Tin tức Tiết kiệm thời gian, nguồn lực, chi phí trong công tác quản...

Tiết kiệm thời gian, nguồn lực, chi phí trong công tác quản lý tài sản với AMIS.VN

4068

Tính năng quản lý tài sản trên phần mềm AMIS.VN giúp cán bộ nhân sự quản lý toàn bộ tài sản trong đơn vị, từ khi cấp phát đến khi thu hồi. Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ: Ghi tăng, Cấp phát/thu hồi, Điều chuyển,… Đồng thời cung cấp hệ thống báo cáo, giúp cấp quản lý theo dõi quá trình cấp phát tài sản và tình trạng sử dụng tài sản của doanh nghiệp.

quản lý tài sản