Tags Bảo hiểm

[Điểm tin pháp luật] Tổng hợp văn bản mới liên quan...

AMIS.VN xin phép gửi tới các doanh nghiệp những văn bản mới trong tuần 2 tháng 11, 2018. Bao gồm: Chế độ BHXH với...

Nghị quyết 125/NQ-CP về cải cách chính sách bảo hiểm xã...

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải chính chính sách bảo hiểm xã hội đã được Chính...

Đơn giản hóa công tác bảo hiểm với MISA AMIS

MISA AMIS giúp doanh nghiệp tự động hóa công tác Quản lý các loại bảo hiểm bắt buộc từ khâu chuẩn bị hồ sơ...

BÀI VIẾT CHỌN LỌC

XEM NHIỀU NHẤT

Liên hệ mua hàng
090 488 5833