Cách phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào

15/05/2023

Loading

Thuế GTGT là loại thuế quen thuộc do được áp dụng cho hầu hết các loại hàng hoá, dịch vụ. Nhằm đảm bảo nguyên tắc khấu trừ Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT) đầu vào của cơ quan thuế, bài viết dưới đây sẽ giúp anh chị kế toán doanh nghiệp phân bổ thuế GTGT đầu vào chính xác. 

1. Căn cứ luật đối với Phân bổ thuế GTGT đầu vào

 • Khoản 2, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC
 • Khoản 9, Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ((sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC)

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài chính cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì: chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT

Như vậy:

 • Với số thuế GTGT đầu vào dùng để sản xuất kinh doanh HHDV chịu thuế GTGT: thực hiện khấu trừ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
 • Với số thuế GTGT đầu vào dùng để sản xuất kinh doanh HHDV không chịu thuế GTGT: không khấu trừ mà hạch toán trực tiếp vào tài khoản chi phí hoặc nguyên giá TSCĐ.

Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ.

Trường hợp 1: Doanh nghiệp tách riêng được tiền thuế GTGT đầu vào của hoạt động chịu thuế và hoạt động không chịu thuế GTGT.

Khi phát sinh nghiệp vụ kinh tế thì Doanh nghiệp cần:

 • Xác định được số tiền thuế Giá trị gia tăng đầu vào dùng cho hoạt động chịu thuế Giá trị gia tăng hay dùng cho hoạt động không chịu thuế GTGT. 
 • Nếu dùng cho hoạt động chịu thuế GTGT thì số tiền thuế này sẽ được khấu trừ toàn bộ, nếu dùng cho hoạt động không chịu thuế GTGT thì phần thuế đó sẽ không được khấu trừ.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp KHÔNG tách riêng được tiền thuế Giá trị gia tăng đầu vào của hoạt động chịu thuế và hoạt động không chịu thuế GTGT

Lúc này thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

Công thức phân bổ tính số thuế GTGT được khấu trừ:

Thuế GTGT được khấu trừ = Thuế GTGT đầu vào dùng cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế  x (DT chịu thuế GTGT + DT không phải kê khai tính nộp thuế GTGT / Tổng doanh thu)

Thông thường là những hóa đơn GTGT mua dịch vụ điện, nước, tiếp khách, … là những trường hợp dùng chung cho cả hoạt động chịu thuế và không chịu thuế GTGT.

Ví dụ 1: 

Công ty TNHH ABC chuyên sản xuất bàn ghế văn phòng và phần mềm tin học kê khai tính nộp thuế GTGT theo quý. Giả sử trong Quý 2/2020 có số liệu kế toán như sau:

Tình hình bán ra :

 • Ngày 12/08/2020: Xuất bán 01 bộ bàn ghế văn phòng cho Công Ty XYZ với giá chưa thuế GTGT là 8.000.000 đồng/bộ, thuế suất 10%.
 • Ngày 20/08/2020: Xuất bán 01 phần mềm tin học cho Công Ty XYZ với giá bán là 5.000.000 đồng (phần mềm tin học thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT)

Tình hình mua vào:

 • Tháng 4/2020: Mua 10m3 gỗ ván ép với giá chưa thuế GTGT là 1.000.000 đồng/m3, thuế suất 10% để sản xuất sản phẩm bàn ghế
 • Tháng 6/2020: Thanh toán tiền điện, nước trong kỳ với số tiền chưa thuế GTGT là 10.000.000 đồng, thuế suất 10%

Cuối quý:

Công ty TNHH ABC xác định được số tiền thuế GTGT đầu vào dùng cho hoạt động chịu thuế là nghiệp vụ mua gỗ ván ép. Như vậy, phần tiền thuế này sẽ được khấu trừ số tiền thuế GTGT đầu vào.

Đối với nghiệp vụ tháng 6/2020 thanh toán tiền điện, nước trong kỳ thì số tiền thuế này dùng chung cho hoạt động chịu thuế GTGT (sản xuất bàn ghế văn phòng) và hoạt động không chịu thuế GTGT (sản xuất phần mềm). 

