Asset Turnover Ratio là gì? Cách tính vòng quay tổng tài sản

13/03/2023

Loading

Phân tích kết quả kinh doanh sau một năm/một số năm tài chính là một việc làm cần thiết mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng nên làm định kỳ. Trong các chỉ số phân tích kết quả kinh doanh, chỉ số vòng quay tổng tài sản là một trong những chỉ số quen thuộc và vô cùng quan trọng. Trong bài viết này, MISA AMIS xin chia sẻ đến quý bạn đọc đầy đủ và chi tiết về chỉ số vòng quay tổng tài sản.

1. Vòng quay tổng tài sản

1.1 Định nghĩa 

Vòng quay tổng tài sản – Asset Turnover Ratio là một chỉ số tài chính, là thước đo đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. 

Chỉ số này thể hiện hiệu quả sử dụng tài sản của một công ty thông qua việc đo lường giá trị doanh thu công ty đem về so với giá trị tổng tài sản của công ty. 

1.2 Ý nghĩa vòng quay tổng tài sản 

Chỉ số vòng quay tổng tài sản này cho biết mỗi đồng chi mua tài sản tạo ra cho doanh nghiệp bao nhiêu đồng doanh thu. Khi doanh nghiệp đầu tư tài sản vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh thì tỉ số này sẽ cho biết với mỗi đồng doanh nghiệp đầu tư vào sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. Chỉ số vòng quay tổng tài sản càng cao thì hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp càng cao, kế hoạch sử dụng tài sản được xem là hợp lý. Chỉ số vòng quay tổng tài sản thấp thể hiện các tài sản mà doanh nghiệp đầu tư chưa thực sự tạo ra nhiều doanh thu, chưa có nhiều thúc đẩy để mang lại dòng tiền.

>>> Đọc thêm các chỉ số khác:
  • ROA là gì ? Hướng dẫn cách tính và vận dụng ROA tại doanh nghiệp
  • ROE là gì? Công thức tính và ý nghĩa của chỉ số ROE

2. Công thức tính tỷ lệ vòng quay Tổng tài sản (Total asset turnover)

Vòng quay Tổng tài sản (Total asset turnover) được tính như sau:

Công thức tính vòng quay Tổng tài sản (Total asset turnover)

Chú giải công thức tính:

Doanh thu thuần (ròng): Doanh thu mà doanh nghiệp đạt được trong một thời kỳ nhất định sau khi trừ đi các khoản như: chiết khấu bán hàng, giảm giá hàng bán, các khoản phụ cấp bán hàng và các chi phí liên quan đến thuế gián thu.

Tổng tài sản bình quân: Tổng giá trị bình quân tổng tài sản mà doanh nghiệp sử dụng trong cùng kỳ đó (bao gồm cả tài sản lưu động lẫn tài sản cố định). 

Giá trị bình quân tổng tài sản: được tính bằng trung bình cộng của giá trị đầu kỳ và giá trị cuối kỳ hay nói cách khác tức là lấy tổng số dư đầu kỳ cộng với số dư cuối kỳ sau đó chia 2.

Lưu ý: Nếu trong năm doanh nghiệp có biến động doanh thu và tài sản giữ các quý lớn thì các bạn có thể tính vòng quay Tổng tài sản (Total asset turnover) theo từng quý để để so sánh được chi tiết sự biến động giữa các quý và cả năm.

3. Một số lưu ý khi sử dụng chỉ số vòng quay tổng tài sản 

3.1 Vòng quay tổng tài sản bao nhiêu là tốt?

Tỷ lệ vòng quay tổng tài sản càng cao chứng tỏ việc sử dụng tài sản của công ty vào các hoạt động sản xuất kinh doanh càng hiệu quả. Và, ngược lại, số vòng quay tổng tài sản thấp cho thấy công ty không sử dụng hiệu quả tài sản của mình để tạo ra doanh thu.

Thời điểm sử dụng: Vòng quay tổng tài sản thường được tính toán sau một chu kỳ tài chính và là thước đo thể hiện mức độ hiệu quả trong việc điều hành, phát triển của doanh nghiệp. Tỷ lệ vòng quay tổng tài sản thông thường được tính theo hằng năm hoặc trong một kỳ kinh doanh nhất định (nửa năm, quý). 

3.2 Vòng quay tổng tài sản thường được quan tâm đối với đối tượng doanh nghiệp nào?

Đa số các doanh nghiệp đều cố gắng cải thiện chỉ số này liên tục qua các chu kỳ kinh doanh, vì chỉ số này càng cao cho thấy việc đầu tư vào tài sản đạt hiệu quả. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng đối với mỗi loại hình, mô hình kinh doanh khác nhau, mức độ quan trọng của chỉ số này không giống nhau. 

