Các vấn đề mà doanh nghiệp ngành vận tải, logistic, kho bãi gặp phải trong hoạt động kế toán?

AMIS Kế toán
Không nắm bắt kịp thời doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng, đầu xe, tuyến xe, mảng vận chuyển Khó khăn trong việc quản lý tồn kho theo số khung, số máy, dòng xe, hãng xe, màu sắc dẫn đến mất thời gian, dễ xảy ra sai sót khi kiểm kê báo cáo hàng tồn kho, tính giá vốn xuất kho
Khó khăn trong việc quản lý, theo dõi chi tiết tình hình khấu hao, đánh giá lại tài sản dẫn đến sai sót khi phân bổ chi phí vào từng hợp đồng
Không kiểm soát được các chi phí của từng hợp đồng, đầu xe, mảng vận chuyển (lương tài xế, xăng, công tác phí, phí cầu đường, phí bảo hiểm, phí sửa chữa, bảo dưỡng, lưu kho, vận chuyển,…)
Mất thời gian trong việc kiểm tra đối chiếu các khoản thu hộ, chi hộ của khách hàng (phí thông quan, cước vận tải,…)

Lợi ích khi sử dụng MISA AMIS Kế Toán

Nắm bắt doanh thu, chi phí
Nắm bắt doanh thu, chi phí
Cho phép quản lý, cung cấp báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ chi tiết theo từng hợp đồng, đầu xe giúp lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp
Kiểm soát các chi phí
Kiểm soát các chi phí
Phần mềm cho phép theo dõi, cung cấp báo cáo chi phí chi tiết theo từng khoản mục chi phí (lương tài xế, xăng, công tác phí, phí cầu đường, lưu kho,…)
Quản lý việc tạm ứng
Quản lý việc tạm ứng
Cho phép thống kê và cung cấp báo cáo công nợ tạm ứng của nhân viên theo từng hợp đồng, đồng thời cho phép thanh, quyết toán theo từng lần tạm ứng
Theo dõi khấu hao tài sản
Theo dõi khấu hao tài sản
Phần mềm cho phép khấu hao tài sản tự động và chính xác, kế toán có thể xác định lại giá trị của TSCĐ một cách nhanh chóng sau mỗi lần bảo trì, sửa chữa bằng bút toán tự động
Đối chiếu thu hộ, chi hộ
Đối chiếu thu hộ, chi hộ
Phần mềm cho phép khai báo, hạch toán và xem báo cáo các khoản thu hộ, chi hộ (phí thông quan, cước vận tải,…) giúp kế toán hạn chế sai sót
Quản lý hàng ký gửi tại kho bãi
Quản lý hàng ký gửi tại kho bãi
Phần mềm cho phép khai báo danh sách kho

Cách mà MISA AMIS Kế Toán giúp kế toán ngành vận tải, logistic, kho bãi giải quyết vấn đề

Phần mềm kế toán MISA được doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tin dùng nhất hiện nay, tự hào mang tới hiệu quả vượt trội cho hơn 170.000 khách hàng tổ chức đang sử dụng

Sản xuất
Dịch vụ
Thương mại
Xây lắp

Giải thưởng đạt được

Đăng ký nhận tư vấn,
khám phá sức mạnh đột phá của MISA AMIS Kế toán

MISA AMIS kế toán - giải pháp quản trị tài chính kế toán Online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
phần mềm AMIS Kế toán ngay