Kiến thức Tin mới AMIS.VN sẵn sáng đáp ứng thông tư 133/2016/TT-BTC

AMIS.VN sẵn sáng đáp ứng thông tư 133/2016/TT-BTC

Thông tư 133/2016/TT-BTC (sau đây viết tắt là TT133) có hiệu lực từ ngày 01/1/2017 sẽ thay thế cho chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC (sau đây viết tắt là QĐ48). Chính vì vậy, các doanh nghiệp đang áp dụng theo QĐ 48 phải cập nhật TT 133 để hạch toán kế toán trong năm 2017.

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu đến các anh/chị lộ trình MISA phát triển sản phẩm AMIS.VN để đáp ứng TT133 và các điểm mới sau khi cập nhật dữ liệu từ QĐ48 lên TT133.

1. Lộ trình cập nhật TT 133/2016/TT-BTC trên AMIS.VN

Lưu ý: Đối với dữ liệu có ngày bắt đầu hạch toán trước ngày 01/01/2017 sau khi cập nhật lên TT133 thì:

 • Dữ liệu từ năm 2016 trở về trước vẫn hạch toán theo hệ thống tài khoản của QĐ48, các mẫu biểu báo cáo tài chính vẫn theo quy định của QĐ48.
 • Dữ liệu năm 2017 trở về sau sẽ hạch toán theo hệ thống tài khoản mới của TT133 và các mẫu báo cáo tài chính cập nhật mới theo quy định của TT133.

2. Những điểm mới sau khi cập nhật dữ liệu từ QĐ48 lên TT133

2.1 Hệ thống tài khoản, các danh mục và chứng từ liên quan

– Hệ thống tài khoản

 • Bổ sung thêm thông tin Hiệu lực từ ngày và Hiệu lực đến ngày trên danh sách hệ thống TK và giao diện sửa thông tin TK, để đảm bảo kế toán có thể hạch toán chứng từ phát sinh và xem sổ sách báo cáo theo đúng theo thời gian có hiệu lực của QĐ48 hoặc TT133.

– Các danh mục, chứng từ có thông tin tài khoản

 • Với các danh mục có thông tin TK, khi khai báo mới chương trình chỉ lấy lên các TK để trống thông tin Hiệu lực đến ngày. Còn khi sửa, thì chương trình lấy lên tất cả các TK chi tiết nhất trong danh mục Hệ thống tài khoản.
 • Đối với các chứng từ, chương trình sẽ căn cứ vào Ngày hạch toán/Ngày ghi tăng/Ngày chứng từ để lấy lên TK có hiệu lực tại ngày đó.

– Bỏ tiện ích sinh chứng từ ghi đồng thời TK 007 với các chứng từ, từ năm 2017 trở đi

Trên Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, sửa thông tin “Sinh chứng từ ghi đồng thời tài khoản 007” thành “Sinh chứng từ ghi đồng thời tài khoản 007 (áp dụng với chứng từ có ngày hạch toán <01/01/2017)”.

2.2 Cập nhật một số nghiệp vụ thay đổi theo thông tư mới

– Theo dõi các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán (Do bỏ các TK ngoài bảng)

Trên Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa, bổ sung tuỳ chọn Có phát sinh hàng hóa nhận giữ hộ, gia công; nhận bán hộ, ký gửi, ký cược.

Nếu tích chọn tuỳ chọn trên, thì:

– Trên các chứng từ mua hàng nhập kho, trả lại hàng mua, nhập kho, xuất kho bổ sung thêm cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ và mặc định để trống giá trị. Nếu có phát sinh hàng nhận giữ hộ, bán hàng, thì kế toán chọn giá trị tương ứng từ danh sách có sẵn.

– Khi lập phiếu xuất từ chứng từ Bán hàng đại lý bán đúng giá, Bán hàng ủy thác xuất khẩu (cả trường hợp từ chứng từ bán hàng sinh phiếu xuất), chương trình tự động mặc định các mặt hàng từ chứng từ bán hàng đó là Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi.

– Nhập khẩu từ excel, chương trình cho phép ghép cột Hàng hóa giữ hộ, bán hộ

– Báo cáo Sổ chi tiết vật tư hàng hóa bổ sung cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ.

– Bổ sung báo cáo Tổng hợp tồn kho hàng hóa giữ hộ,/bán hộ.

Quản lý các khoản giảm trừ doanh thu: trả lại, giảm giá, chiết khấu (do bỏ TK 521)

Bổ sung thêm cột Nghiệp vụ giảm trừ doanh thu trên các chứng từ thu/chi tiền mặt, tiền gửi và chứng từ nghiệp vu khác. Nếu có phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu thì kế toán chọn giá trị tương ứng từ danh sách có sẵn.

2.3 Cập nhật mẫu biểu chứng từ, sổ sách theo thông tư 133

 • Mẫu chứng từ cập nhật theo chế độ

 • Sổ sách cập nhật theo chế độ

Lưu ý:

Khi xem và in các mẫu chứng từ, sổ sách:

 • Nếu ngày chứng từ hoặc kỳ báo cáo có đến ngày < 01/01/2017 chương trình vẫn thể hiện mẫu chứng từ, báo cáo theo QĐ48.
 • Nếu ngày chứng từ hoặc kỳ báo cáo có từ ngày > =01/01/2017 chương trình sẽ thể hiện mẫu chứng từ, báo cáo theo TT133.

2.4 Cập nhật hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo tổng hợp mới

(Dự kiến sẽ đáp ứng trên bản R78 phát hành ngày 23/01/2017)

 • Báo cáo Tình hình tài chính thay thế Bảng cân đối kế toán

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (thay đổi cách lấy số liệu do TT133 loại bỏ tài khoản giảm trừ doanh thu)

Lưu ý:

 • Khi in báo cáo tài chính và báo cáo tài chính tổng hợp có kỳ báo cáo < 01/01/2017, chương trình vẫn thể hiện mẫu báo cáo và cách lấy số liệu theo QĐ48.
 • Khi in báo cáo có kỳ báo cáo > 01/01/2017, chương trình sẽ thể hiện mẫu biểu và cách lấy số liệu theo TT133.

 126 

Kiều Phương Thanh là một chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính& kế toán, tác giả của rất nhiều bài viết được đón nhận và chia sẻ trên các diễn đàn kế toán và tài chính Việt Nam.
Về tác giả | Bài đã đăng

Chia sẻ bài viết hữu ích này