Tin tức Quản trị doanh nghiệp Thủ quỹ theo dõi thu, chi, tồn quỹ trên AMIS.VN

Thủ quỹ theo dõi thu, chi, tồn quỹ trên AMIS.VN

Không chỉ giúp Kế toán hạch toán các nghiệp vụ Thu, Chi tiền mặt, AMIS.VN còn cho phép Thủ quỹ được phép sử dụng phần mềm để tiếp nhận trực tiếp các đề nghị thu, chi (Phiếu thu, Phiếu chi) mà Kế toán lập. Sau khi nhận tiền của người nộp hoặc chi tiền cho người nhận, Thủ quỹ chỉ cần thực hiện việc ghi vào Sổ quỹ để theo dõi mà không phải nhập lại nội dung chứng từ giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế sai xót khi nhập liệu.
Đặc biệt, phần mềm sẽ tự động đối soát giữa Sổ quỹ của Thủ quỹ với Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ của Kế toán để phát hiện chênh lệch. Tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê quỹ.
Amis.vnAmis.vn

Ngay sau khi kế toán lập Phiếu thu/Phiếu chi, trên màn hình của thủ quỹ tự động xuất hiện toàn bộ thông tin về chứng từ, thủ quỹ chỉ cần kiểm đếm tiền thực tế rồi ghi vào Sổ quỹ chứng từ thu chi mà không cần nhập liệu lại
Amis.vn

Định kỳ ngày, tuần hoặc tháng, tự động đối soát giữa Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ của Kế toán với Sổ quỹ của Thủ quỹ và số tiền thực tế trong két sắt để phát hiện chênh lệch

Amis.vn

Amis.vn

Tự động xử lý chênh lệch theo kết quả kiểm kê: Thêm nhanh Phiếu thu nếu phát hiện thừa, Thêm Phiếu chi nếu phát hiện thiếu
Amis.vnIn được biên bản kiểm kê quỹ, thủ quỹ và kế toán tiền mặt đều lưu trữ được biên bản kiểm kê

Amis.vnAmis.vn

Amis.vnCho phép thủ quỹ xem được sổ quỹ theo từng loại tiền, truy xuất lại chứng từ gốc đã nhập để kiểm tra ngay khi đang xem báo cáo
Amis.vnAMIS.VN cung cấp mẫu biểu sổ quỹ tiền mặt theo đúng quy định của nhà nước
Amis.vnCho phép Thủ quỹ theo dõi Sổ quỹ theo ngoại tệ

Nếu chưa sử dụng AMIS.VN, bạn có thể đăng ký thông tin để nhận tư vấn và trải nghiệm phần mềm kế toán online đáp ứng mọi nghiệp vụ thu, chi,… trong doanh nghiệp tại đây