Kiến thức Nghiệp vụ Thuế Thuế nhà thầu Hướng dẫn thuế nhà thầu đối với dịch vụ quảng cáo trên...

Hướng dẫn thuế nhà thầu đối với dịch vụ quảng cáo trên Google, Facebook

Hoạt động thương mại điện tử hiện nay rất phổ biến, chi phí quảng cáo từ kênh tìm kiếm Google hay trang mạng xã hội Facebook là một khoản chi thường xuyên để tiếp cận khách hàng và bán hàng nhằm tăng doanh số. Vậy cần chuẩn bị những hồ sơ gì để doanh nghiệp được tính chi phí hợp lý đối với các khoản chi này? Cách hạch toán và giải pháp thực tế ra sao? Bài viết xin hướng dẫn về chi phí quảng cáo và thuế nhà thầu đối với dịch vụ quảng cáo trên Google, Facebook.

MISA AMIS
Kiều Phương Thanh là một chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính kế toán, tác giả của rất nhiều bài viết được đón nhận và chia sẻ trên các diễn đàn kế toán và tài chính Việt Nam.
Hình 1: Hướng dẫn thuế nhà thầu đối với dịch vụ quảng cáo trên google, facebook

>>> Xem thêm các bài viết về thuế nhà thầu:

1. Đặc điểm của dịch vụ quảng cáo trên Google, Facebook

 • Các công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo quốc tế như Google và Facebook hoạt động xuyên quốc gia, không có trụ sở tại Việt Nam, không đăng ký thuế tại Việt Nam nên thu nhập từ quảng cáo của 2 đơn vị này sẽ thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu;
 • Các nhà quảng cáo quốc tế cũng không có Hợp đồng giấy mà thường có các điều khoản giao kết ngay trên trang quảng cáo. Theo đó, khi khách hàng có nhu cầu quảng cáo sẽ chấp nhận các quy định về thời gian, mức tiền và phương thức thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng,… để mua dịch vụ của nhà cung cấp;
 • Google, Facebook thường chỉ chấp nhận thanh toán qua thẻ Visa/Master của cá nhân và không xuất hóa đơn GTGT;
 • Các hóa đơn, biên lai do Google, Facebook cung cấp đều chưa có thuế, khi kê khai nộp thay thuế nhà thầu, doanh nghiệp xác định tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu, tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế TNDN;
 • Các loại chi phí quảng cáo online, đặc biệt là quảng cáo qua Google, Facebook đều là những chi phí khá lớn đối với các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến;
 • Các doanh nghiệp vì ngại khai nộp thuế nhà thầu nên bỏ ngoài sổ sách kế toán khoản chi phí quảng cáo này. Nhưng khi doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp thuế nhà thầu và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được đến 15% thuế TNDN liên quan đến khoản chi phí quảng cáo này, và 5% thuế VAT nộp thay nhà thầu sẽ được khấu trừ trong kỳ.

>>> Đọc thêm: Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

2. Chính sách thuế đối với dịch vụ quảng cáo qua Google, Facebook

Theo công văn Số 9806/CT-TTHT ngày 09/10/2017 của cục thuế TP Hồ Chí Minh trả lời về chính sách thuế đối với công ty có thực hiện quảng cáo trên Facebook/Google:

* Trách nhiệm thuế nhà thầu

Trước khi thanh toán phí dịch vụ cho tổ chức nước ngoài, Công ty có trách nhiệm tính, khấu trừ, kê khai và nộp thuế nhà thầu như sau:

 • Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu là 5% (đối với ngành kinh doanh dịch vụ, theo Khoản 2a, điều 12, Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014).
 • Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu là 5% (đối với ngành kinh doanh dịch vụ, theo Khoản 2a, điều 13, Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014).

* Trách nhiệm kê khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhà thầu chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế (ngày thanh toán cho nhà thầu nước ngoài), 

Trường hợp Công ty thanh toán cho nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng. 

