Kiến thức Quản trị toàn diện Hướng dẫn triển khai sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp...

Hướng dẫn triển khai sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS

Để triển khai sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN, Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện 3 việc đơn giản sau đây:

1. Đăng ký tài khoản và hoàn tất thủ tục đặt mua

Vào trang https://amis.misa.vn để tạo tài khoản sử dụng và đặt mua theo hướng dẫn

đăng ký dùng thử amis

2. Khai báo, thiết lập danh mục, số dư ban đầu trước khi sử dụng

Sau khi đăng nhập vào AMIS.VN, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện tuần tự theo hướng dẫn của phần mềm để khai báo một số thông tin ban đầu:

đăng ký dùng thử amis

Chỉ cần thực hiện 3 bước đơn giản để thiết lập các thông tin ban đầu

Trước khi bắt đầu sử dụng từng ứng dụng, phần mềm cũng sẽ hướng dẫn người dùng thiết lập, khai báo một số danh mục, thông tin ban đầu trước khi tiến hành nhập dữ liệu phát sinh

đăng ký dùng thử amis

Khai báo số dư ban đầu và các danh mục trước khi bắt đầu nhập chứng từ kế toán

3. Nhập dữ liệu phát sinh

Sau khi thiết lập các danh mục và nhập số dư ban đầu, người dùng có thể bắt đầu nhập các chứng từ phát sinh theo các nghiệp vụ thực tế hàng ngày của doanh nghiệp.

Để biết cách vận hành phần mềm, người dùng nên xem các đoạn phim hướng dẫn sử dụng theo từng nghiệp vụ với nhiều ví dụ thực tiễn rất dễ hiểu hoặc đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng tại đây.

Ngoài ra, Doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia các khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm tập trung hoặc đăng ký dịch vụ đào tạo trực tiếp tại đơn vị (xem báo giá dịch vụ AMIS.VN tại đây) Chúc doanh nghiệp triển khai thành công AMIS.VN.

Chia sẻ bài viết hữu ích này