Kiến thức Quản lý - điều hành 10 Nguyên tắc CEO cần biết để thay đổi thành công

Các chuyên gia quản trị thay đổi và chiến lược cho rằng, việc nắm rõ 10 nguyên tắc sau có thể giúp các giám đốc điều hành thực thi các chiến lược cải cách theo cách sao cho những thay đổi quan trọng diễn ra hôm nay sẽ đem lại hiệu quả trong tương lai.

Theo một khảo sát mới đây nhất của trung tâm Strategy&/Katzenbach về ban điều hành cấp cao toàn cầu trong vấn đề văn hóa và quản trị thay đổi, chỉ có 54% các chương trình thay đổi thành công. Trong khi, chi phí bỏ ra thì rất nhiều, không chỉ gây ra các thiệt hại về tài chính mà còn khiến doanh nghiệp vuột mất cơ hội, lãng phí tài nguyên và suy giảm ý chí thay đổi.

Dưới đây là tổng hợp 10 nguyên tắc chỉ dẫn có thể giúp các giám đốc điều hành vượt qua giai đoạn chuyển mình đầy rủi ro và bất cập một cách có hệ thống, và giúp đảm bảo những thay đổi quan trọng có thể hiệu quả về lâu dài.

phần mềm quản trị doanh nghiệp - 10 nguyên tắc

10 nguyên tắc chỉ dẫn này là khuôn mẫu chung cho các nhà lãnh đạo cam kết thực hiện thay đổi bền bững. Công việc có thể khó khăn và đòi hỏi sự chính xác. Nhưng yêu cầu thay đổi ngày càng trở nên cấp bách hơn. Chúng ta cần có sự đồng lòng để đạt được điều đó.

Sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất là một xu thế tất yếu trong dòng chảy của thời đại. Phần mềm sẽ giúp CEO nắm được mọi báo cáo một cách nhanh chóng, thống nhất và ra quyết định nhanh chóng nhất.

phần mềm quản trị doanh nghiệp

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]