Công ty cổ phần MISA Tất cả sản phẩm MISA
Tags Sách về Design Thinking
Design-thinking - MISA-AMIS

Design thinking là gì? Áp dụng vào quản trị doanh nghiệp...

Design Thinking hay Tư duy thiết kế là phương pháp duy nhất trong thời điểm này để giải quyết mọi vấn đề phức tạp...
Liên hệ mua hàng
090 488 5833