Quy trình đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp – Kèm biểu mẫu

25/09/2023

Loading

Đánh giá giáo viên là một hoạt động quan trọng trong giáo dục, nhằm xác định chất lượng đội ngũ giáo viên, từ đó đưa ra các biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục. Hãy cùng MISA AMIS HRM tìm hiểu quy trình đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên hiệu quả nhất hiện nay.

1. Tầm quan trọng của hoạt động đánh giá giáo viên

Tầm quan trọng của hoạt động đánh giá giáo viên được thể hiện ở nhiều khía cạnh, cụ thể như sau:

 • Đối với giáo viên: Đánh giá giúp giáo viên nhận thức rõ về năng lực và phẩm chất của bản thân. Từ đó giáo viên dễ dàng nhận ra những khả năng mà họ nổi bật và những khía cạnh cần cải thiện để phù hợp với nhiệm vụ giảng dạy.

Ngoài việc tự đánh giá, giáo viên cũng có cơ hội nhận phản hồi từ đồng nghiệp, nhà trường và học sinh. Điều này giúp họ thấy rằng sự cải thiện trong phương pháp giảng dạy để trở nên sinh động và hấp dẫn hơn, đồng thời thu hút sự quan tâm của học sinh.

Khi giáo viên đạt được thành tích xuất sắc trong công việc giảng dạy và giáo dục học sinh, họ có thể được công nhận và khen ngợi xứng đáng. 

 • Đối với học sinh: Đánh giá giáo viên giúp học sinh được tiếp cận với những giáo viên giỏi, có năng lực và phẩm chất tốt. Từ đó học sinh có cơ hội phát triển toàn diện về tri thức, nhân cách… 
 • Đối với toàn bộ hệ thống giáo dục: Đánh giá giáo viên là một công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng giảng dạy, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành giáo dục.

2. Các tiêu chuẩn đánh giá giáo viên

Tiêu chuẩn đánh giá giáo viên là những yêu cầu về phẩm chất, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ cần có ở một giáo viên. Tiêu chuẩn đánh giá giáo viên được sử dụng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, từ đó đưa ra các biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Các tiêu chuẩn đánh giá giáo viên
Các tiêu chuẩn đánh giá giáo viên

Tiêu chuẩn đánh giá giáo viên được quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BGDĐT, bao gồm 5 tiêu chuẩn chính như sau:

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

– Đạo đức nhà giáo: Đánh giá mức độ tuân thủ quy định về đạo đức nhà giáo và khả năng tạo phong cách đạo đức.

– Phong cách nhà giáo: Đánh giá khả năng thích nghi với công việc và tạo phong cách nhà giáo mẫu mực.

Tiêu chuẩn 2: Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

– Phát triển chuyên môn bản thân: Đánh giá khả năng hoàn thành đào tạo chuyên môn và cập nhật kiến thức.

– Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục: Đánh giá khả năng xây dựng và điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục.

– Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục: Đánh giá khả năng áp dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, cũng như khả năng chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp.

– Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh: Đánh giá khả năng sử dụng các phương pháp kiểm tra và đánh giá phù hợp với mục tiêu phát triển của học sinh.

– Tư vấn và hỗ trợ học sinh: Đánh giá khả năng hiểu và thực hiện công tác tư vấn và hỗ trợ học sinh.

Tiêu chuẩn 3: Xây dựng môi trường giáo dục

– Xây dựng văn hóa nhà trường: Đánh giá khả năng thực hiện nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường.

– Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường: Đánh giá khả năng thực hiện các quy định về quyền dân chủ trong nhà trường.

– Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường: Đánh giá khả năng thực hiện các quy định về trường học an toàn và phòng chống bạo lực học đường.

Tiêu chuẩn 4: Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

– Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan.

– Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh.

– Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Tiêu chuẩn 5: Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

– Sử dụng ngoại ngữ: Đánh giá khả năng sử dụng ngoại ngữ và mức độ ứng dụng trong công việc giảng dạy.

– Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ: Đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và khả năng khai thác, sử dụng các thiết bị công nghệ. Đồng thời đánh giá khả năng hướng dẫn đồng nghiệp về việc sử dụng công nghệ thông tin.

Các tiêu chuẩn và tiêu chí này giúp đảm bảo rằng giáo viên không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn có phẩm chất nhà giáo, khả năng phát triển môi trường giáo dục tích cực, và mối quan hệ mạnh mẽ với cộng đồng học sinh và gia đình. Đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn và tiêu chí này có thể giúp nâng cao chất lượng giáo dục và sự phát triển của học sinh.