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ thông thường (tư vấn, giải trí, tổ chức sự kiện…) và lĩnh vực bán lẻ các mặt hàng thiết yếu, chỉ số vòng quay tổng tài sản thường cao hơn so với một số ngành nghề khác bởi lẽ các doanh nghiệp này có cơ sở tài sản tương đối nhỏ nhưng khối lượng hàng bán ra thường cao. 

Ngược lại, một số ngành viễn thông, bất động sản, có cơ sở tài sản lớn, làm tỷ lệ vòng quay tài sản thấp. Do vậy, việc đánh giá vòng quay tổng tài sản thông thường sẽ không thực sự ý nghĩa vì ít liên quan trực tiếp tới hiệu quả vận hành của doanh nghiệp.

Bởi vì tỷ lệ vòng quay tổng tài sản khác biệt rất nhiều giữa các công ty trong các lĩnh vực khác nhau, nên không có được con số xác định chung cho vòng quay tổng tài sản thế nào là tốt và sẽ không hợp lý khi thực hiện so sánh số liệu của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau.

Để có thể đưa ra kết luận có độ tin cậy cao về mức độ hiệu quả việc sử dụng tài sản của một công ty chúng ta có thể so sánh hệ số vòng quay tài sản của công ty giữa các kỳ tính toán với nhau, giữa kế hoạch với thực tế hoặc so sánh với hệ số vòng quay tài sản bình quân của cùng ngành, lĩnh vực.

Ngoài ra, doanh nghiệp thường theo dõi, so sánh các chỉ số này qua các giai đoạn thời gian (quý, năm) để thấy được tại từng giai đoạn, mỗi đồng chi ra mua tài sản giúp công ty thu về bao nhiêu đồng doanh thu, nhờ đó điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng tài sản cho giai đoạn sắp tới. 

Hiện nay, các phần mềm kế toán thế hệ mới như phần mềm kế toán online MISA AMIS, MISA SME,… có khả năng tổng hợp để giúp kế toán doanh nghiệp nhanh chóng xác định được những chỉ số tài chính nhằm đưa ra báo cáo kịp thời để chủ doanh nghiệp ra quyết định phù hợp.

banner amis kế toán

4. Bài tập tính vòng quay tổng tài sản

Bài tập ví dụ 1

Công ty TNHH Ngọc Lan đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Số liệu trên báo cáo tài chính năm 2021 của công ty như sau: 

  • tổng tài sản đầu kỳ là 500.700.000 đồng 
  • tổng tài sản cuối kỳ là 500.300.000 đồng

Trong cùng kỳ kinh doanh, công ty Ngọc Lan đã tạo ra doanh thu 787.000.000 đồng với chiết khấu bán hàng là 17.000.000 đồng. 

Tính vòng quay tổng tài sản của công ty TNHH Ngọc Lan. 

Bài giải

Áp dụng công thức tính vòng quay tổng tài sản sau:

Vòng quay Tổng tài sản

(Total asset turnover)

= Doanh thu thuần (ròng)

Tổng tài sản bình quân

Thay số liệu đầu bài:

Vòng quay tổng tài sản của công ty Ngọc Lan 

= (787.000.000 – 17.000.000) /[(500.700.000 + 500.300.000)/2] = 1,54 (lần)

Như vậy, với 1 đồng Công ty Ngọc Lan đầu tư vào tổng tài sản, Công ty Ngọc Lan sẽ tạo ra 1,54 đồng doanh thu.

Bài tập ví dụ 2

Tại Công ty TNHH Bích Hường đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ có số liệu trên báo cáo tài chính năm 2021 như sau: 

  • tổng tài sản đầu kỳ là 2.000.000.000 đồng 
  • tổng tài sản cuối kỳ là 2.500.000.000 đồng
  • Trong kỳ kinh doanh năm 2021, công ty Bích Hường đã tạo ra doanh thu (chưa trừ khoản thuế gián thu nằm trong doanh thu) là 10.000.000.000 đồng. Khoản thuế gián thu chưa trừ là 200.000.000 đồng.

Tính vòng quay tổng tài sản của công ty TNHH Bích Hường. 

Bài giải

Chúng ta cũng áp dụng công thức tính vòng quay tổng tài sản sau, được kết quả như sau:

Vòng quay tổng tài sản của công ty Bích Hường là:

= (10.000.000.000 – 200.000.000)/[(2.500.000.000 + 2.000.000.000)/2]  = 4,35 (lần)

Như vậy, với 1 đồng Công ty Bích Hường đầu tư vào tổng tài sản, Công ty sẽ tạo ra 4.35 đồng doanh thu.

