Kế toán theo loại hình, lĩnh vực Doanh nghiệp mới thành lập 7 điểm mới cần lưu ý khi thành lập doanh nghiệp từ...

7 điểm mới cần lưu ý khi thành lập doanh nghiệp từ 2021

Dưới đây là 7 điểm mới, các tổ chức và cá nhân khi thành lập doanh nghiệp năm 2021 cần lưu ý. 7 điểm mới được dựa trên quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, có hiệu lực từ 01/01/2021.

1. Doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu khi thành lập doanh nghiệp

Hiện nay, trước khi sử dụng doanh nghiệp cần thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng kí kinh doanh (theo quy định tại khoản 2, điều 44 Luật doanh nghiệp năm 2014). Tuy nhiên, luật doanh nghiệp 2020 đã loại bỏ quy định này, doanh nghiệp không phải làm thủ tục để thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng kí kinh doanh như trước đây

Doanh nghiệp được quyết định loại dấu, quyết định số lượng và hình thức, nội dung của doanh nghiệp, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp (quy định tại điều 43, luật doanh nghiệp 2020)

Dấu của doanh nghiệp có thể được làm tại các cơ sở khắc dấu hoặc theo hình thức chữ ký số, đáp ứng quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và chữ ký số.

2. Bổ sung đối tượng không được thành lập doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm 1 đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp đó là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của bộ luật hình sự.

Ngoài ra, Luật doanh nghiệp 2020 còn bổ sung thêm 1 đối tượng không có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào doanh nghiệp là các đối tượng bị cấm theo quy định của luật phòng chống tham nhũng.

| Đọc thêm: Lập kế hoạch dòng tiền giúp doanh nghiệp chủ động đạt mục tiêu kinh doanh năm 2021

3. Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp và cụm từ “địa điểm kinh doanh”

Theo quy định tại khoản 2, điều 40 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Cụ thể: “Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “chi nhánh”, cụm từ “văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh”

Theo quy định cũ, tên địa điểm kinh doanh không quy định phải có cụm từ “địa điểm kinh doanh”, tuy nhiên theo Luật doanh nghiệp 2020 tên của địa điểm kinh doanh phải bao gồm cụm từ này.

4. Thay đổi mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 4 điều 10 nghị định 122/2020/NĐ-CP, từ ngày 15/10/2020 sẽ thay đổi mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp, cụ thể:

 • Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
 • Giấy đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên
 • Giấy đăng ký thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Giấy đăng ký thành lập Công ty cổ phần
 • Giấy đăng ký thành lập Công ty hợp danh
 • Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

5. Giá trị tài sản góp vốn phải được 50% thành viên chấp thuận nếu do tổ chức thẩm định giá thẩm định

Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc đồng thuận hoặc do tổ chức thẩm định giá định giá

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014: “Giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận (theo khoản 2 Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2014).”

Luật doanh nghiệp 2020 quy định giá trị tài sản góp vốn phải được trên 50% số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận thì giá trị đó mới được chấp thuận (theo quy định khoản 2 điều 36 Luật doanh nghiệp 2020)

6. Doanh nghiệp tư nhân được chuyển thành công ty cổ phần

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp tư nhân chỉ được chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Chính vì thế nếu doanh nghiệp muốn chuyển thành công ty cổ phần thì phải chuyển sang công ty TNHH trước rồi sau đó mới chuyển thành công ty cổ phần

Đối với Luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp được chuyển thẳng thành công ty cổ phần mà không yêu cầu phải chuyển đổi sang công ty TNHH như trước đây

7. Thực hiện liên thông khi đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 điều 3 nghị định 122/2020/NĐ-CP, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia BHXH, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Cơ quan phối hợp

Trình tự thực hiện

Cơ quan BHXH

 •  Cơ quan ĐKKD chia sẻ thông tin về doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan BHXH.
 • Mã số doanh nghiệp, mã số chi nhánh, văn phòng đại diện được sử dụng làm mã số đơn vị tham gia BHXH.
 • Khi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đóng BHXH, cơ quan BHXH chia sẻ thông tin về số lượng lao động đóng BHXH cho cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

Cơ quan thuế

 • Nếu hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp hợp lệ, cơ quan ĐKKD chia sẻ thông tin đăng ký thành lập của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp, chi nhánh cho cơ quan thuế.
 • Cơ quan thuế chia sẻ thông tin về mã số doanh nghiệp, mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, phân cấp cơ quan thuế quản lý trực tiếp được tạo tự động bởi Hệ thống thông tin đăng ký thuế cho cơ quan ĐKKD.
 • Trên cơ sở thông tin do cơ quan thuế phản hồi, cơ quan ĐKKD cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và thông báo về cơ quan thuế quản lý cho doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Cơ quan quản lý nhà nước về lao động

Cơ quan ĐKKD chia sẻ thông tin của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập trên địa bàn cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp) nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để quản lý.

Trên đây là 7 điểm mới khi thành lập doanh nghiệp năm 2021, các tổ chức và cá nhân khi thực hiện cần lưu ý để hạn chế tối đa các sai sót xảy ra.

| Đọc thêm: Tặng Cẩm nang quản trị tài chính kế toán dành cho CEO

Trọn bộ Báo cáo kế toán Excel​​​​​​​ theo ngành nghề doanh nghiệp
Đánh giá
Chia sẻ bài viết hữu ích này