Các tiêu chuẩn đánh giá giáo viên
Các tiêu chuẩn đánh giá giáo viên

3. Quy trình đánh giá giáo viên

3.1 Chu kỳ đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Chu kỳ đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên là khoảng thời gian được quy định để đánh giá một giáo viên theo các tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Chu kỳ đánh giá được thực hiện định kỳ, thường xuyên, liên tục và có sự tham gia của nhiều bên liên quan, từ đó giúp giáo viên có cơ hội để tự đánh giá, phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu.

Tại Việt Nam, chu kỳ đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên được quy định là 2 năm một lần, bao gồm:

 • Tự đánh giá của giáo viên: Giáo viên tự đánh giá về mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn và tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học.
 • Đánh giá của người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông: Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức đánh giá giáo viên theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học.

Ngoài ra, chu kỳ đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên còn có thể được chia thành các loại sau:

 • Chu kỳ đánh giá ban đầu: Thường kéo dài từ 1 đến 3 năm sau khi giáo viên mới gia nhập hệ thống giáo dục. Mục tiêu của chu kỳ đánh giá này là đảm bảo rằng giáo viên mới đạt được các tiêu chuẩn và yêu cầu cơ bản của nghề nghiệp giáo viên.
 • Chu kỳ đánh giá định kỳ hàng năm: Thực hiện mỗi năm vào thời điểm cuối năm học hoặc đầu năm học mới. Mục tiêu của chu kỳ đánh giá này là đánh giá và theo dõi sự phát triển và hoàn thiện của giáo viên trong suốt năm học, xác định các điểm mạnh và yếu, và đưa ra phản hồi cụ thể.
 • Chu kỳ đánh giá định kỳ sau một thời gian dài: Thực hiện sau một khoảng thời gian nhất định (thường là 3-5 năm). Mục tiêu của chu kỳ đánh giá này là đánh giá sự phát triển chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên theo một chu kỳ dài hơn, đảm bảo rằng họ duy trì và nâng cao chất lượng giảng dạy và quản lý.
 • Chu kỳ đánh giá đặc biệt: Thực hiện khi có yêu cầu đặc biệt, như khi giáo viên gặp khó khăn trong công việc hoặc khi có sự kiện quan trọng xảy ra (ví dụ: thay đổi trường học). Mục tiêu của chu kỳ đánh giá này là đánh giá và hỗ trợ giáo viên giải quyết vấn đề cụ thể hoặc thích nghi với sự thay đổi.
 • Chu kỳ đánh giá cuối cùng và thăng tiến: Thực hiện khi giáo viên đủ điều kiện để xem xét thăng tiến hoặc nghỉ hưu. Mục tiêu của chu kỳ đánh giá này là đánh giá toàn diện về sự nghiệp của giáo viên và quyết định về thăng tiến hoặc nghỉ hưu.

Mỗi chu kỳ đánh giá này thường bao gồm một loạt hoạt động như quan sát lớp học, đánh giá nội dung giảng dạy, phản hồi từ học sinh và đồng nghiệp, và xem xét tài liệu và hồ sơ công việc của giáo viên. Kết quả từ các đợt đánh giá này thường dùng để đưa ra quyết định về phát triển nghề nghiệp của giáo viên, bao gồm việc thăng tiến hoặc cung cấp hỗ trợ đào tạo bổ sung.

3.2 Quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên được quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BGDĐT, bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Tự đánh giá của giáo viên

Giáo viên tự đánh giá về mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn và tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học.

 • Bước 2: Đánh giá của người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông

Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức đánh giá giáo viên theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học.

 • Bước 3: Xếp loại kết quả đánh giá
Quy trình đánh giá giáo viên
Quy trình đánh giá giáo viên

Kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên được xếp loại theo 3 mức:

 • Mức đạt: Đạt được tất cả các tiêu chuẩn và tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
 • Mức khá: Đạt được tất cả các tiêu chuẩn và tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, có ít nhất 1 tiêu chuẩn hoặc tiêu chí đạt mức tốt.
 • Mức tốt: Đạt được tất cả các tiêu chuẩn và tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, có ít nhất 2 tiêu chuẩn hoặc tiêu chí đạt mức tốt.

