Tính năng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ chuyên sâu

AMIS Kế toán
QUẢN LÝ KHẾ ƯỚC VAY VÀ HỢP ĐỒNG VAY
Quản lý tập trung các hợp đồng tín dụng, khế ước vay theo từng đối tượng vay: Số tiền vay, thời hạn vay, lãi suất, kỳ hạn thanh toán, thời gian đáo hạn, số dư nợ gốc còn phải trả…
AMIS Kế toán
TỰ ĐỘNG TÍNH LÃI VAY, NỢ GỐC THANH TOÁN HÀNG KỲ
• Hỗ trợ tính lãi vay theo: Số dư nợ gốc ban đầu hoặc dư nợ thực tế • Lập kế hoạch trả nợ và tự động tính tiền lãi, nợ gốc cần thanh toán mỗi kỳ của từng khoản vay
AMIS Kế toán
TỰ ĐỘNG NHẮC NHỞ CÁC KHOẢN NỢ VAY SẮP ĐẾN HẠN THANH TOÁN
Dễ dàng thiết lập lịch nhắc nợ trước hạn thanh toán theo thời gian mong muốn.

Lợi ích khi sử dụng MISA AMIS Kế Toán

Lập nhanh chứng từ thu/chi tiền vay
Lập nhanh chứng từ thu/chi tiền vay
Tự động lập chứng từ thu/chi tiền khi nhận tiền giải ngân, trả lãi, trả nợ, tất toán khoản vay dựa trên hợp đồng vay, bảng tính lãi vay
Đầy đủ sổ sách quản lý khế ước vay
Đầy đủ sổ sách quản lý khế ước vay
Cung cấp đầy đủ các mẫu sổ sách và báo cáo hỗ trợ quản lý khế ước vay chặt chẽ: Sổ chi tiết tiền vay, báo cáo tổng hợp tình hình vay/tiền vay phải trả

Quản lý khế ước vay dễ dàng hơn với MISA AMIS

Phần mềm kế toán MISA được doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tin dùng nhất hiện nay, tự hào mang tới hiệu quả vượt trội cho hơn 170.000 khách hàng tổ chức đang sử dụng

Sản xuất
Dịch vụ
Thương mại
Xây lắp

Giải thưởng đạt được

Đăng ký nhận tư vấn,
khám phá sức mạnh đột phá của MISA AMIS Kế toán

MISA AMIS kế toán - giải pháp quản trị tài chính kế toán Online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
phần mềm AMIS Kế toán ngay