Kế toán cho giám đốc Kế toán quản trị Hạch toán, quyết toán và nộp tờ khai thuế bằng phần mềm...

Hạch toán, quyết toán và nộp tờ khai thuế bằng phần mềm MISA AMIS

Theo quy định của Tổng Cục Thuế, hàng tháng các doanh nghiệp phải thực hiện việc lập báo cáo và kê khai thuế. Kết thúc năm tài chính, các doanh nghiệp sẽ phải thực hiện việc quyết toán thuế. Hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn đang mất khá nhiều thời gian và công sức để lập báo cáo và kê khai thuế, thậm chí có nhiều doanh nghiệp phải sửa đi sửa lại nhiều lần hoặc bị trễ hạn kê khai thuế.

Đọc thêm:

Phần mềm kế toán online MISA AMIS giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ thuế, tuân thủ đúng các quy định của nhà nước:

  • Hạch toán kế toán các nghiệp vụ thuế: Giá trị gia tăng, Tiêu thụ đặc biệt, Nhập khẩu, Xuất khẩu, Tài nguyên, Bảo vệ môi trường, Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân.
  • Đáp ứng tốt cả 2 phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ; Phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu.
  • Tự động lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào/bán ra, Tờ khai thuế và các báo cáo, phụ lục.
  • Tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào/đầu ra, tự động quyết toán thuế TNDN hàng năm Đặc biệt, phần mềm cung cấp đầy đủ các biểu mẫu báo cáo theo đúng quy định của cơ quan thuế, cho phép xuất khẩu báo cáo thuế theo định dạng XML, kê khai thuế qua mạng trực tiếp từ phần mềm qua MTAX.VN.

1. Hạch toán các nghiệp vụ thuế

Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ: Thuế GTGT, Thuế TTĐB, Thuế TNDN, Thuế Nhập khẩu, Thuế Xuất khẩu,Thuế Tài nguyên, Thuế môn bài,…

Phần mềm tự động định khoản theo đúng tài khoản của từng loại thuế, tính ra số thuế cần phải nộp theo thuế suất từng mặt hàng trực tiếp ngay trên các chứng từ mua hàng, bán hàng
Phần mềm tự động định khoản theo đúng tài khoản của từng loại thuế, tính ra số thuế cần phải nộp theo thuế suất từng mặt hàng trực tiếp ngay trên các chứng từ mua hàng, bán hàng

MISA AMIS

2. Tự động lập tờ khai cùng các phụ lục và các báo cáo thuế theo mẫu biểu mới nhất của cơ quan thuế theo đúng phương pháp kê khai thuế mà đơn vị sử dụng

Tự động lập Tờ khai thuế GTGT theo tháng/ quý, Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư, Tờ khai thuế TTĐB, Tờ khai thuế TNDN tạm tính, Tờ khai quyết toán thuế TNDN,… và các phụ lục kèm theo tờ khai.

MISA AMIS

Phần mềm cho phép kế toán chọn phương pháp kê khai thuế GTGT để dùng đúng biểu mẫu quy định cho từng phương pháp, cho phép lập tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung cùng các phụ lục đính kèm

MISA AMIS

Giao diện lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào/bán ra và tờ khai được thiết kế trên cùng một giao diện giúp kế toán dễ dàng kiểm tra, đối chiếu khi lập báo cáo thuế. Đặc biệt, phần mềm cho phép truy xuất tới chứng từ để chỉnh sửa ngay khi đang kiểm tra trên bảng kê

Tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đầu ra để xác định số thuế phải nộp hay được hoàn lại.

MISA AMISCho phép xuất khẩu tờ khai thuế và các phụ lục ra định dạng theo đúng quy định của cơ quan thuế, giúp doanh nghiệp có thể thực hiện việc kê khai thuế qua mạng

MISA AMISPhần mềm cho phép doanh nghiệp ký điện tử trực tiếp lên tờ khai trước khi kê khai qua mạng gửi đến cơ quan thuế

MISA AMIS

MISA AMIS

MISA AMISMISA AMIS

MISA AMIS

MISA AMISMISA AMIS

MISA AMIS

MISA AMISMISA AMISMISA AMIS

3. Kê khai thuế qua mạng trực tiếp từ phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS

Ngày 23/01/2013, MISA chính thức được Tổng Cục Thuế cấp giấy phép chứng nhận MISA đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kê khai thuế qua mạng (TVAN) theo Quyết định số 01/GCN – TCT. Vì vậy, MISA AMIS được kết nối trực tiếp với cơ quan thuế để doanh nghiệp nộp các tờ khai thuế hàng tháng rất tiện lợi và nhanh chóng. Doanh nghiệp không cần phải đến cơ quan thuế, có thể nộp tờ khai thuế bất cứ lúc nào, nhận ngay kết quả sau khi nộp, tra cứu lại các tờ khai đã nộp dễ dàng.

MISA AMIS

MTAX.VN là DV kê khai thuế qua mạng đã được Tổng cục Thuế cấp giấy phép chứng nhận

MISA AMIS là phần mềm kế toán duy nhất tại Việt Nam cho phép nộp thẳng báo cáo thuế đến cơ quan thuế.

MISA AMIS

Tiện ích đối với các doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng MTAX.VN

4. Tự động quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm

Kết thúc năm tài chính, dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cả năm, phần mềm tự động lập sẵn tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu số 03/TNDN) kèm theo các phụ lục(03-1A/TNDN: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 03-2A/TNDN: Chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh). Kế toán nhanh chóng in được bộ báo cáo quyết toán thuế để nộp cho cơ quan thuế.

MISA AMIS

MISA AMIS

Tờ khai quyết toán Thuế TNDN năm 03/TNDN

MISA AMISMISA AMIS

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Ngoài ra, phần mềm quản trị doanh nghiệp MISA AMIS còn cho phép lập các tờ khai quyết toán thuế Tài nguyên, Tờ khai thuế Tiêu thụ đặc biệt,…

Trải nghiệm Phần mềm kế toán online AMIS kế toán ngay tại đây:

Trải nghiệm miễn phí

Trọn bộ Báo cáo kế toán Excel​​​​​​​ theo ngành nghề doanh nghiệp
4.7/5 - (3 bình chọn)
Chia sẻ bài viết hữu ích này