Tuyển dụng Nghiệp vụ tuyển dụng Thực hiện thủ tục tiếp nhận ứng viên trúng tuyển nhanh chóng...

Thực hiện thủ tục tiếp nhận ứng viên trúng tuyển nhanh chóng trên MISA AMIS

Sau khi có kết quả phỏng vấn, nhân sự cần thực hiện một số công việc để tiếp nhận nhân viên vào học việc hoặc thử việc. MISA AMIS giúp cán bộ nhân sự thực hiện thủ tục tiếp nhận ứng viên trúng tuyển nhanh chóng nhờ ứng dụng quản trị nhân sự trên phần mềm.

>> Giải quyết thủ tục cho nhân viên nghỉ việc nhanh, gọn với MISA AMIS

phần mềm quản lý nhân sự

Tiếp nhận toàn bộ thông tin từ hồ sơ ứng viên sang thành hồ sơ nhân viên có đầy đủ kết quả tuyển dụng chi tiết của từng vòng phỏng vấn

 

phần mềm quản lý nhân sự

Thực hiện các thủ tục cần thiết để tiếp nhận ứng viên trúng tuyển như: Bàn giao tài sản, Cấp phát tài nguyên CNTT, Ký cam kết tuân thủ nội quy công ty, cam kết bảo mật thông tin,…

phần mềm quản lý nhân sự

Trộn (Merge) và in hàng loạt các mẫu cam kết theo danh sách các ứng viên được tiếp nhận giúp cán bộ nhân sự giảm được thời gian điền thông tin vào từng biểu mẫu

Thực hiện thủ tục tiếp nhận ứng viên trúng tuyển nhanh chóng nhờ ứng dụng quản trị nhân sự trên MISA AMIS

Nhân sự dễ dàng biết được danh sách những nhân viên mới nào cần thực hiện thủ tục tiếp nhận trong tháng

Thực hiện thủ tục tiếp nhận ứng viên trúng tuyển nhanh chóng nhờ ứng dụng quản trị nhân sự trên MISA AMIS

Cán bộ nhân sự có thể theo dõi tình hình thực hiện các thủ tục tiếp nhận chi tiết theo từng nhân viên, từng vị trí công việc

Thực hiện thủ tục tiếp nhận ứng viên trúng tuyển nhanh chóng nhờ ứng dụng quản trị nhân sự trên MISA AMIS

Cán bộ nhân sự dễ dàng theo dõi danh sách các nhân viên mới tiếp nhận cần thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động

Trải nghiệm Phần mềm quản lý nhân sự miễn phí AMIS Nhân sự ngay tại đây:

Trải nghiệm miễn phí