Kế toán cho giám đốc Kế toán quản trị Phần mềm kế toán online AMIS.VN đáp ứng nghiệp vụ doanh nghiệp...

Phần mềm kế toán online AMIS.VN đáp ứng nghiệp vụ doanh nghiệp sản xuất

Phần mềm kế toán online AMIS.VN đáp ứng tốt mọi nghiệp vụ của doanh nghiệp sản xuất từ quản lý chi phí, đánh giá sản phẩm đến theo dõi tiến độ sản xuất.

Doanh nghiệp sản xuất là loại hình doanh nghiệp có nhiều nghiệp vụ kế toán phức tạp. Một phần mềm kế toán online không chỉ đáp ứng tất cả các nghiệp vụ hạch toán, kế toán mà còn quản lý tốt nhiều kho chi nhánh ở địa điểm cách xa nhau sẽ được doanh nghiệp sản xuất ưu tiên lựa chọn.

Kế toán sản xuất và những công việc phải làm

So với các loại hình doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp sản xuất có nhiều nghiệp vụ phức tạp, do đó công việc của kế toán cũng phức tạp theo. Nhiệm vụ của kế toán sản xuất không những phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản của kế toán doanh nghiệp mà còn phải tính được giá thành của sản phẩm doanh nghiệp sản xuất, cụ thể những công việc sau:

 • Kế hoạch sản xuất nguyên vật liệu và xây dựng định mức nguyên vật liệu.
 • Tính tiền lương, khấu hao tài sản cố định.
 • Tính chi phí sản xuất bao gồm tất cả: nguyên vật liệu, nhân công, tiền điện…
 • Phân bổ chi phí sản xuất.
 • Tính giá thành chi tiết cho từng sản phẩm hoàn thành.
 • Biết cách tổ chức chứng từ sổ sách kế toán, tài khoản kế toán, hạch toán kế toán, lập báo cáo quyết toán thuế giá trị gia tăng và thuế giá trị doanh nghiệp.

 

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp sản xuất
Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp sản xuất

Những khó khăn doanh nghiệp sản xuất đang gặp phải

Trong quá trình thực hiện, kế toán sản xuất không tránh khỏi những khó khăn. Có thể kể đến một số khó khăn như:

 • Không kiểm soát được tình hình thực hiện đơn đặt hàng hoặc hợp đồng để đốc thúc sản xuất dẫn đến trễ tiến độ giao hàng, ảnh hưởng đến uy tín của DN
 • Không quản lý được mức tồn kho tối thiểu để lên kế hoạch nhập vật tư kịp thời, đặc biệt là các loại vật tư không có sẵn dẫn đến đình trệ sản xuất
 • Không quản lý được hàng hóa theo quy cách dẫn đến hàng hóa sản xuất thừa gây ứ đọng vốn, tăng chí phí tồn kho và giảm lợi nhuận.
 • Không quản lý được hàng hóa theo nhiều đơn vị tính dẫn đến mất nhiều thời gian và dễ sai sót trong khâu theo dõi, kiểm kê
 • Khó khăn trong quản lý tồn kho hàng hóa theo mã quy cách (màu sắc, size, chất liệu,….) dẫn đến không có kế hoạch sản xuất, giao hàng phù hợp
 • Không quản lý được hàng hóa gia công dẫn đến thất thoát hàng hóa gây thiệt hại cho doanh nghiệp
 • Không đối chiếu được chênh lệch nguyên vật liệu thực tế xuất dùng so với định mức ban đầu dẫn đến tăng giá thành và giảm tính cạnh tranh trên thị trường
 • Khó khăn trong việc phân bổ chi phí sản xuất chung theo doanh thu cho nhiều đơn đặt hàng dẫn đến mất nhiều thời gian, thậm chí không chính xác giá thành thành phẩm

Phần mềm kế toán online AMIS.VN – Đáp ứng tốt mọi nghiệp vụ của doanh nghiệp sản xuất

Để giải quyết những vấn đề trên, phần mềm kế toán online AMIS.VN đáp ứng tốt mọi nghiệp vụ của doanh nghiệp sản xuất:

1. Quản lý theo dõi từng khoản chi phí phát sinh chi tiết theo từng đối tượng tập hợp chi phí: từng sản phẩm, từng phân xưởng

PM tự động thống kế các khoản mục chi phí NVL trực tiếp, nhân công, chi phí chung giúp Ban lãnh đạo biết được từng loại chi phí cấu thành nên sản phẩm là bao nhiêu?

