Tài chính - kế toán Hạch toán Hướng dẫn tổng hợp hạch toán cho công ty xây dựng

Hướng dẫn tổng hợp hạch toán cho công ty xây dựng

Hạch toán cho công ty xây dựng là lĩnh vực khó nhất trong công tác kế toán, kế toán xây dựng không chỉ phải thực hiện việc quản lý hồ sơ, chứng từ, sổ sách,… hạch toán những nghiệp vụ cơ bản mà còn phải thực hiện việc quản lý kế toán theo các công trình, bóc tách vật tư,…

MISA AMIS
Kiều Phương Thanh là một chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính kế toán, tác giả của rất nhiều bài viết được đón nhận và chia sẻ trên các diễn đàn kế toán và tài chính Việt Nam.

Vậy thì có những bước nào trong quy trình hạch toán cho công ty xây dựng, cần phải chú ý những gì để tránh gặp phải những sai sót không mong muốn? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết sau đây!

1. Yếu tố riêng biệt cần chú ý khi hạch toán

Về cơ bản các nghiệp vụ liên quan đến thu chi, công nợ,… hạch toán đều giống như kế toán thương mại, sản xuất. Điểm khác biệt mấu chốt đó là Tập hợp chi phí và tính giá thành, điểm khác biệt giữa kế toán xây dựng với kế toán thương mại khác đó là những yếu tố sau đây:

Đối tượng tính giá thành:

 • Theo công trình: Giá thành chỉ phát sinh 1 lần, không lặp lại
 • Giá thành chi tiết của một công trình thường chia thành nhiều hạng mục, gói thầu, công trình con cho nên việc tính giá thành có thể được tính theo giá thành chi tiết và tổng hợp lên giá thành công trình mẹ.

Thời gian theo dõi: Thường kéo dài lâu, có thể là một năm hoặc nhiều năm

Đối tượng tập hợp chi phí: Tập hợp chi phí theo công trình

phần mềm kế toán cho công ty xây dựng

Các yếu tố chi phí cho một công trình bao gồm : NVL, Chi phí nhân công, chi phí chung, chi phí máy thi công, chi phí nhà thầu phụ, chi phí thuê ngoài

 • Nguyên vật liệu: thường được nhập mua và xuất thẳng cho công trình (thường ít qua kho vì chúng ta biết chính xác khối lượng từng NVL qua việc bóc khối lượng). Nguyên vật liệu cũng có thể được điều chuyển giữa các công trình
 • Các chi phí NC, Máy thi công, thầu phụ, chi phí chung, chi phí thuê ngoài thì tùy theo công việc cụ thể phát sinh thì các chi phí này có thể chỉ đích danh theo công trình hoặc phân bổ cho các công trình. Việc phân bổ thường dựa theo yếu tố chi phí NVL

Đối với chi phí dở dang: Các bạn kế toán xây dựng Tập hợp ở TK 154 và kết chuyển sang 632

Khoản Lãi vay ngân hàng: Các công ty xây dựng hầu hết sẽ phát sinh các khoản vay ngân hàng để phục vụ thi công. Các khoản vay này sẽ cấp cho các tổ đội thi công dưới dạng tạm ứng công trình.

Bảng dự toán công trình: Khi đấu thầu công trình thì sẽ có bảng dự toán cho công trình và chúng ta sẽ phải lập báo cáo so sánh giữa giá thành dự toán và chi phí thực tế

Xác định lỗ lãi: Phân bổ chi phí Bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp theo công trình để xác định kết quả kinh doanh theo công trình

Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh: Các dự án thi công ngoại tỉnh ( giá trị >=1 tỷ ) thì sẽ phát sinh thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh.

2. Sơ đồ tổng hợp hạch toán cho công ty xây dựng

sơ đồ hạch toán cho công ty xây dựng

3. Nghiệp vụ hạch toán cơ bản

a. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho công trình

Trước hết cần xét đến thủ tục mua NVL trực tiếp bao gồm:

 • Hợp đồng mua bán, đơn đặt hàng
 • Hóa đơn tài chính
 • Phiếu xuất kho bên bán ( BB giao nhận ) và Phiếu nhập kho
 • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng
 • Chứng chỉ chất lượng ( nếu cần )

Hạch toán nghiệp vụ mua NVL trực tiếp:

Nợ 152 ( chi tiết theo từng vật tư )

Nợ 1331 ( Thuế GTGT được khấu trừ )

Có 111,112,331

Khi xuất NVL thi công hạch toán như sau:

Theo thông tư 200:

Nợ 621 – Chi phí NVL trực tiếp

Có 263

Theo thông tư 133:

Nợ 1541 – Chi phí NVL trực tiếp

Có 152

b. Chi phí nhân công trực tiếp

Hồ sơ bao gồm:

 • Hồ sơ lao động
 • Hợp đồng lao động
 • Quy chế tiền lương, các QĐ của giám đốc
 • Các thủ tục liên quan đến thuế TNCN
 • Bảng chấm công, bảng lương

Cách hạch toán

Hạch toán theo thông tư 200:

Cuối tháng tính lương phải trả công nhân

Nợ 622 – Chi phí NC trực tiếp

Có 334

Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào chi phí:

Nợ 622

Có 3383, 3384, 3386

Hạch toán theo thông tư 133:

Cuối tháng tính lương phải trả công nhân:

Nợ 1542 – Chi phí NC trực tiếp

Có 334

Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào chi phí

Nợ 1542

Có 3383, 3384, 3385

hạch toán cho công ty xây dựng

c. Chi phí máy thi công

Chi phí máy thi công bao gồm nhiên liệu, khấu hao máy, lương lái máy,chi phí sửa chữa bảo dưỡng máy.