Tiêu chí xếp loại kết quả đánh giá

Tiêu chí xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên được quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BGDĐT, bao gồm:

 • Mức đạt:
  • Đạt được tất cả các tiêu chuẩn và tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
  • Có hồ sơ minh chứng đầy đủ và có chất lượng.
  • Có báo cáo tự đánh giá và kế hoạch phát triển nghề nghiệp khả thi, có tính khả thi cao.
 • Mức khá:
  • Đạt được tất cả các tiêu chuẩn và tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
  • Có ít nhất 1 tiêu chuẩn hoặc tiêu chí đạt mức tốt.
  • Có hồ sơ minh chứng đầy đủ và có chất lượng.
  • Có báo cáo tự đánh giá và kế hoạch phát triển nghề nghiệp khả thi, có tính khả thi cao.
 • Mức tốt:
  • Đạt được tất cả các tiêu chuẩn và tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
  • Có ít nhất 2 tiêu chuẩn hoặc tiêu chí đạt mức tốt.
  • Có hồ sơ minh chứng đầy đủ và có chất lượng cao.
  • Có báo cáo tự đánh giá và kế hoạch phát triển nghề nghiệp khả thi, có tính khả thi cao.

Cách thức xếp loại kết quả đánh giá

Kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên được xếp loại theo điểm số. Điểm số của từng tiêu chí được quy đổi theo thang điểm 10. 

Kết quả đánh giá của từng giáo viên được tính theo công thức sau:

Kết quả đánh giá = Tổng điểm đạt được / Tổng điểm tối đa

Ví dụ: Giáo viên A:

 • Tự đánh giá: đạt 95/100 điểm.
 • Ý kiến đồng nghiệp: 90/100 điểm.
 • Đánh giá của người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông: 92/100 điểm.

Kết quả đánh giá: Mức tốt

Giáo viên A được đánh giá đạt mức tốt vì đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn và tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, có 2 tiêu chuẩn hoặc tiêu chí đạt mức tốt (tiêu chí 1 và tiêu chí 2). Cụ thể, giáo viên A có những điểm mạnh sau:

 • Đạt thành tích cao trong giảng dạy và giáo dục, học sinh đạt nhiều giải cao trong các kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia.
 • Thường xuyên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp tỉnh, quốc gia.
 • Sử dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục tích cực hiệu quả, tạo môi trường học tập thân thiện, giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo.

Tuy nhiên, để quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên được thực hiện hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp quản lý giáo dục, nhà trường và giáo viên. 

Các cấp quản lý giáo dục cần có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với công tác đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Nhà trường cần xây dựng kế hoạch đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên khoa học, phù hợp với điều kiện của nhà trường. Giáo viên cần tích cực tham gia đánh giá, tự đánh giá, xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp.

Quản lý hoạt động đánh giá giáo viên hiệu quả hơnÁp dụng ngay phần mềm AMIS Đánh Giá

4. Mẫu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Mẫu đánh giá này được sử dụng để đánh giá kết quả đạt được của giáo viên theo các tiêu chuẩn và tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Giáo viên tự đánh giá về kết quả đạt được của mình, sau đó được đồng nghiệp và người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông đánh giá để tổng hợp kết quả. Kết quả đánh giá được sử dụng để khen thưởng, đãi ngộ giáo viên và hỗ trợ giáo viên phát triển nghề nghiệp.

Dưới đây là mẫu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên được quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BGDĐT:

TẢI MẪU TẠI ĐÂY

5. Một số lưu ý khi đánh giá giáo viên

Đánh giá giáo viên là một nhiệm vụ quan trọng nhằm đánh giá đúng thực chất năng lực và phẩm chất của giáo viên, từ đó có cơ sở để khen thưởng, đãi ngộ giáo viên và hỗ trợ giáo viên phát triển nghề nghiệp. Để đánh giá giáo viên một cách khách quan, công bằng, chính xác, cần lưu ý một số điểm sau:

 • Đánh giá dựa trên chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên là căn cứ quan trọng để đánh giá giáo viên. Các tiêu chuẩn và tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cần được vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhà trường, từng địa phương.

 • Đánh giá khách quan, công bằng, chính xác

Đánh giá giáo viên phải dựa trên kết quả học tập, phát triển của học sinh, kết quả giảng dạy và giáo dục của giáo viên, các minh chứng cụ thể về năng lực và phẩm chất của giáo viên. Việc đánh giá cần được thực hiện một cách khách quan, công bằng, chính xác, không thiên vị, không định kiến.

