Lĩnh vực Thương mại Phần mềm quản trị doanh nghiệp đáp ứng nghiệp vụ đặc thù...

Phần mềm quản trị doanh nghiệp đáp ứng nghiệp vụ đặc thù trong lĩnh vực Thương mại

Nắm bắt tình hình, MISA cung cấp phần mềm kế toán online MISA AMIS trong đó ứng dụng kế toán online hoàn toàn đáp ứng được các nghiệp vụ đặc thù của doanh nghiệp Thương mại.

mô hình tổ chức bộ máy doanh nghiệp

1. Nghiệp vụ kế toán đặc thù trong lĩnh vực Thương mại

Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Thương mại thường có một số nghiệp vụ kế toán đặc thù sau:

 • Mua hàng nhập khẩu, mua hàng qua kho hoặc không qua kho, mua dịch vụ, …
 • Quét mã vạch hoặc chuyển đổi đơn vị tính hàng hoá khi nhập, xuất. Cảnh báo số lượng tồn kho tối thiểu.
 • Quản lý nhập- xuất- tồn VTHH từ chủng loại đến nhóm, loại, từng mặt hàng. Quản lý hàng theo lô nhập và hạn dùng, theo mã quy cách: Số khung, số máy, số IMEI, số sim, Serial number,…
 • Tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp: Bình quân cuối kì, Bình quân tức thời, Nhập trước xuất trước, Thực tế đích danh.
 • Lắp ráp – tháo dỡ: Tự động quy đổi nguyên vật liệu theo định mức khi nhập, xuất
 • Lập biên bản kiêm kê, đối chiếu tồn kho định kỳ
 • Bán hàng trong nước, bán hàng xuất khẩu, bán qua đại lý, bán hàng thu tiền ngay, bán hàng chưa thu tiền, bán hàng có chiết khấu, giảm giá, Hàng bán bị trả lại, bán hàng kèm quà tặng,…
 • Theo dõi doanh số bán hàng theo theo NV bán hàng, từng hãng, nhà phân phối, theo từng khách hàng
 • Theo dõi công nợ phải thu theo từng khách hàng, NV bán hàng.

Nắm bắt tình hình này, MISA cung cấp phần mềm kế toán MISA AMIS hoàn toàn đáp ứng được các nghiệp vụ đặc thù của doanh nghiệp Thương mại.

Cho phép hạch toán các loại hoá đơn: Mua hàng trong nước, nhập khẩu (Đưa hàng vào kho, Sử dụng ngay), mua hàng có chiết khấu, mua hàng theo đơn hàng, mua dịch vụ đã hoặc chưa thanh toán, xuất hoá đơn trả lại hàng mua và giảm giá hàng mua

2. MISA AMIS giúp doanh nghiệp quản lý tốt tình hình nhập- xuất- tồn VTHH

Quét được mã vạch hàng khi nhập và xuất kho

Chuyển đổi đơn vị tính khi nhập xuất hàng

Tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp: Bình quân cuối kì, Bình quân tức thời, Nhập trước xuất trước, Thực tế đích danh

Cảnh báo số lượng tồn kho tối thiểu

Theo dõi VTHH có mã quy cách (số sê ri, số máy, số khung,…)

Quản lý VTHH theo nhiều chủng loại

Theo dõi tình hình nhập – xuất – tồn VTHH từ chủng loại đến nhóm hàng hóa, loại hàng hóa, mặt hàng

Theo dõi số lô, hạn sử dụng của VTHH để có những chính sách giải phóng hàng tồn, hàng sắp hết hạn sử dụng

Cho phép xuất kho hàng loạt NVL, linh kiện để sản xuất n thành phẩm theo định mức giúp DN kiểm soát xuất kho đúng định mức quy định

Quản lý nhập – xuất theo chi nhánh, cửa hàng, kho hàng

3. Giúp doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động bán hàng

Cho phép thực hiện nghiệp vụ hàng khuyến mại không thu tiền trên hoá đơn bán hàng

MISA AMIS giúp doanh nghiệp quản lý doanh số bán hàng:

Theo dõi doanh số từng văn phòng, chi nhánh, cửa hàng

Nhóm kinh doanh nào có doanh số tốt nhất

Thống kê doanh số bán hàng theo theo NV bán hàng

Thống kê doanh số bán hàng theo từng khách hàng

Sản phẩm nào bán tốt nhất

Thị trường nào có doanh số tốt nhất

4. Quản trị tốt công nợ

MISA AMIS giúp Doanh nghiệp quản trị tốt công nợ phải thu

Theo dõi tổng hợp tình hình phải thu công nợ nhiều khách hàngXác định tình trạng công nợ của từng khoản công nợ: Nợ bình thường, nợ khó đòi, nợ không thể đòi, từ đó xác định được cơ cấu tình trạng nợ của DN

Theo dõi công nợ phải thu khách hàng theo thị trường của từng chi nhánh, văn phòng

Thống kê công nợ phải thu của khách hàng những khoản nợ quá hạn chưa thu được tiền, sắp đến hạn thu tiền

Theo dõi công nợ phải thu theo từng nhân viên bán hàng

Theo dõi công nợ phải thu theo từng bộ phận kinh doanh

MISA AMIS cho phép Doanh nghiệp lập kế hoạch thu hồi công nợ, ghi chép lời hứa thanh toán của khách hàng để có kế hoạch nhắc khách hàng trả nợ, đồng thời đánh giá kết quả thu nợ

MISA AMIS giúp doanh nghiệp quản trị tốt công nợ phải trả

Theo dõi tổng hợp tình hình phải trả công nợ cho nhiều nhà cung cấp

Theo dõi tình hình phải trả công nợ nhà cung cấp theo từng hoá đơn

Có đầy đủ các mẫu chứng từ, sổ kế toán, báo cáo theo đúng quy định của nhà nước

Hiện MISA đang cung cấp phần mềm kế toán cho nhiều doanh nghiệp thương mại theo từng loại hình, tiêu biểu như:

 • Loại hình KD thiết bị máy tính văn phòng
 • Loại hình KD ô tô, xe máy
 • Loại hình KD dược phẩm (hoá mỹ phẩm)
 • Loại hình KD hoá chất công nghiệp
 • Loại hình KD thiết bị y tế
 • Loại hình KD thiết bị điện tử, điện lạnh
 • Loại hình KD đồ gỗ, thiết bị nội thất
 • Loại hình KD thiết bị công nghiệp
 • Loại hình KD vật liệu xây dựng
 • Loại hình KD xăng dầu
 • Loại hình KD thực phẩm, rượu
 • Loại hình KD bất động sản
 • Loại hình KD nhôm, kính
 • Nhà phân phối
 • Loại hình KD văn phòng phẩm
 • Loại hình KD vàng bạc đá quý
Hội thảo trực tuyến: Chuyển đổi số trong công tác quản trị Tài chính - Kế toán - Thuế tại doanh nghiệp