Về lương lái máy thì các bạn chuẩn bị giấy tờ như phần chi phí nhân công

Thủ tục với chi phí nhiên liệu bao gồm:

 • Hợp đồng mua bán, hóa đơn mua, PNK,PXK
 • Sổ nhật trình máy ( Bảng theo dõi ca xe máy )
 • Định mức tiêu hao nhiên liệu ( do giám đốc ban hành )

Cách hạch toán theo thông tư 200

Cuối tháng tính lương phải trả cho lái máy

Nợ 6231 – Chi phí nhân công máy thi công

Có 334

Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào chi phí:

Nợ 6234 – Chi phí khấu hao

Có 214

Chi phí xăng dầu cho máy hoạt động

Nợ 6232 – Chi phí nguyên nhiên vật liệu

Có 152

Chi phí sửa chữa, thay thế phụ tùng thuê máy

Nợ 6237

Nợ 1331

Có 111, 112, 331

d. Chi phí chung cho công trình

Các chi phí chung cho công trình bao gồm: chi phí lán trại, điện nước, lương cán bộ quản lý…và các chi phí phục vụ chung phát sinh tại công trình

Về chi phí chung thì tùy theo các nghiệp vụ cụ thể, tập hợp chứng từ và chúng ta hạch toán như sau:

(Hạch toán theo thông tư 200)

Cuối tháng tính lương phải trả cho bộ phận quản lý công trình

Nợ 6271 – Chi phí sản xuất chung

Có 334

Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN của bộ phận quản lý công trình tính vào chi phí

Nợ 6271 – Chi phí sản xuất chung

Có 3383, 3384, 3386

Cuối tháng trích khấu hao TSCĐ phục vụ BP quản lý công trình

Nợ 6274

Có 214

Các chi phí chung khác:

Nợ 627

Nợ 1331

Có 111, 112, 331

3. Những phát sinh doanh nghiệp gặp phải bạn cần lưu ý

Sau đây là tổng hợp một số vướng mắc được thống kê mà doanh nghiệp thường xuyên gặp phải bạn có thể đối chiếu với doanh nghiệp của mình.

a. Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

 • Số lượng nguyên vật liệu xuất dùng cho công trình thiếu so với dự toán hoặc thừa nhiều
 • Hóa đơn NVL thường về chậm so với tiến độ thi công ( mua NVL về nhưng chưa có hóa đơn về ngay )
 • Đưa NVL xuất dùng vào công trình không khớp với tiến độ thi công

b. Về Chi phí nhân công

 • Tập hợp CPNC thấp hơn nhiều so với dự toán hoặc quá nhiều so với dự toán
 • Các thủ tục hồ sơ đối với công nhân không đảm bảo
 • Các thủ tục liên quan đến thuế TNCN không đầỳ đủ
 • Về chi phí chung thì hay gặp lỗi
 • Các chi phí chung phát sinh nhiều nhưng do đặc điểm thi công công trình nên nhiều khoản khó lấy hóa đơn
 • Chi phí chung tập hợp thấp hơn nhiều hoặc cao hơn nhiều so với dự toán

c. Các lỗi khác

Xuất hóa đơn sai thời điểm: Thời điểm xuất hóa đơn cần căn cứ theo Biên bản nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình.

Để giúp kế toán đơn giản và chính xác hơn trong các nghiệp vụ hạch toán các tài khoản, việc sử dụng các công cụ quản lý tự động được xem là giải pháp hiệu quả hiện nay. Các phần mềm như phần mềm kế toán online MISA AMIS giúp kế toán hạn chế tối đa các sai sót trong công tác hạch toán kế toán, đồng thời tiết kiệm thời gian và công sức của kế toán viên một cách hiệu quả so với việc thực hiện các thao tác thủ công như trước đây

Phần mềm kế toán online MISA AMIS đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ của doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng như:

 •  Tự động đối chiếu chi phí thực tế với dự toán theo từng dự án. Phân bổ chi phí từng hạng mục, xác định giá vốn chính xác
 •  Tự động tổng hợp chi phí sản xuất theo từng hạng mục, công trình, dự án;
 •  Tự động nghiệm thu các công trình vụ việc, đơn hàng, hợp đồng.

Xem thêm Giới thiệu phần mềm AMIS Kế toán cho công ty xây dựng, xây lắp tại đây:

Tham khảo ngay phần mềm kế toán online MISA AMIS để quản lý công tác tài chính – kế toán hiệu quả hơn.

Dùng ngay miễn phí

 

 2,723 

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 1 Trung bình: 5]