Kiến thức Tài chính - kế toán Mẫu biểu, quy định Quy định QUYẾT ĐỊNH 27/2021/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG – GIẢM THÊM 30% TIỀN...

QUYẾT ĐỊNH 27/2021/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG – GIẢM THÊM 30% TIỀN THUÊ ĐẤT CHO DOANH NGHIỆP

<Hot> Quyết định 27/2021/QĐ-TTG của Thủ Tướng – Giảm thêm 30% tiền thuê đất cho DN

Để kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Thủ tướng chính Phủ ngày 25/09/2021 đã ban hành QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2021/QĐ-TTG cho phép giảm tiền thuê đất của năm 2021 với mức giảm lên đến 30%. Hãy cùng MISA AMIS đi tìm hiểu ngay trong bài viết này.

1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM

*** CHÚ Ý: Quyết định miễn giảm cho các đối tượng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2021.

2. MỨC GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT

Mức giảm tiền thuê đất là = 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021

– Chú ý: Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có).

– Mức giảm tiền thuê đất được tính dựa trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 theo quy định của pháp luật.

** Đặc biệt: Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định của pháp luật.

3. HỒ SƠ GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT

1. Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 của người thuê đất theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (TẢI MẪU TẠI ĐÂY).

2. Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

4. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT

Bước 1. Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021;

** Chú ý: Riêng trường hợp nộp hồ sơ từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở về sau thì không được giảm tiền thuê đất theo quy định này Quyết định này.

Bước 2. Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp theo quy định khoản 1 Điều này; không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất.

5. NHỮNG LƯU Ý VỀ TRƯỜNG HỢP NHẬN MIỄN GIẢM THỪA THIẾU SAU KHI QUYẾT ĐỊNH NÀY CÓ HIỆU LỰC

Trường hợp 1:

Người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của Quyết định này nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp 2:

Người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2021 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan; trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

6. KẾT LUẬN

Quyết định số 27/2021/QĐ-TTG được ban hành đã kịp thời hỗ trợ các đối tượng thuê đất của Nhà Nước bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 .

MISA AMIS HY VỌNG CÁC DOANH NGHIỆP SẼ NHANH CHÓNG NHẬN ĐƯỢC HỖ TRỢ TỪ CHÍNH SÁCH MỚI NÀY !

Tác giả: Nguyễn Kế Toán

Trọn bộ Báo cáo kế toán Excel​​​​​​​ theo ngành nghề doanh nghiệp
5/5 - (4 bình chọn)
Chia sẻ bài viết hữu ích này