Kế toán cho giám đốc Tổ chức bộ máy kế toán Kế toán tổng hợp là gì? Mô tả công việc kế toán...

Gần như doanh nghiệp nào cũng có người đảm nhiệm vị trí kế toán tổng hợp tại phòng Tài chính Kế toán. Tuy nhiên, không chỉ các bạn học sinh sinh viên lựa chọn nghề kế toán mà cũng có nhiều kế toán viên vẫn chưa hiểu công việc của kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp là gì.

Kế toán tổng hợp là người chịu trách nhiệm thực hiện công việc lưu trữ (dưới hình thức ghi chép, thống kê số liệu, dữ liệu kế toán) và phản ánh một cách tổng quát lên sổ sách, giấy tờ… theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.

Như vậy, công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp rất quan trọng, không chỉ là điều phối công việc kế toán mà còn là giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính của doanh nghiệp.

1. Kế toán tổng hợp là gì?

Kế toán tổng hợp là khâu cuối cùng trong công tác kế toán của một doanh nghiệp và là vị trí đóng vai trò quan trọng trong bộ máy kế toán doanh nghiệp.

Để có thể làm tốt được công việc của một người kế toán tổng hợp, ngoài kiến thức chuyên môn bạn còn cần có một kỹ năng tổng hợp tốt, hay nói cách khác, tất cả các công việc liên quan đến trách nhiệm của từng kế toán trong doang nghiệp bạn cũng cần phải biết, từ lên các loại bảng kê, sổ sách, làm báo cáo thuế, xử lý hóa đơn chứng từ… đến lập báo cáo tài chính, bạn đều phải nắm rõ và làm thành thạo. Chính vì thế, các doanh nghiệp khi bổ nhiệm vụ trí kế toán tổng hợp thường chọn những kế toán đã làm việc lâu năm, kinh qua nhiều phần hành kế toán, đúc kết được nhiều kinh nghiệm và có đầu óc tổng hợp, thành thạo việc xử lí các tình huống thực tế.

Công ty càng lớn thì nhiệm vụ của Kế toán tổng hợp càng phức tạp

Bên cạnh các hiểu biết chuyên môn, Kế toán tổng hợp còn cần hỗ trợ tốt nhất cho kế toán trưởng trong việc thực hiện các yêu cầu của cơ quan Thuế, Kiểm toán, Ngân hàng và các cơ quan Nhà nước khác, đối tác khác… nên vị trí này cũng cần những người nắm rõ các chuẩn mực kế toán, cần am hiểu về các Luật Thuế, Luật BHXH, Luật Lao động…, các Thông tư, Nghị định có liên quan.

Kế toán tổng hợp cũng là người trợ giúp đắc lực cho Kế toán trưởng không chỉ trong quản lý các nghiệp vụ kế toán (ví dụ đề xuất các biện pháp cải tiến kỹ thuật, hỗ trợ phần mềm và tin học làm giảm áp lực của các vị trí kế toán…) mà còn cả với  các nhiệm vụ khác của phòng kế toán theo yêu cầu của Ban giám đốc (như làm việc với các phòng ban trong doanh nghiệp về thực hiện một phần mềm quản lý mới hoặc rà soát quy trình làm việc với phòng Sales, Logistic, Nhân sự, Xuất nhập khẩu…) để đem lại hiệu quả tốt nhất về quản lý tài chính nói riêng và toàn bộ hệ thống quản lý của doanh nghiệp nói chung.

Với các công ty lớn, kế toán tổng hợp thường được bổ nhiệm vị trí cao hơn kế toán viên nhưng thấp hơn kế toán trưởng, được phép điều hành kế toán viên dưới sự phân công của Kế toán trưởng, do vị trí đặc biệt như vậy nên lương của họ cũng cao hơn. 

2. Mô tả công việc của kế toán tổng hợp

Công việc kế toán tổng hợp đòi hỏi người làm nghề có sự bao quát thông suốt ngay từ bước thu thập, xử lý dữ liệu trên các chứng từ kế toán hàng ngày cho đến việc lên báo cáo tài chính định kỳ. Như vậy, kế toán tổng hợp đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp.

