Biểu mẫu, Quy định Biểu mẫu quản trị nhân sự Mẫu quyết định bổ nhiệm chuẩn và mới nhất – Tải miễn...

Quyết định bổ nhiệm là một trong những quyết định quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy cơ quan nhà nước hoặc tối ưu cơ cấu nhân sự trong doanh nghiệp. Làm thế nào để soạn thảo mẫu quyết định bổ nhiệm chuẩn, hãy cùng MISA AMIS HRM tìm hiểu thêm trong nội dung dưới đây. 

TẢI TRỌN BỘ 5 BIỂU MẪU QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

1. Quyết định bổ nhiệm là gì?

quyết định bổ nhiệm
Tìm hiểu về quyết định bổ nhiệm

Bổ nhiệm là giao cho một người một chức vụ hoặc vị trí công việc cụ thể trong tổ chức, bằng quyết định của cá nhân hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Quyết định bổ nhiệm có thể được thực hiện trong các cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp. Quyết đinh này được đưa ra sau khi xem xét và đánh giá năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm và độ tin cậy của ứng viên.

Quyết định bổ nhiệm được thể hiện bằng văn bản nhằm giúp cá nhân được bổ nhiệm và các bên liên quan nắm được sự thay đổi. Quyết định bổ nhiệm có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và hiệu suất của cá nhân được bổ nhiệm, cũng như đối với tổ chức trong việc đạt được mục tiêu.

2. Các trường hợp cần quyết định bổ nhiệm 

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, có rất nhiều trường hợp cần bổ nhiệm trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp như:

 • Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, Hội đồng quản trị công ty cổ phần bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác theo Điều lệ công ty;
 • Giám đốc/Tổng Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc quyền của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;
 • Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên bổ nhiệm Chủ tịch công ty, kiểm soát viên;
 • Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bổ nhiệm người quản lý, Kiểm soát viên của công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty
 • Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty Nhà nước bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự
Quyết định bổ nhiệm nhân sự trong doanh nghiệp

3. Những nội dung cơ bản của một quyết định bổ nhiệm

Tùy thuộc vào đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm, chức danh được bổ nhiệm, quy tắc của tổ chức, doanh nghiệp mà nội dung quyết định bổ nhiệm có thể khác nhau. Tuy nhiên biểu mẫu quyết định bổ nhiệm cần đảm bảo các nội dung cơ bản sau: 

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Tên doanh nghiệp, cơ quan hoặc đơn vị ra quyết định bổ nhiệm.
 • Số quyết định.
 • Thời gian và địa điểm ra quyết định.
 • Tên quyết định, nội dung trong quyết định.
 • Căn cứ dẫn đến quyết định bổ nhiệm.
 • Thông tin của người được ủy quyền bổ nhiệm, người được bổ nhiệm và người nhận quyết định bổ nhiệm. (Ví dụ như: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số CMND hoặc CCCD, chức vụ,…)
 • Nơi nhận quyết định.
 • Chức vụ của người ra quyết định bổ nhiệm. 
 • Chữ ký và họ tên của người ra quyết định bổ nhiệm.

4. Biểu mẫu quyết định bổ nhiệm chuẩn – tải miễn phí

4.1 Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

Tải miễn phí mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc tại đây

4.2 Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán

Tải miễn phí mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng tại đây

4.3 Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

mẫu quyết định nhân sự

Tải miễn phí mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng tại đây

4.4 Mẫu quyết định bổ nhiệm tổ trưởng sản xuất

mẫu quyết định bổ nhiệm

Tải miễn phí mẫu quyết định bổ nhiệm tổ trưởng sản xuất tại đây

4.5 Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức

mẫu quyết định bổ nhiệm

Tải miễn phí mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ tại đây

4.6 Mẫu quyết định bổ nhiệm trong cơ quan nhà nước

mẫu quyết định bổ nhiệm

Tải miễn phí mẫu quyết định bổ nhiệm trong cơ quan nhà nước tại đây

4.7 Mẫu quyết định bổ nhiệm trong công ty TNHH

mẫu quyết định bổ nhiệm

Tải miễn phí mẫu quyết định bổ nhiệm tại công ty TNHH tại đây

4.8 Mẫu quyết định bổ nhiệm trong công ty cổ phần

Tải miễn phí mẫu quyết định bổ nhiệm tại công ty cổ phần tại đây

Mời bạn đọc tải trọn bộ các mẫu văn bản trên và nhiều quyết định bổ nhiệm khác:


