Nghiệp vụ Thuế Một số câu hỏi liên quan đến hóa đơn/vé áp dụng giảm...

1. Nội dung nghị quyết 101/2023/QH15 và Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Mới đây, Chính phủ ban hành nghị quyết 101/2023/QH15 và Nghị định 44/2023/NĐ-CP về việc giảm thuế GTGT từ 10% => 8% từ ngày 1/7/2023 đến 31/12/2023.

Về cơ bản, nội dung Nghị định giảm thuế 2023 tương tự với nội dung Nghị định 15/2022/NĐ-CP, hướng dẫn Nghị quyết 43/2022/QH15, chỉ khác biệt ở thời gian áp dụng và một số danh mục hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng được giảm thuế (chi tiết xem tại phụ lục đi kèm Nghị quyết). 

Xem chi tiết tại: Chính thức áp dụng giảm thuế GTGT theo Nghị Định 44/2023/NĐ-CP, Nghị quyết 101/2023/NĐ-CP và cách đáp ứng trên phần mềm MISA

Có thể bạn quan tâm: (MỚI) So sánh giảm thuế GTGT năm 2023 theo Nghị Định 44/2023/NĐ-CP với Nghị định 15/2022/NĐ-CP giảm thuế GTGT năm 2022

2. Một số câu hỏi liên quan đến hóa đơn/vé áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết số 101/2023/QH15

2.1 Cần làm gì để xuất hoá đơn áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết số 101/2023/QH15

Trả lời:

Nếu đơn vị sử dụng hóa đơn GTGT nhiều thuế suất:

 •  Nếu đơn vị vẫn đang sử dụng mẫu hóa đơn nhiều thuế suất có mức thuế suất 8% (được khởi tạo từ thời điểm áp dụng giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43) thì tiếp tục sử dụng mẫu này để phát hành hóa đơn giảm thuế GTGT theo nghị quyết số 101/2023/QH15.
 • Nếu chưa có mẫu hóa đơn nhiều thuế suất có mức thuế suất 8%, đơn vị có thế sửa lại mẫu đang sử dụng (bổ sung mức thuế suất 8%) hoặc khởi tạo mẫu hóa đơn mới (có sẵn mức thuế suất 8%)

Lưu ý: Sau khi sửa mẫu hóa đơn, tất cả hóa đơn nhiều thuế suất đã phát hành trước đó sẽ hiển thị thêm dòng Tổng tiền chịu thuế suất 8% và bỏ trống thông tin này.

Nếu đơn vị sử dụng hóa đơn GTGT một thuế suất:

 • Không cần làm gì với mẫu hóa đơn, sử dụng luôn mẫu hóa đơn hiện tại để phát hành hóa đơn áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết số 101/2023/QH15 (chọn mức thuế suất 8% khi lập hóa đơn)

Nếu đơn vị sử dụng hóa đơn bán hàng:

Đơn vị đang áp dụng hóa đơn bán hàng có thể phát hành ngay hóa đơn áp dụng nghị quyết… (không cần làm gì với mẫu hóa đơn)

 • Tại giao diện lập hóa đơn tích chọn Áp dụng giảm thuế GTGT. Khi đó chương trình sẽ sẽ bổ sung cột  Tiền thuế được giảm.

2.2 Sử dụng mẫu hoá đơn áp dụng NQ 43 để xuất hoá đơn áp dụng giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 được hay không?

Trả lời:

Nếu mẫu hóa đơn áp dụng NQ 43 được khởi tạo từ năm 2022 thì sang năm 2023, chương trình tự động chuyển ký hiệu mẫu hóa đơn lên ký hiệu năm 2023. Đơn vị sử dụng mẫu hóa đơn (ký hiệu năm 2023) để phát hành hóa đơn áp dụng giảm thuế theo nghị quyết số 101/2023/QH15

Đơn vị không sử dụng mẫu hóa đơn áp dụng NQ43 có ký hiệu của năm 2022 để xuất hóa đơn giảm thuế theo nghị quyết số 101/2023/QH15.