* Thanh toán không dùng tiền mặt

Trường hợp chi phí quảng cáo được thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân là người lao động của Công ty; nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của Công ty hoặc Quyết định về việc ủy quyền thanh toán của Công ty cho cá nhân; sau đó Công ty thực hiện trả tiền bằng chuyển khoản cho cá nhân thì hình thức thanh toán trên được coi là thanh toán không dùng tiền mặt

Theo công văn số 63660/CT-TTHT ngày 17/09/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội

“Trường hợp Công ty mở thẻ tín dụng của Công ty và có Quyết định về việc ủy quyền cho Giám đốc quản lý thẻ để trực tiếp thanh toán cho Facebook phí dịch vụ quảng cáo, phí dịch vụ này được trừ trực tiếp vào tài khoản Công ty theo từng lần phát sinh thì hình thức thanh toán trên được coi là đáp ứng đủ điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

* Hồ sơ, chứng từ

Các hồ sơ, chứng từ là căn cứ để Công ty kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

 • Hóa đơn nhận được từ Facebook/Google;
 • Hồ sơ kê khai nộp thuế nhà thầu;
 • Hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với Facebook/Google; 
 • Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng của cá nhân cho Facebook/Google;
 • Chứng từ chuyển tiền trả tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân.

Theo công văn 1550/TCT-CS ngày 24/04/2018 của Tổng cục thuế về chính sách thuế đối với chi phí quảng cáo trên Facebook và Google:

“…, trường hợp doanh nghiệp tại Việt Nam thuê đơn vị khác tại Việt Nam thực hiện quảng cáo trên Facebook, Google thì thuế giá trị gia tăng đầu vào của chi phí quảng cáo phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính”

Theo công văn 22454/CT-TTHT ngày 23/4/2018 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Google, Facebook:

“…, trường hợp Công ty mua dịch vụ quảng cáo trên Facebook, Google của nhà mạng nước ngoài (Công ty Facebook Ireland limited và Google Asia Pacific Pte. Ltd) không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, nếu các thông tin, dữ liệu điện tử có liên quan đến giao dịch nêu trên (tài khoản trên mạng, điều khoản cung cấp dịch vụ, chính sách và giá phí của Công ty Facebook, Google để xác định dung lượng giao dịch, chứng từ thanh toán…) là chính xác, có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin; các thông tin, dữ liệu điện tử này được lưu trữ, có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết và Cơ quan thuế có thể kiểm tra thì:

– Về xác định chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN:

Trường hợp Công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền mua dịch vụ quảng cáo cho các nhà mạng nước ngoài, sau đó Công ty thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản của cá nhân. Nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của Công ty hoặc Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân; đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ chứng minh dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Công ty có trách nhiệm lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ theo hình thức nói trên và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Về thuế nhà thầu: Trường hợp các nhà mạng nước ngoài không đáp ứng đủ các điều kiện để nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế thì Công ty có trách nhiệm nộp thay thuế cho các nhà mạng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC nêu trên.”

Theo Công văn 78002/CT-TTHT ngày 24/8/2020 của Cục thuế TP Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Facebook, Google:

“…, trường hợp công ty có phát sinh dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên Facebook, Google nếu khoản chi này đáp ứng đủ các điều kiện thực tế liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, có tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp công ty có ủy quyền cho cá nhân là người lao động trong công ty sử dụng thẻ tín dụng của cá nhân để thanh toán tiền dịch vụ nêu trên, sau đó công ty sẽ thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của công ty vào tài khoản của cá nhân (thẻ tín dụng do công ty mở cho cá nhân tại Ngân hàng), nếu hình thức thanh toán này được được quy định cụ thể tại Quy chế tài chính hoặc Quyết định về việc ủy quyền của công ty cho cá nhân thì cũng được coi là chứng thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định tại Điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC”

Kết luận: Vậy khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và thực hiện khai nộp thuế nhà thầu theo quy định, công ty được:

 • Khấu trừ số thuế GTGT nộp thay nhà thầu Google Facebook;
 • Tính vào chi phí tính thuế TNDN đối với khoản chi phí dịch vụ trả nhà thầu và khoản thuế TNDN nộp thay nhà thầu Google, Facebook, công ty tiết kiệm được 20% thuế TNDN tính trên chi phí được tính thuế – 5% thuế TNDN nộp thay = 15% thuế TNDN liên quan đến chi phí quảng cáo này.
>> DÙNG THỬ MIỄN PHÍ – PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE MISA AMIS

