

Bộ phận:…………………

Mẫu số 02-TSCĐ

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày …..tháng…… năm ……

Số: ………….

Nợ: ………….

Có: ………….

Căn cứ Quyết định số:…….. ngày …. tháng …. năm …… của …………………………………………Về việc thanh lý tài sản cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ……………………….Chức vụ………………Đại diện …………………………Trưởng ban

Ông/Bà:………………………..Chức vụ………………Đại diện ………………………………Uỷ viên

Ông/Bà: ……………………….Chức vụ………………Đại diện ………………………………Uỷ viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

– Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ:……………………………………………………………

– Số hiệu TSCĐ:……………………………………………………………………………………………………..

– Nước sản xuất (xây dựng):……………………………………………………………………………………..

– Năm sản xuất:……………………………………………………………………………………………………….

– Năm đưa vào sử dụng ………………………………Số thẻ TSCĐ:……………………………………….

– Nguyên giá TSCĐ:………………………………………………………………………………………………..

– Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý:……………………………………………………….

– Giá trị còn lại của TSCĐ:……………………………………………………………………………………….

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

  Ngày……..tháng ………năm…..
  Trưởng Ban thanh lý

(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

– Chi phí thanh lý TSCĐ:………………………….(viết bằng chữ) ……………………………………….

– Giá trị thu hồi:……………………………………….(viết bằng chữ)………………………………………..

– Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ………..tháng ……….năm ……….

  Ngày………tháng………năm……
Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

>> Tải ngay mẫu biên bản kiểm kê hàng tồn kho theo thông tư 200/2014/TT-BTC TẠI ĐÂY

Sau khi thanh lý CCDC, kế toán cần loại bỏ CCDC đó trong sổ theo dõi, đồng thời thực hiện bút toán hạch toán ghi giảm CCDC. Do số lượng CCDC trong doanh nghiệp thường khá lớn, do đó các bước theo dõi, ghi chép phải được thực hiện cẩn thận.

Phần mềm kế toán online MISA AMIS rất tối ưu cho việc kết hợp theo dõi nghiệp vụ kế toán và quản lý TSCĐ, CCDC. Phần mềm giúp kế toán:

 • Theo dõi chặt chẽ từng tài sản, chi tiết theo từng kho, thời gian, mã vạch
 • Dễ dàng thực hiện các bút toán ghi tăng, giảm tài sản, CCDC với số lượng hàng loạt
 • Điều chỉnh, điều chuyển, phân bổ, kiểm kê công cụ dụng cụ
 • Cho phép khai báo TSCĐ, CCDC cho một loại hàng hóa/thành phẩm nhất định để dễ dàng phân bổ tính giá thành chi tiết

Ngoài ra, phần mềm còn nhiều tính năng khác hỗ trợ công việc kế toán, nhanh tay đăng ký trải nghiệm miễn phí 15 ngày bản demo phần mềm kế toán online MISA AMIS.

>> DÙNG THỬ MIỄN PHÍ – PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE MISA AMIS

Tổng hợp: Kiều Lục

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]