2.3 Mẫu hóa đơn GTGT sử dụng có phải thay đổi hay nộp lại CQT không?

Đối với mẫu hóa đơn chỉ có 1 ô thuế suất: không cần chỉnh sửa hay nộp lại

– Đối với mẫu hóa đơn hiển thị nhiều ô thuế suất:

 • Nếu mẫu đã có sẵn riêng ô thuế suất 8%: Tiếp tục sử dụng mẫu
 • Nếu mẫu chưa có riêng ô thuế suất 8%: Thực hiện sửa mẫu thêm ô thuế suất 8%

=> Không phải nộp lại CQT

2.4 Xử lý hoá đơn/vé áp dụng giảm thuế GTGT năm 2023 có sai sót như thế nào

Trả lời:

 • Đối với hóa đơn GTGT: Xử lý hóa đơn GTGT áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết số 101/2023/QH15 sai sót tương tự xử lý hóa đơn GTGT thông thường sai sót.
 • Đối với hóa đơn bán hàng: Xử lý hóa đơn bán hàng áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết số 101/2023/QH15 sai sót tương tự xử lý hóa đơn bán hàng thông thường sai sót. Với hóa đơn điều chỉnh/thay thế, tích chọn áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết số 101/2023/QH15

 • Đối với vé tính thuế theo phương pháp khấu trừ không in sẵn mệnh giá: Xử lý vé tính thuế theo phương pháp khấu trừ áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết số 101/2023/QH15 sai sót tương tự xử lý vé tính thuế theo phương pháp khấu trừ thông thường sai sót.
 • Đối với vé tính thuế theo phương pháp trực tiếp không in sẵn mệnh giá.. Xử lý vé tính thuế theo phương pháp trực tiếp áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết số 101/2023/QH15 sai sót tương tự xử lý vé tính thuế theo phương pháp trực tiếp thông thường sai sót. Với vé điều chỉnh/thay thế, tích chọn áp dụng giảm thuế theo nghị quyết số 101/2023/QH15.

2.4 Đang sử dụng phần mềm meInvoice Desktop và các phần mềm tích hợp như phần mềm kế toán MISA thì cần làm gì để xuất hoá đơn áp dụng giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15

Trả lời:

Đơn vị sử dụng meInvoice Desktop. Xem chi tiết tại đây.

Đơn vị sử dụng meInvoice Mobile. Xem chi tiết xuất vé áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết số 101/2023/QH15 tại đây.

Đơn vị sử dụng AMIS kế toán tích hợp meInvoice. Xem chi tiết tại đây.

Đơn vị sử dụng SME tích hợp meInvoice. Xem chi tiết tại đây.

Bên cạnh tổng hợp các kiến thức hữu ích về kế toán để giúp kế toán doanh nghiệp dễ dàng tìm hiểu trong quá trình công tác, MISA đồng thời phát triển phần mềm kế toán mang đến giải pháp quản trị tài chính kế toán tổng thể vừa đơn giản, thông minh vừa an toàn chính xác. Anh/Chị kế toán doanh nghiệp hãy đăng ký phần mềm kế toán online MISA AMIS để thực tế trải nghiệm một giải pháp với nhiều tính năng, tiện ích như:

 • Hệ sinh thái kết nối:
  • Hoá đơn điện tử – cho phép xuất hoá đơn ngay trên phần mềm
  • Ngân hàng điện tử – cho phép lấy sổ phụ, đối chiếu và chuyển tiền ngay trên phần mềm
  • Cơ quan Thuế – cổng mTax cho phép nộp tờ khai, nộp thuế ngay trên phần mềm
  • Hệ thống quản trị bán hàng, nhân sự…
 • Đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: Đầy đủ 20 nghiệp vụ kế toán theo TT133 & TT200, từ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Hóa đơn, Thuế, Giá thành,…
 • Tự động nhập liệu: Tự động nhập liệu từ hóa đơn điện tử, nhập khẩu dữ liệu từ Excel giúp rút ngắn thời gian nhập chứng từ, tránh sai sót.
 • Tự động tổng hợp số liệu và kết xuất báo cáo tài chính với hàng trăm biểu mẫu có sẵn giúp kế toán đáp ứng kịp thời yêu cầu của lãnh đạo ….

Tham khảo ngay bản demo phần mềm kế toán online MISA AMIS dùng thử miễn phí 15 ngày để quản lý công tác kế toán hiệu quả hơn!

Dùng ngay miễn phí

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 1 Trung bình: 5]