Công ty cổ phần MISA Tất cả sản phẩm MISA
Tags Tổ chức bán hàng b2b

Các kênh bán hàng phổ biến và hiệu quả nhất hiện...

Hoạt động Bán hàng và Marketing trong doanh nghiệp sẽ đạt hiệu quả cao, mang lợi nguồn doanh thu lớn nếu doanh nghiệp biết...

Cách tổ chức lực lượng bán hàng trong doanh nghiệp B2B

Lực lượng bán hàng là một bộ phận đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của các doanh...
Ebook tổ chức bán hàng cho doanh nghiệp B2B

TẢI BỘ EBOOK: Hướng dẫn tổ chức bán hàng B2B –...

Với đặc trưng chu kỳ bán hàng dài ngày, nhóm khách hàng doanh nghiệp đặc thù và quy trình bán hàng phức tạp thì...
Liên hệ mua hàng
090 488 5833