Kiến thức Nghiệp vụ Thuế Thuế giá trị gia tăng Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng 2022 mới nhất

Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng 2022 mới nhất

Mẫu Tờ khai 01/GTGT là áp dụng cho những Doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp Khấu trừ. Dưới đây MISA sẽ hướng dẫn anh chị chi tiết cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/gtgt.

1. Căn cứ luật liên quan đến hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT

 • Luật số 31/2013/QH13
 • Thông tư 156/2013/TT-BTC
 • Thông tư 219/2013/TT- BTC
 • Thông tư 119/2014/TT- BTC
 • Thông tư 151/2014/TT-BTC
 • Thông tư 26/2015/TT-BTC
 • Thông tư 173/2016/TT-BTC
 • Thông tư 93/2017/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng

TẢI MẪU KÊ KHAI THUẾ GTGT TẠI ĐÂY 

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT được khấu trừ và Không được khấu trừ.

– Để hạn chế 1 số lỗi và cập nhật đúng Mẫu tờ khai -> Các bạn phải kê khai trên phần mềm HTKK mới nhất nhé, các bạn có thể tải về tại đây: Phần mềm HTKK thuế mới nhất

Hướng dẫn dưới đây được thực hiện trên phần mềm HTKK. Sau khi cài đặt xong các bạn mở phần mềm HTKK ra và lập tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/gtgt:

Đầu tiên:

Mã số thuế: Điền MST của doanh nghiệp mình -> Nhấp Đồng ý.

Click vào phần “Hệ thống”: Điền các thông tin về Doanh nghiệp của mình > chọn “Ghi”

– Chọn “Thuế giá trị gia tăng”

-> Chọn “01/GTGT Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (TT 156/2013, TT26/2015)”

-> Chọn kỳ theo quý hoặc theo tháng

-> Chọn các phụ lục (nếu có)

-> Nhấp Đồng ý, thực hiện như hình dưới:

Hướng dẫn cách ghi tờ khai thuế GTGT khấu trừ ghi chi tiết:

– Các chỉ tiêu cần nhập trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT đó là: Chỉ tiêu

[21], [22], [23], [24], [25], [26], [29], [30], [31], [32], [33], [32a], [37], [38], [40b].

Còn các chỉ tiêu còn lại phần mềm HTKK sẽ tự động cập nhật.

 • Chỉ tiêu [21]: Nếu không phát sinh các bạn click vào đây (Nhớ là: Dù DN bạn không phát sinh gì thì vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT và click vào đây nhé)
 • Chỉ tiêu số [22]: Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang. Chỉ tiêu này sẽ được lấy từ chỉ tiêu [43] của tờ khai kỳ trước chuyển sang (Lưu ý Phần mềm sẽ tự động cập nhật).

Lưu ý: Nếu bạn cài lại phần mềm HTKK (hoặc cài lại win của máy tính, hoặc máy tính lần đầu cài HTKK) thì bạn sẽ phải nhập bằng tay số tiền ở Chỉ tiêu [43] của kỳ trước vào đây.

—————————————————————————-

2.1. Kê khai hoá đơn GTGT đầu vào:

 • Chỉ tiêu số [23]: Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào, là tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT.
 • Chỉ tiêu số [24]: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào (được chuyển sang từ phụ lục 01-1/GTGT – Là tổng số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ (Dù được khấu trừ hay không được khấu trừ, các bạn cũng nhập hết vào đây nhé).
 • Chỉ tiêu số [25]: Tổng số GTGT được khấu trừ kỳ này – Là tổng số tiền thuế GTGT mua vào trong kỳ đủ điều kiện được khấu trừ (Tức là số tiền thuế GTGT được khấu trừ thì mới được nhập vào đây)

—————————————————————————–

2.2. Kê khai hoá đơn GTGT đầu ra:

 • Chỉ tiêu số [26]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT:

– Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng không chịu thuế GTGT.

 • Chỉ tiêu số [27] và [28]: Không phải nhập vì phần mềm tự động cập nhật:
 • Chỉ tiêu số [29]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%:

– Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 0%.

 • Chỉ tiêu số [30] và [31]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%:

– Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 5% và Tiền thuế GTGT.

 • Chỉ tiêu số [32] và [33]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%:

– Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 10% và Tiền thuế GTGT.

