Kiến thức CEO “đảo chiều” khủng hoảng truyền thông nhờ 5 kinh nghiệm sau

CEO “đảo chiều” khủng hoảng truyền thông nhờ 5 kinh nghiệm sau

Những khủng hoảng truyền thông không hề được báo trước nên thường gây ra hậu quả nghiêm trọng tới danh tiếng của thương hiệu. Các CEO có thể dễ dàng “đảo chiều” khủng hoảng nhờ 5 kinh nghiệm dưới đây.

5 kinh nghiệm này được đúc kết lại từ chính những c