Các vấn đề mà ngành trang trại nông nghiệp gặp phải trong hoạt động kế toán?

AMIS Kế toán
Không nắm bắt kịp thời doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng mùa vụ, ao chuồng, đàn để biết cái nào hiệu quả thì tăng cường, cái nào không hiệu quả thì cắt giảm
Khó khăn trong việc quản lý các khoản mục chi phí (thức ăn, vật tư chăn nuôi,…) liên quan đến từng ao, hồ, sào, hoặc theo từng giai đoạn chăn nuôi
Không quản lý được số lượng tồn kho tối thiểu của vật tư, thức ăn chăn nuôi để có kế hoạch nhập hàng
Mất nhiều thời gian, dễ sai sót trong vấn đề quản lý con giống (phân bổ, khấu hao chi phí từ mẹ sang con theo thời gian, theo lứa)
Khó khăn trong việc đối chiếu được chênh lệch nguyên vật liệu thực tế xuất dùng so với định mức ban đầu

Lợi ích khi sử dụng MISA AMIS Kế Toán

Nắm bắt doanh thu, chi phí
Nắm bắt doanh thu, chi phí
Cho phép quản lý, cung cấp báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ chi tiết theo từng mùa vụ, ao chuồng, đàn, … giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh
Kiểm soát chi phí
Kiểm soát chi phí
Cho phép khai báo các khoản mục chi phí, hạch toán chi phí phát sinhvà các báo cáo tổng hợp, chi tiết theo các khoản mục để cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết
Quản lý tồn kho tối thiểu
Quản lý tồn kho tối thiểu
Kế toán khai báo vật tư chỉ cần điền số lượng tồn kho tối thiểu. Khi xuất vật tư chạm tới mức tồn kho tối thiểu phần mềm sẽ tự động cảnh báo từ đó có kế hoạch nhập hàng sớm
Khấu hao chi phí con giống
Khấu hao chi phí con giống
Phần mềm cho phép quản lý từng con giống theo từng mã công cụ dụng cụ/TSCĐ/chi phí trả trước và tính khấu hao theo tháng để phân bổ chi phí vào quá trình tính giá thành của đàn con
Quản lý nguyên vật liệu
Quản lý nguyên vật liệu
Cho phép khai báo định mức nguyên vật liệu sản xuất cho từng thành phẩm và tự động tính toán số lượng nguyên vật liệu cần xuất kho để sản xuất.
Tổng hợp chi phí
Tổng hợp chi phí
Cho phép tập hợp chi phí theo từng mã công trình, mỗi công trình là 1 ao, hồ, sào, mỗi con mẹ là 1 mã đối tượng chi phí…. và phân bổ chi phí chung để xác định giá vốn

MISA AMIS Kế toán - Công cụ hỗ trợ đắc lực cho kế toán lĩnh vực trang trại nông nghiệp

Phần mềm kế toán MISA được doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tin dùng nhất hiện nay, tự hào mang tới hiệu quả vượt trội cho hơn 170.000 khách hàng tổ chức đang sử dụng

Sản xuất
Dịch vụ
Thương mại
Xây lắp

Giải thưởng đạt được

Đăng ký nhận tư vấn,
khám phá sức mạnh đột phá của MISA AMIS Kế toán

MISA AMIS kế toán - giải pháp quản trị tài chính kế toán Online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
phần mềm AMIS Kế toán ngay