Bài tập ví dụ 3

Tại Công ty TNHH Minh Châu đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng, ăn uống có số liệu trên báo cáo tài chính các quý và cả năm 2021 như sau: 

ĐVT: 1.000 VNĐ

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 Cả năm 2021
Tổng tài sản đầu kỳ 1.000.000 1.100.000 1.300.000 1.500.000 1.000.000
Tổng tài sản cuối kỳ 1.100.000 1.300.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000
Tổng doanh thu ròng 1.600.000 1.800.000 2.100.000 3.000.000 8.500.000

Tính vòng quay tổng tài sản của công ty TNHH Minh Châu từng quý và cả năm 2021?

Bài giải

Áp dụng công thức tính vòng quay tổng tài sản ta có kết quả như sau:  

 ĐVT: 1.000 VNĐ

Chỉ tiêu Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 Cả năm 2021
Tổng tài sản đầu kỳ 1.000.000 1.100.000 1.300.000 1.500.000 1.000.000
Tổng tài sản cuối kỳ 1.100.000 1.300.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000
Tổng TS bình quân = (Tổng TS đầu kỳ +Tổng TS cuối kỳ)/2 1.050.000 1.200.000 1.400.000 1.750.000 1.500.000
Tổng doanh thu ròng 1.600.000 1.800.000 2.100.000 3.000.000 8.500.000
Vòng quay tổng tài sản = Tổng doanh thu ròng/Tổng TS bình quân 1,52 1,5 1,5 1,71 5,67

Chỉ số vòng quay tổng tài sản của công ty Minh Châu giảm không đáng kể ở quý 2, quý 3 và tăng mạnh ở quý 4. Nhìn chung vòng quay tổng tài sản trong năm 2021 tăng từ 1,52 lần lên mức 1,71 lần tại quý 4, điều này cho hiệu quả sử dụng tài sản để tạo ra doanh thu ngày càng được cải thiện. 

Hình 3: Biểu đồ thể hiện sự thay đổi của vòng quay tổng tài sản 4 quý năm 2021 của công ty Minh Châu.

Bên cạnh đó, biểu đồ hình 4 cho thấy, tại giai đoạn từ quý 3 sang quý 4, độ dốc của đường thể tổng doanh thu ròng lớn hơn độ dốc của đường thể hiện tổng tài sản bình quân, hay tốc độ tăng trưởng doanh thu lớn hơn tốc độ tăng của tổng tài sản bình quân. Đây là minh chứng cho mức tăng mạnh của chỉ số vòng quay tổng tài sản ở quý 4. 

Hình 4: Biểu đồ phân tích tốc độ tăng của doanh thu và tổng tài sản bình quân qua 4 quý năm 2021

Trên đây là toàn bộ các nội dung về cách tính, ý nghĩa, thời điểm áp dụng, đối tượng doanh nghiệp cần chú trọng phân tích chỉ số vòng quay tổng tài sản. MISA AMIS hy vọng có thể giúp doanh nghiệp nắm được cách tính, ý nghĩa, từ đó sử dụng chỉ số vòng quay tổng tài sản như một cung cụ giúp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp. Không dừng lại ở công cụ hỗ trợ công tác kế toán đơn thuần, phần mềm kế toán online MISA AMIS còn là trợ thủ đắc lực, đem đến cho nhà quản trị góc nhìn tổng quát về tình hình tài chính của doanh nghiệp qua các tính năng ưu việt:

  • Xem báo cáo điều hành mọi lúc mọi nơi: Giám đốc, kế toán trưởng có thể theo dõi tình hình tài chính ngay trên di động, kịp thời ra quyết định điều hành doanh nghiệp.
  • Đầy đủ báo cáo quản trị: Hàng trăm báo cáo quản trị theo mẫu hoặc tự thiết kế chỉnh sửa, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề.
  • Tự động hóa việc lập báo cáo: Tự động tổng hợp số liệu lên báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các sổ sách giúp doanh nghiệp nộp báo cáo kịp thời, chính xác.

Đặc biệt, MISA AMIS Kế toán còn cung cấp hệ thống các chỉ số phân tích tài chính – công cụ đắc lực cho doanh nghiệp trong công cuộc tính toán và hoạch định tài chính tại đơn vị. Phần mềm MISA AMIS Kế toán được thiết lập sẵn công thức tính cho các hệ số phân tích tài chính. Căn cứ vào số liệu kế toán được nhập vào, phần mềm sẽ tự động tổng hợp và tính toán ra các hệ số này. Dựa vào đó nhà quản lý có thể nhanh chóng đưa ra những đánh giá tổng quát về tình hình tài chính của doanh nghiệp tại bất cứ thời điểm nào, từ đó đưa ra những quyết định điều hành hợp lý.

Dùng ngay miễn phí

Người tổng hợp: Người yêu kế toán

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 1 Trung bình: 5]
Chủ đề liên quan
Bài viết liên quan
Xem tất cả