 • Đánh giá toàn diện, phát triển

Đánh giá giáo viên cần toàn diện, bao gồm cả phẩm chất nhà giáo, phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, sử dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục tích cực, đánh giá học sinh, xây dựng môi trường giáo dục. Việc đánh giá cần chú trọng phát triển năng lực và phẩm chất của giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

 • Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia đánh giá

Giáo viên là người trực tiếp giảng dạy và giáo dục học sinh, do đó cần được tham gia vào quá trình đánh giá. Giáo viên có thể tự đánh giá, tham gia đánh giá đồng nghiệp, tham gia đánh giá của tổ chuyên môn, nhà trường. Việc tham gia đánh giá của giáo viên giúp giáo viên hiểu rõ hơn về năng lực và phẩm chất của bản thân, từ đó có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục.

 • Sử dụng kết quả đánh giá hiệu quả

Kết quả đánh giá giáo viên cần được sử dụng hiệu quả để khen thưởng, đãi ngộ giáo viên, hỗ trợ giáo viên phát triển nghề nghiệp. Kết quả đánh giá cần được công bố minh bạch để giáo viên có thể hiểu rõ về kết quả đánh giá của mình và có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục.

 • Sử dụng công cụ hỗ trợ

Sử dụng công cụ và phần mềm hỗ trợ đánh giá, như hệ thống quản lý đánh giá, để làm cho quá trình đánh giá trở nên hiệu quả và minh bạch hơn.

Một số lưu ý khi đánh giá giáo viên
Một số lưu ý khi đánh giá giáo viên

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC DỄ DÀNG VỚI AMIS ĐÁNH GIÁ

Phần mềm AMIS Đánh Giá là phân hệ con chuyên sâu về nghiệp vụ Đánh giá nằm trong bộ giải pháp MISA AMIS HRM, được phát triển bởi Công ty Cổ phần MISA (thành lập từ 1994). Ứng dụng cung cấp sự linh hoạt cho hoạt động quản lý đánh giá, HR có thể thực hiện cùng lúc nhiều phương pháp đánh giá khác nhau cho mỗi phòng ban trên cùng một hệ thống.

Phần mềm AMIS Đánh Giá trong bộ giải pháp MISA AMIS HRM

AMIS Đánh Giá hỗ trợ ban lãnh đạo và quản lý HR nhờ những tính năng sau:

(1) Thiết lập đa dạng phương pháp đánh giá 

 • Có khả năng áp dụng nhiều phương pháp đánh giá tùy theo bộ phận và vị trí làm việc: Đánh giá năng lực (ASK, Khung năng lực) và Đánh giá năng suất (KPI, Performance Review).
 • Dễ dàng xây dựng danh mục mục tiêu công việc hoặc thiết lập khung năng lực theo từng level, mẫu khảo sát phù hợp với từng vị trí công việc hoặc bộ phận phòng ban.

(2) Thiết lập kỳ đánh giá

 • Thiết lập đánh giá định kỳ linh hoạt, bao gồm các tùy chọn hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, theo vụ, hàng năm hoặc ngẫu nhiên.
 • Xây dựng quy trình đánh giá theo nhu cầu, bao gồm tự đánh giá, đánh giá từ quản lý, và đánh giá 360 độ.
 • Tự động nhắc nhở nhân viên khi đến kỳ đánh giá, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự.

(3) Kết nối và trao đổi dữ liệu với phần mềm khác

 • Tích hợp linh hoạt với các hệ thống khác nhau như quản lý bán hàng và công việc, để tự động thu thập dữ liệu đánh giá và đưa kết quả vào hệ thống thông tin nhân sự để lưu trữ và phục vụ quản trị và hoạch định nhân sự.

Để dùng thử giải pháp AMIS Đánh Giá miễn phí, bạn đọc đăng ký ngay TẠI ĐÂY

6. Kết luận

Quy trình đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên là một quy trình khoa học, chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan, công bằng, chính xác. Quy trình giúp đánh giá đúng thực chất năng lực và phẩm chất của giáo viên, từ đó có cơ sở để khen thưởng, đãi ngộ giáo viên và hỗ trợ giáo viên phát triển nghề nghiệp.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Chủ đề liên quan
Bài viết liên quan
Xem tất cả