Số tiền thuế GTGT đầu vào dùng chung cần phân bổ là: 

10.000.000 x 10% = 1.000.000

Vì vậy, Công ty TNHH ABC phải tiến hành phân bổ số tiền thuế theo tỷ lệ doanh thu của bàn ghế văn phòng và tổng doanh thu theo công thức sau:

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = Thuế GTGT đầu vào dùng động chịu thuế và không chịu thuế  x (DT chịu thuế GTGT/Tổng doanh thu)

Cụ thể:

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = 1.000.000  x (8.000.000 / (8.000.000 + 5.000.000) = 615.385 đồng

Như vậy trong Quý 2/2020 tổng tiền thuế GTGT được khấu trừ là: 1.000.000 + 615.385 = 1.615.385 đồng.

Cuối năm 2020:

Kế toán cần tính lại số tiền thuế GTGT được khấu trừ của cả năm và điều chỉnh các chỉ tiêu cho phù hợp.

Nếu tổng số thuế GTGT trong kỳ cộng lại LỚN HƠN số thuế GTGT được khấu trừ tính ở cuối năm thì kế toán kê khai điều chỉnh giảm số thuế chênh lệch đó vào chỉ tiêu 37 của tờ khai 01/GTGT

| Đọc thêm: Tổng quan về thuế giá trị gia tăng đầy đủ và chi tiết nhất

Ví dụ 2:

Tổng số tiền thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ dùng chung tạm phân bổ trong kỳ là: 10.000.000 đồng, nhưng kế toán tính lại vào cuối năm số tiền thuế GTGT được khấu trừ là 8.000.000 đồng có nghĩa là số tiền thuế GTGT Công ty Anpha đã khấu trừ trong năm nhiều hơn so với thực tế là: 2.000.000 đồng, khi đó kế toán phải kê khai giảm 2.000.000 đồng ở chi tiêu 37 trên tờ khai 01/GTGT.

Nếu tổng số thuế GTGT trong kỳ cộng lại NHỎ HƠN số thuế GTGT được khấu trừ được tính ở cuối năm thì kế toán kê khai điều chỉnh tăng số thuế chênh lệch đó vào chỉ tiêu 38 của tờ khai 01/GTGT

Lời kết

Phần mềm kế toán online MISA AMIS là giải pháp đơn giản, chính xác và hiệu quả trong nghiệp vụ quản lý thuế. Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ thuế, tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước: Hạch toán kế toán các nghiệp vụ thuế; Tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào/đầu ra,…giúp kế toán:

 • Tự động lập tờ khai có mã vạch theo mẫu biểu mới nhất của cơ quan thuế: Tự động lập Tờ khai thuế GTGT theo tháng/ quý, Tờ khai thuế TNDN tạm tính, Tờ khai quyết toán thuế TNDN,… các phụ lục kèm theo tờ khai và báo cáo thuế có mã vạch.
 • Tự động khấu trừ thuế GTGT: Tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đầu ra để xác định số thuế phải nộp hay được hoàn lại.
 • Tích hợp dịch vụ kê khai thuế MTAX.VN, giúp Kế toán nộp trực tiếp tờ khai đã lập trên phần mềm. Đồng thời, doanh nghiệp có thể xuất khẩu tờ khai ra định dạng xml để nộp qua cổng nhận tờ khai của cơ quan thuế.

Ngoài ra, Anh/Chị Kế toán doanh nghiệp có thể đăng ký phần mềm kế toán online MISA AMIS và dùng thử miễn phí để thực tế trải nghiệm giải pháp quản trị tài chính kế toán có nhiều tính năng, tiện ích:

 • Hệ sinh thái kết nối:
  • Hoá đơn điện tử – cho phép xuất hoá đơn ngay trên phần mềm
  • Ngân hàng điện tử – cho phép lấy sổ phụ, đối chiếu và chuyển tiền ngay trên phần mềm
  • Cơ quan Thuế – cổng mTax cho phép nộp tờ khai, nộp thuế ngay trên phần mềm
  • Hệ thống quản trị bán hàng, nhân sự…
 • Đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: Đầy đủ 20 nghiệp vụ kế toán theo TT133 & TT200, từ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Hóa đơn, Thuế, Giá thành,…
 • Tự động nhập liệu: Tự động nhập liệu từ hóa đơn điện tử, nhập khẩu dữ liệu từ Excel giúp rút ngắn thời gian nhập chứng từ, tránh sai sót.
 • Tự động tổng hợp số liệu và kết xuất báo cáo tài chính với hàng trăm biểu mẫu có sẵn giúp kế toán đáp ứng kịp thời yêu cầu của lãnh đạo ….

Dùng ngay miễn phí

Tổng hợp: Khánh Linh

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 2 Trung bình: 3]
Chủ đề liên quan
Bài viết liên quan
Xem tất cả