3. Chứng từ chi tiết 

Bộ chứng từ cần thiết để công ty được tính vào chi phí được trừ bao gồm:

Hình 2: Danh mục Bộ chứng từ cần thiết để tính vào chi phí được trừ

3.1. Tờ trình xin phê duyệt về việc thực hiện quảng cáo với nhà mạng Google, Facebook

Tờ trình nhu cầu chạy quảng cáo bằng văn bản của bộ phận kinh doanh cần quảng cáo với cấp trên, kèm theo bản in các điều khoản mà nhà mạng/trang quảng cáo đó đưa ra (giá cả, phương thức quảng cáo, cách trả tiền, thời gian chạy quảng cáo,…) được Lãnh đạo DN phê duyệt. Các bạn tham khảo mẫu tờ trình sau:

Hình 3: Tờ trình về việc thực hiện quảng cáo với nhà mạng Google, Facebook

>>> Tải ngay Tờ trình về việc thực hiện quảng cáo với nhà mạng Google, Facebook

3.2. Báo cáo nghiệm thu chi phí

Báo cáo nghiệm thu của bộ phận kinh doanh hoặc bằng chứng chứng minh rằng quảng cáo của doanh nghiệp đã được hoàn thành theo hợp đồng trên.

Báo cáo nghiệm thu gồm báo cáo tổng quan và những hình ảnh chi tiết của tài khoản quảng cáo theo các chiến dịch, ảnh hiển thị google display network mà tùy theo nội dung chiến dịch chạy quảng cáo khác nhau, dưới đây là một số hình ảnh tham khảo báo cáo tổng quan tài khoản quảng cáo Google, Facebook:

Hình 4: Báo cáo nghiệm thu chi phí – Tổng quan tài khoản quảng cáo Google Adword
Hình 5: Báo cáo nghiệm thu chi phí – Báo cáo tài khoản quảng cáo Facebook
Hình 6: Báo cáo nghiệm thu chi phí – Chi phí SEO

3.3.  Chứng từ về thanh toán

a) Sao kê tài khoản thanh toán Google, facebook: Sao kê từ thẻ tín dụng của cá nhân cho Google, Facebook 

Hình 7: Chứng từ thanh toán – Sao kê thẻ tín dụng thanh toán

b) Hóa đơn, biên nhận từ Google facebook

Hình 8: Chứng từ thanh toán – Hóa đơn biên nhận từ Facebook

Hình 9: Chứng từ thanh toán – Sao kê tài khoản Google Ads

c) Chứng từ thanh toán của công ty 

Chứng từ thanh toán từ tài khoản công ty chuyển hoàn tiền thẻ tín dụng cho cá nhân: uỷ nhiệm chi, séc… 

Hình 10: Chứng từ thanh toán của công ty – Ủy nhiệm chi

Lưu ý: Công ty phải lập danh sách các tài khoản thẻ tín dụng được ủy quyền.

3.4. Quy chế tài chính hoặc Giấy ủy quyền cho cá nhân người lao động công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán các khoản chi phí về quảng cáo trên Google/ Facebook cho công ty

Hình 11: Giấy ủy quyền

>>> Tải ngay Giấy ủy quyền

3.5 Tờ khai và Chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài

a) Tờ khai thuế nhà thầu

Hình 12: Tờ khai thuế nhà thầu

b) Chứng từ nộp thuế nhà thầu

Hình 13: Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Sau khi khai và nộp hộ thuế GTGT nhà thầu nước ngoài, doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với khoản thuế GTGT nộp thay cho nhà thầu nước ngoài.

4. Hướng dẫn công tác kế toán thuế nhà thầu với dịch vụ Google, Facebook

Hình 14: Hướng dẫn công tác kế toán thuế nhà thầu với dịch vụ Google, Facebook

4.1. Hướng dẫn đăng ký thuế, lập tờ khai, nộp tiền thuế

Các bạn xem bài viết hướng dẫn đăng ký – kê khai – nộp tờ khai – nộp thuế nhà thầu tại đây.