 • Chỉ tiêu số [32a]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế:

– Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

– Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT các bạn xem tại Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC)

Thực tế trong quá trình thực hành lập tờ khai, nếu anh chị doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán, đây sẽ là lợi thế lớn khi phần lớn các chỉ số đã được lên tự động lên trên tờ khai.

Phần mềm kế toán MISA kết nối Tổng Cục Thuế, sẽ TỰ ĐỘNG LẬP TỜ KHAI CÓ MÃ VẠCH THEO MẪU BIỂU MỚI NHẤT CỦA CƠ QUAN THUẾ, kế toán có thể nộp tờ khai ngay trên phần mềm. Anh chị quan tâm đến phần mềm kế toán MISA có thể tham khảo chi tiết Tại đây!

CTA nhận tư vấn

—————————————————————————–

Ví dụ 1: Công ty kiểm toán Es-Glocal SXKD mặt hàng Chịu thuế GTGT. Trong quý có mua 1 xe ô tô trị giá 4.000.000.000, tiền thuế GTGT là: 400.000.000.

– Vì Công ty không phải là Doanh nghiệp (Kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô)

-> Nên công ty chỉ được khấu trừ thuế GTGT là: 160.000.000

Cách kê khai chỉ tiêu [23], [24], [25] như sau:

Chỉ tiêu [23]: 4.000.000.000

Chỉ tiêu [24]: 400.000.000

Chỉ tiêu [25]: 160.000.000.

Ví dụ 2: Công ty Es-Glocal sxkd mặt hàng không chịu thuế. Trong quý có phát sinh các hóa đơn đầu vào Tổng cộng: 200.000.000. Thuế GTGT: 20.000.000

Cách kê khai chỉ tiêu [23], [24], [25] như sau:

Chỉ tiêu [23]: 200.000.000

Chỉ tiêu [24]: 20.000.000

Chỉ tiêu [25]: 0

Ví dụ 3: Công ty Es-Glocal kinh doanh cả mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế

+) Trong quý Công ty có các hóa đơn đầu vào như sau:

– Hóa đơn dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng chịu thuế: 200.000.000. Thuế GTGT: 20.000.000

– Hóa đơn dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng không chịu thuế: 150.000.000. Thuế GTGT: 15.000.000

– Hóa đơn dùng chung cho cả chịu thuế và không chịu thuế: 100.000.000. Thuế GTGT: 10.000.000

+) Trong quý đó Công ty có Doanh thu cụ thể như sau:

– Doanh thu từ việc bán hàng chịu thuế: 600.000.000

– Doanh thu từ việc bán hàng không chịu thuế: 400.000.000

Cách kê khai chỉ tiêu [23], [24], [25] như sau:

Chỉ tiêu [23]: 200.000.000 + 150.000.000 + 100.000.000 = 450.000.000

Chỉ tiêu [24]: 20.000.000 + 15.000.000 + 10.000.000 = 45.000.000

Chỉ tiêu [25]: 20.000.000 + 6.000.000 = 26.000.000

=> Cách tính để ghi vào chỉ tiêu [25]:

– Số thuế GTGT đầu vào dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng chịu thuế thì sẽ được khấu trừ toàn bộ. (ghi vào [25])

– Số thuế GTGT đầu vào dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng không chịu thuế thì sẽ được không được khấu trừ (tức là sẽ không được ghi vào [25])

– Còn số thuế GTGT dùng chung (10.000.000) ta sẽ phân bổ theo tỷ lệ % doanh thu như sau:

+ Doanh thu từ chịu thuế là: 600.000.000 chiếm 60%

+ Doanh thu từ không chịu thuế Là: 400.000.000 chiếm 40%

=> Như vậy: Thuế GTGT được khấu trừ là 10.000.000 x 60% = 6.000.000

Chỉ tiêu [26]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT

– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT

Doanh nghiệp của bạn cần chuyển đổi số cho bộ phận Tài chính - Kế toán? Tham khảo ngay giải pháp MISA AMIS Kế Toán!

Ví dụ 4: Cùng với Ví dụ 3 bên trên, thì các bạn nhập vào chỉ tiêu 26: 400.000.000

Chỉ tiêu [27] và [28]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [29]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%

– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%

Chỉ tiêu [30] và [31]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%

– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5% và Tiền thuế GTGT

Chỉ tiêu [32] và [33]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%

– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10% và Tiền thuế GTGT

Chỉ tiêu [32a]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế:

– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT (Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT các bạn xem tại Điều 5 Thông tư 219)

Chỉ tiêu [34], [35] và [36]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Lưu ý: 2 chỉ tiêu [37] và [38] chỉ thực hiện khi kỳ trước các bạn có kê khai bổ sung, điều chỉnh hoặc yêu cầu của Cơ quan thuế.