Công việc của kế toán tổng hợp chia ra thành những công việc thường ngày, công việc hàng tháng, công việc hàng quý và công việc hàng năm. Thực hiện từng đầu mục công việc một cách hoàn thiện sẽ giúp ích cho những công việc về sau.

2.1 Công việc hàng ngày của kế toán tổng hợp

a) Các nghiệp vụ liên quan đến thuế

 • Nhận hóa đơn đầu vào.
 • Xuất hóa đơn cho khách hàng theo yêu cầu của giám đốc
 • Tổng hợp và sắp xếp hóa đơn đầu vào, đầu ra theo trình tự thời gian để dễ dàng cho việc quản lý.

b) Các nghiệp vụ kế toán chuyên môn

 • Lập, thu thập, xử lý kiểm tra phân tích các chứng từ đầu vào, đầu ra phát sinh trong doanh nghiệp.
 • Hạch toán lên sổ thu nhập, chi phí, khấu hao tài sản cố định (TSCĐ), công nợ, thuế GTGT…

c) Các nghiệp vụ kế toán khác

 • Theo dõi và quản lý công nợ.
 • Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất…
 • Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho.

2.2 Công việc hàng tháng của kế toán tổng hợp

a) Các nghiệp vụ liên quan đến thuế

Nếu doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế với cơ quan Thuế theo tháng thì cuối tháng kế toán tổng hợp phải thực hiện:

 • Lập tờ khai thuế GTGT tháng theo mẫu biểu mới nhất của cơ quan Thuế.
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng: thực hiện đối với cả doanh nghiệp dùng hóa đơn giấy và doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Lập tờ khai thuế TNDN theo mẫu biểu.
 • Tạm tính thuế TNDN và nộp tiền tạm tính vào Ngân sách Nhà nước: Kế toán viên lưu ý chỉ thực hiện tạm tính và nộp tiền tạm nộp vào NSNN chứ không cần làm tờ tạm tính.
 • Đăng ký mã số thuế cá nhân và kê khai thuế TNCN (nếu có).
 • Kế toán tổng hợp cần đảm bảo lập tờ khai chính xác và nộp tờ khai đúng thời hạn cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Các nghiệp vụ kế toán chuyên môn

 • Tính và trích BHXH vào chi phí của doanh nghiệp và tiền lương của người lao động (NLĐ).
 • Tính và trả lương cho NLĐ.
 • Thực hiện các bút toán phân bổ: phân bổ CCDC, lương vào chi phí.
 • Thực hiện bút toán khấu hao TSCĐ tính vào chi phí.

>>> Xem thêm: Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

 • Các nghiệp vụ kế toán khác.
 • Kiểm kê tài sản cố định định kỳ.
 • Lập báo cáo Thuế.
 • Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra, thuế TNCN.
 • Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

2.3 Công việc hàng quý của kế toán tổng hợp

Cuối quý là thời điểm mà doanh nghiệp cần thực hiện nhiều nghiệp vụ kế toán quan trọng.

kế toán tổng hợp

Theo đó, công việc hàng quý của kế toán viên bao gồm:

a) Các nghiệp vụ liên quan đến thuế

 • Lập tờ khai thuế GTGT quý theo mẫu biểu mới nhất của cơ quan Thuế.
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý.
 • Lập tờ khai thuế TNDN quý.
 • Tạm tính thuế TNDN và nộp tiền tạm tính vào Ngân sách Nhà nước: Kế toán viên lưu ý chỉ tính và nộp tiền tạm tính, không thực hiện lập tờ tạm tính.
 • Để đảm bảo tuân thủ quy định Pháp luật, kế toán viên phải lập tờ khai chính xác và nộp đúng hạn cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Các nghiệp vụ kế toán chuyên môn

 • Thực hiện các bút toán kết chuyển của quý.
 • Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ, kiểm tra đối chiếu chi tiết từng phần hành với sổ cái.

c) Các nghiệp vụ kế toán khác

 • Lập các báo cáo nộp bộ theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Quản lý và vận hành công việc phòng kế toán dễ dàng với bộ giải pháp MISA AMIS Văn Phòng Số giúp xây dựng môi trường làm việc loại bỏ mọi giấy tờ, quy trình thủ công, giúp nâng cao năng suất nhân sự, tiết kiệm chi phí, kiến tạo văn hoá làm việc số, từ đó gia tăng hiệu quả cho mọi doanh nghiệp.