4.2. Hướng dẫn hạch toán 

a) Hạch toán công nợ phải trả nhà quảng cáo Google Facebook

Nợ TK 641, 642 : Số tiền trả Google Facebook

Có TK 331 : Số tiền trả Google Facebook

b) Hạch toán thuế nhà thầu phải nộp thay

Nợ TK 641, 642 : Thuế TNDN được tính vào chi phí tính thuế TNDN

Nợ TK 133 : Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3338 : Thuế nhà thầu phải nộp

c) Hạch toán nộp thuế

Nợ TK 3388 : Số tiền nộp thuế nhà thầu

Có TK 111, 112 : Số tiền nộp thuế nhà thầu

4.3. Hướng dẫn theo dõi tính tiền thuế phải nộp

Các bạn nên lập bảng tính tổng hợp giúp thuận tiện cho việc theo dõi và kiểm tra đối chiếu số liệu như sau:

Hình 15: Bảng theo dõi tính tiền thuế nhà thầu phải nộp

Chi tiết số tiền các cột được tính:

1. Trả nhà thầu: Tổng số tiền thanh toán từng tháng qua thẻ visa/master cho Google, Facebook 

2.

Doanh thu tính thuế GTGT = Số tiền trả nhà thầu
1,05

3. Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x 5%

4.

Doanh thu tính thuế TNDN = Số tiền trả nhà thầu
1,05

5. Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x 5%

6. Thuế phải nộp = Thuế GTGT + Thuế TNDN

4.4 Một số mẫu công văn tham khảo liên quan 

a) Công văn khai và nộp thuế nhà thầu theo tháng (nếu cần): Tùy theo cơ quan thuế quản lý có thể cần nộp hoặc không

Hình 16: Công văn xin khai và nộp thuế nhà thầu theo tháng

>>> Tải ngay Công văn xin khai và nộp thuế nhà thầu theo tháng

b) Công văn xin chậm nộp thuế nhà thầu: Trường hợp đã sử dụng dịch vụ quảng cáo quá thời hạn đăng ký mã số thuế nộp thay và phát hiện ra

Hình 17: Công văn xin chậm nộp tờ khai thuế nhà thầu

>>> Tải ngay Công văn xin chậm nộp tờ khai thuế nhà thầu

Như vậy, doanh nghiệp được khấu trừ chi phí quảng cáo trên Google, Facebook khi thu thập đủ các chứng từ hợp lý, hợp lệ. Các bạn hãy chú ý làm theo quy định để được hưởng các quyền lợi khi đăng ký kê khai và nộp thuế nhà thầu đối với dịch vụ quảng cáo Google, Facebook nhé. MISA AMIS chúc các bạn thành công!

Rất nhiều kế toán thuế của các doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài. Không những thế, do sự phức tạp của loại thuế đặc biệt này nên kế toán viên khó lòng tránh khỏi những sai sót. Phần mềm kế toán online MISA AMIS với phân hệ thuế đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của kế toán viên nói chung và kế toán thuế nói riêng:

 • Tự động lập tờ khai theo mẫu biểu mới nhất.
 • Tự động tổng hợp số liệu lên tờ khai, các phụ lục kèm theo và báo cáo thuế theo mẫu biểu mới nhất và theo phương pháp tính thuế mà doanh nghiệp đang sử dụng
 • Nộp tờ khai, nộp thuế điện tử trực tiếp cho cơ quan thuế từ phần mềm
 • Kiểm tra tình trạng hoạt động của khách hàng, nhà cung cấp
 • Các tiện ích khác: tự động khấu trừ thuế, tự động hạch toán điều chỉnh thuế GTGT khi lập tờ khai….

Với những tính năng như trên, phần mềm kế toán online MISA AMIS chắc chắn sẽ là giải pháp hoàn hảo cho nghiệp vụ thuế tại các doanh nghiệp. Còn chần chừ gì nữa mà chưa đăng ký trải nghiệm bản demo phần mềm kế toán online MISA AMIS ngay.


Người viết: NLTH

 3,026 

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]