Chỉ tiêu [37]: Điều chỉnh giảm:

– Nếu Chỉ tiêu [43] trên tờ khai bổ sung KHBS của kỳ trước là số âm (tức là trong ngoặc) thì bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.

Ví dụ: Hiện tại bạn đang kê khai thuế GTGT tháng 9/2016. Nhưng tháng 1/2015 bạn phát hiện sai và phải vào tờ khai tháng 1/2015 để kê khai bổ sung điều chỉnh, sau khi kê khai bổ sung xong thì trên tờ khai KHBS xuất hiện Chỉ tiêu [43]: (1.000.000), tức là số âm (giảm số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau).

– Như vậy bạn sẽ nhập 1.000.000 vào Chỉ tiêu [37] của tháng 9/2016.

Chỉ tiêu [38]: Điều chỉnh tăng:

– Cũng như chỉ tiêu [37] nhưng ngược lại.

– Tức là nếu Chỉ tiêu [43] trên tờ khai KHBS của kỳ bổ sung, điều chỉnh là số dương thì các bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

Ví dụ: Cùng với ví dụ trên. Sau khi kê khai bổ sung, điều chỉnh xong tờ khai tháng 1/2015 thì trên PL KHBS xuất hiện Chỉ tiêu [43]: 1.000.000, (Không nằm trong ngoặc tức là số dương)

– Như vậy bạn sẽ nhập 1.000.000 vào Chỉ tiêu [38] của tháng 9/2016.

Chỉ tiêu [39] đến Chỉ tiêu [43]: Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [40b]:

– Chỉ Áp dụng đối với trường hợp NNT thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của HHDV mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế GTGT dự án đầu tư mới

– Chỉ tiêu [40b] nhập vào bảng chỉ tiêu này tương ứng với chỉ tiêu 28a “Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư” trên tờ khai 02/GTGT. Giá trị tại chỉ tiêu 28a trên tờ khai 02/GTGT không được lớn hơn giá trị chỉ tiêu [40a].

Và cuối cùng: Các bạn cần quan tâm đến 2 chỉ tiêu đó là:

Chỉ tiêu [40]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì bạn phải nộp tiền thuế.

Chỉ tiêu [43]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì phần mềm sẽ tự động chuyển sang Chỉ tiêu [22] của kỳ sau (Không phải nộp tiền thuế).

Lưu ý: Nếu có chỉ tiêu nào mà các bạn chưa hiểu ý nghĩa thì các bạn hãy click chuột trái vào đó rồi ấn phím “F1” sẽ có hướng dẫn cụ thể cho từng chỉ tiêu.

Kết:

Phần mềm kế toán AMIS kế toán hiện là giải pháp Đơn giản, chính xác và hiệu quả trong nghiệp vụ quản lý thuế. Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ thuế, tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước: Hạch toán kế toán các nghiệp vụ thuế; Tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào/đầu ra,…giúp kế toán:

 • TỰ ĐỘNG LẬP TỜ KHAI CÓ MÃ VẠCH THEO MẪU BIỂU MỚI NHẤT CỦA CƠ QUAN THUẾ: Tự động lập Tờ khai thuế GTGT theo tháng/ quý, Tờ khai thuế TNDN tạm tính, Tờ khai quyết toán thuế TNDN,… các phụ lục kèm theo tờ khai và báo cáo thuế có mã vạch.
 • TỰ ĐỘNG KHẤU TRỪ THUẾ GTGT: Tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đầu ra để xác định số thuế phải nộp hay được hoàn lại.
 • Tích hợp dịch vụ kê khai thuế MTAX.VN, giúp Kế toán nộp trực tiếp tờ khai đã lập trên phần mềm. Đồng thời, doanh nghiệp có thể xuất khẩu tờ khai ra định dạng xml để nộp qua cổng nhận tờ khai của cơ quan thuế.

Xem thêm video Nghiệp vụ Thuế trên phần mềm kế toán MISA tại đây:

Để biết thêm thông tin về tính năng, cách thức thực hiện trên phần mềm và trải nghiệm miễn phí, anh chị có thể đăng ký dùng thử tại đây!

CTA dùng thử

 3,449 

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 1 Trung bình: 5]