2.4 Công việc hàng năm của kế toán tổng hợp

a) Các nghiệp vụ liên quan đến thuế

 • Nộp tiền thuế Môn bài (đối với doanh nghiệp đã và đang hoạt động).
 • Nộp tờ khai và tiền thuế Môn bài (đối với các doanh nghiệp mới thành lập).
 • Lập quyết toán thuế TNDN năm.
 • Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN.

b) Các nghiệp vụ kế toán chuyên môn

 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra tính hợp lý của số dư cuối kỳ và khớp đúng với báo cáo chi tiết.
 • Thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh.
 • Lập báo cáo tài chính: báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

>>> Xem thêm: Các bút toán kết chuyển lên báo cáo tài chính

3. Khó khăn của kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp là công việc đòi hỏi người làm cần thường xuyên theo dõi, giám sát và ghi chép thông tin liên tục nên áp lực và khối lượng công việc rất lớn.

nỗi khổ của kế toán tổng hợp

Bên cạnh đó, kế toán tổng hợp cũng cần phải nắm vững kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và thường xuyên cập nhật thông tin để kịp thời nắm được những thay đổi, bổ sung về chế độ kế toán, các văn bản pháp luật… Điều này tốn rất nhiều thời gian và đòi hỏi kế toán tổng hợp phải liên tục chuyển mình.

Kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp hiện nay thực tế phải làm rất nhiều đầu việc không tên, thậm chí các công việc này còn chiếm cả thời gian thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.

Nhìn chung, các khó khăn của kế toán tổng hợp cũng phản ánh phần nào khó khăn của người làm nghề kế toán. Nhìn từ thực tế cho thấy, kế toán viên rất cần đến sự hỗ trợ của các phần mềm kế toán nhất là một phần mềm tích hợp nhiều tính năng và tiện ích như phần mềm kế toán online MISA AMIS.

Phần mềm kế toán online MISA AMIS mang đến giải pháp quản trị tài chính kế toán tổng thể vừa đơn giản, thông minh vừa an toàn chính xác. Phần mềm cho phép kế toán viên:

 • Làm việc mọi lúc mọi nơi qua internet: giúp kế toán viên nói riêng và ban lãnh đạo doanh nghiệp nói chung có thể kịp thời đưa ra quyết định về vấn đề tài chính của doanh nghiệp.
 • Kết nối ngân hàng điện tử: các quy định hiện nay khiến việc doanh nghiệp phải giao dịch qua ngân hàng ngày càng phổ biến hơn, đồng thời, ngân hàng cũng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp vì vậy phần mềm online MISA AMIS cho phép kết nối ngân hàng điện tử mang đến lợi ích về thời gian, công sức và tiền của cho doanh nghiệp và cho kế toán.
 • Kết nối với Cơ quan Thuế: Việc kê khai và nộp thuế điện tử hiện nay đang là xu thế và phần mềm online MISA AMIS với tiện ích mTax cho phép kế toán có thể kê khai và nộp thuế ngay trên phần mềm.
 • Kết nối với hệ thống quản trị bán hàng, nhân sự: Phần mềm online MISA AMIS nằm trong một hệ sinh thái gồm nhiều phần mềm quản lý mang đến giải pháp tổng thể cho quản trị doanh nghiệp.
 • ….

Anh/chị kế toán viên tổng hợp có thể dễ dàng nhận thấy lợi ích mà mình nhận được nếu sử dụng phần mềm online MISA AMIS. Hãy nhanh tay đăng ký dùng thử bản demo phần mềm kế toán online MISA AMIS 15 ngày miễn phí.

>> DÙNG THỬ MIỄN PHÍ – PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE MISA AMIS

Tác giả tổng hợp: Phương Thanh 

 

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 3 Trung bình: 2]