Phần mềm kế toán online AMIS.VN - Đáp ứng tốt mọi nghiệp vụ của doanh nghiệp sản xuất
Phần mềm kế toán online AMIS.VN – Đáp ứng tốt mọi nghiệp vụ của doanh nghiệp sản xuất

2. Tính giá thành theo nhiều phương pháp: Giản đơn, hệ số/tỷ lệ, định mức – Theo từng đơn hàng, hợp đồng

Phần mềm kế toán online AMIS.VN tính giá thành theo phương pháp giản đơn hay hệ số/ tỷ lệ
Phần mềm kế toán online AMIS.VN tính giá thành theo phương pháp giản đơn hay hệ số/ tỷ lệ

Tính giá thành theo phương pháp giản đơn hay hệ số/ tỷ lệ

Phần mềm kế toán online AMIS.VN tính giá thành theo phương pháp Tính giá thành theo từng hợp đồng hay đơn đặt hàng
Phần mềm kế toán online AMIS.VN tính giá thành theo phương pháp Tính giá thành theo từng hợp đồng hay đơn đặt hàng

Tính giá thành theo từng hợp đồng hay đơn đặt hàng

3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo nhiều phương pháp

Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ là theo định mức, theo chi phí NVL trực tiếp, hay theo sản phẩm hoàn thành tương đương. Từ đó dễ dàng tính được giá thành của sản phẩm

Phần mềm kế toán online AMIS.VN đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo nhiều phương pháp
Phần mềm kế toán online AMIS.VN đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo nhiều phương pháp

4. Theo dõi tình hình sản xuất theo từng đơn hàng, từng lệnh sản xuất

Phần mềm kế toán online AMIS.VN sẽ giúp theo dõi trong kỳ có bao nhiêu lệnh sản xuất, đã sản xuất hay chưa, từng lệnh sản xuất hay từng đơn hàng sản xuất bao nhiêu để biết có kịp giao hàng cho khách hàng hay không?

Phần mềm kế toán online AMIS.VN sẽ giúp theo dõi sản xuất theo từng đơn hàng, từng lệnh sản xuất
Phần mềm kế toán online AMIS.VN sẽ giúp theo dõi sản xuất theo từng đơn hàng, từng lệnh sản xuất

5. Quản lý số lượng hàng tồn kho còn bao nhiêu, đã gần tới ngưỡng tồn tới thiểu chưa để báo với bộ phận liên quan

Quản lý số lượng hàng tồn kho còn bao nhiêu, đã gần tới ngưỡng tồn tới thiểu chưa để báo với bộ phận liên quan
Quản lý số lượng hàng tồn kho còn bao nhiêu, đã gần tới ngưỡng tồn tới thiểu chưa để báo với bộ phận liên quan

6. Quản lý định mức nguyên vật liệu và tình hình xuất kho nguyên vật liệu theo từng lệnh sản xuất

Phần mềm kế toán online AMIS.VN cho phép khai báo sẵn định mức NVL của từng sản phẩm. Do đó khi nhập lệnh sản xuất chỉ cần nhập số lượng sản phẩm cần sản xuất, phần mềm sẽ tự tính ra số NVL cần sử dụng chính xác và nhanh chóng.

Đặc biệt phần mềm còn giúp doanh nghiệp đánh giá thực tế sử dụng NVL có đúng với định mức hay không.

>> Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp sản xuất

Quản lý định mức nguyên vật liệu và tình hình xuất kho nguyên vật liệu theo từng lệnh sản xuất
Quản lý định mức nguyên vật liệu và tình hình xuất kho nguyên vật liệu theo từng lệnh sản xuất

Các doanh nghiệp có thể xem thêm phim giới thiệu về các nghiệp vụ của doanh nghiệp sản xuất mà phần mềm kế toán online AMIS.VN đáp ứng.

Phim hướng dẫn nghiệp vụ kế toán sản xuất trên phần mềm kế toán online AMIS.VN

Nếu doanh nghiệp còn đang băn khoăn về giá cả, tính năng, khả năng đáp ứng của phần mềm kế toán online AMIS.VN, vui lòng đăng ký tại đây, MISA sẽ liên hệ lại ngay.

Chia sẻ bài viết hữu ích này