5. Những lưu ý khi bổ nhiệm nhân sự

Khi quyết định bổ nhiệm nhân sự, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức nên lưu ý các điểm sau đây.

Về các trường hợp bắt buộc cần quyết định bổ nhiệm

 • Bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị: bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác.
 • Bổ nhiệm giám đốc
 • Bổ nhiệm kế toán trưởng
 • Bổ nhiệm kiểm toán viên
 • Bổ nhiệm ban Kiểm soát

Về thẩm quyền bổ nhiệm

Thẩm quyền bổ nhiệm thuộc về cá nhân, tổ chức nào tùy thuộc vào chức vụ, quyền hạn trong tổ chức. Chi tiết được quy định tại Điều 73 đến 86 Luật doanh nghiệp 2020.

Chẳng hạn như Giám đốc, Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.

Về thời hạn bổ nhiệm

Tùy vào chức vụ, quyền lợi và loại hình doanh nghiệp sẽ có quy định khác nhau về thời hạn bổ nhiệm. Doanh nghiệp cần cân nhắc nhu cầu thực tế và quy định của pháp luật để đưa ra thời hạn phù hợp.

Ví dụ trong Luật doanh nghiệp quy định một số vị trí có nhiệm kỳ không quá 5 năm, một cá nhân được bổ nhiệm vào vị trí đó không quá 2 nhiệm kỳ liên tục.

Các lưu ý khác

 • Đảm bảo tuân thủ các quy định của nội bộ tổ chức, doanh nghiệp cũng như quy định của pháp luật. Các quy định này bao gồm những văn bản hành chính, quy định nội bộ doanh nghiệp và các quy định của pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.
 • Đảm bảo tính minh bạch và công bằng khi bổ nhiệm. Trong quá trình xem xét ứng viên phải thể hiện rõ các tiêu chí và quy trình đánh giá, không đối xử bất công giữa các ứng viên.
 • Cần đánh giá người được bổ nhiệm một cách khách quan, xem xét toàn diện về kinh nghiệm, năng lực, kỹ năng chuyên môn, phẩm chất đạo đức theo quy định.

6. Quản lý thủ tục bổ nhiệm dễ dàng với AMIS Thông Tin Nhân Sự

Thủ tục bổ nhiệm nhân sự nếu không được ghi nhận đầy đủ sẽ gây khó khăn trong quản lý tổ chức và quản trị nhân sự. Với AMIS Thông Tin Nhân Sự, việc quản lý thủ tục bổ nhiệm trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết. Phần mềm cung cấp các công cụ thông minh giúp tổ chức tự động hóa quy trình, giấy tờ bổ nhiệm nhân sự một cách linh hoạt và nhanh chóng.

AMIS Thông Tin Nhân Sự không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý nhân sự với các tính năng hiện đại:

 • Lưu trữ, đồng bộ, cập nhật thông tin nhân sự thường xuyên
 • Có thể tra cứu quá trình làm việc, bổ nhiệm của bất cứ cá nhân nào
 • Cung cấp báo cáo tình hình nhân sự cho nhà quản lý
 • Đồng bộ thông tin để chấm công, tính lương, thực hiện chính sách phúc lợi

quyết định thăng chức

Dùng ngay miễn phí

7. Kết luận

Việc soạn thảo mẫu quyết định bổ nhiệm là một bước quan trọng trong quản lý nhân sự, giúp đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quy trình bổ nhiệm. Hy vọng rằng thông qua việc áp dụng các mẫu quyết định trên, các doanh nghiệp và cơ quan sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nhân viên, công chức.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]