Tin tức Quản lý nhân sự Hệ thống quản lý tiền lương trong AMIS.VN

Hệ thống quản lý tiền lương trong AMIS.VN

AMIS.VN giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình quản lý tiền lương, giảm thiểu được thời gian tính thuế, bảo hiểm cho cán bộ nhân sự hàng tháng.

>>Tự động hóa công tác tính bảo hiểm trong AMIS.VN

>>Đơn giản hóa công tác bảo hiểm với AMIS.VN

>>Tự động hóa công tác tuyển dụng trên AMIS.VN

tự động hóa quy trình quản lý tiền lương

Cho phép tạo nhiều kỳ lương trong một tháng

  • Cho phép tạo nhiều kỳ lương trong một tháng, đáp ứng cho tất cả các đơn vị lựa chọn tính và trả lương cho nhân viên một lần hoặc nhiều lần trong tháng

Gửi phiếu lương cho nhân viên trong một thao tác

  • Cán bộ nhân sự có thể gửi trực tiếp phiếu lương cho từng nhân viên đồng thời chỉ qua một thao tác duy nhất. Thông qua ứng dụng AMIS.VN trên điện thoại di động, cán bộ nhân viên có thể xác nhận hoặc phản hồi trực tiếp về thông tin lương trong kỳ của mình để bộ phận nhân sự kịp thời ghi nhận và khắc phục.
  • Cho phép bổ sung thông tin về các khoản thu nhập, khấu trừ, cũng như đối tượng phụ thuộc của từng nhân viên để phục vụ cho việc theo dõi lương trong kỳ.