DOWNLOAD MIỄN PHÍ – TRỌN BỘ FILE EXCEL TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

23/01/2024

Loading

Tài sản cố định (TSCĐ) đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, việc quản lý và hạch toán TSCĐ thường gây ra nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các kế toán viên. Thiếu sót trong khâu quản lý TSCĐ có thể dẫn đến thất thoát, lãng phí tài sản và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Để giúp các kế toán nắm vững quy trình quản lý và hạch toán TSCĐ một cách chính xác, hiệu quả, MISA AMIS xin giới thiệu Bộ tài liệu tài sản cố định cho kế toán doanh nghiệp. Bộ tài liệu này bao gồm đầy đủ các biểu mẫu TSCĐ. Bộ tài liệu sẽ giúp Anh/Chị Kế toán

  • Nắm được các quy định về ghi nhận, phân loại, đánh giá, khấu hao, thanh lý và báo cáo về tài sản cố định
  • Nâng cao kiến thức và kỹ năng kế toán, giải quyết các vấn đề kế toán, cập nhật các thay đổi của pháp luật kế toán liên quan đến tài sản cố định
  • Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tài sản cố định, như mua sắm, nhập vốn góp, nhận tài trợ, biếu tặng, xuất kho, điều chỉnh, đánh giá lại, chuyển nhượng, thanh lý, v.v
  • Sử dụng được các file quy trình, mẫu theo dõi, quản lý, biên bản để lập và kiểm tra các chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ, phân bổ, khấu hao, kết chuyển, lập báo cáo tài chính liên quan đến tài sản cố định

Ngoài ra, Anh/Chị kế toán doanh nghiệp có thể đăng ký phần mềm kế toán online MISA AMIS để thực tế trải nghiệm một giải pháp với nhiều tính năng, tiện ích hỗ trợ nghiệp vụ TSCĐ như:

  • QUẢN LÝ DANH SÁCH TSCĐ: Kế toán quản lý danh sách các TSCĐ được đưa vào sử dụng tại các phòng ban: TSCĐ nào mới được ghi tăng trong kỳ, mới được ghi giảm trong kỳ, chưa được tính khấu hao hết, đã khấu hao xong hoặc TSCĐ nào có sự điều chỉnh trong kỳ
  • TỰ ĐỘNG PHÂN BỔ KHẤU HAO: Tự động trích khấu hao cho toàn bộ TSCĐ theo từng kì, từng phòng ban, từng đối tượng sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm hoặc tự động phân bổ chi phí tính khấu bao cho từng bộ phận sử dụng để tính lãi lỗ theo bộ phận.
  • ĐẦY ĐỦ MẪU SỔ SÁCH THEO QUY ĐỊNH: Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu chứng từ Sổ TSCĐ, thẻ TSCĐ… và cho phép kế toán tùy chỉnh mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Chủ đề liên quan
Bài viết liên quan
Xem tất cả