Kiến thức Tặng cẩm nang quản trị nhân sự từ A đến Z cho...

Bộ cẩm nang quản trị nhân sự giúp người đứng đầu doanh nghiệp hoạch định, đánh giá và xây dựng chiến lược phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp mình để đảm bảo an ninh nhân sự, nâng tầm chất lượng nhân sự.

Công việc quản trị nhân sự tại mỗi doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở tìm kiếm nguồn nhân lực ưu tú cho công ty, mà còn cả quá trình xây dựng đội ngũ nhân viên, quản lý hệ thống nhân viên chuyên nghiệp và rõ ràng về các khâu từ giấy tờ, bảo hiểm, chế độ, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của nhân viên và dự báo tình hình biến động nhân sự từ đó xây dựng chiến lược đảm bảo an ninh nhân sự tương ứng phù hợp với quy mô và tốc độ phát triển của công ty.

Một công ty trong lĩnh vực sản xuất tại Đài Loan đã đứng bên bờ vực phá sản chỉ vì nhân viên nghỉ việc quá nhiều mà giám đốc điều hành không hề nắm được số liệu này để ra quyết định chỉ đạo kịp thời.

cẩm nang quản trị nhân sự

Để giúp các doanh nghiệp vừa và lớn ở Việt Nam có cái nhìn đúng đắn về quản trị nhân sự, từ đó lập kế hoạch phù hợp với doanh nghiệp mình, phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN gửi tặng bộ cẩm năng quản trị nhân sự gồm 5 chương:

 • Chương 1: Hoạch định nguồn nhân lực và công tác tuyển dụng
 • Chương 2: Bố trí sử dụng nhân sự
 • Chương 3: Phân tích công việc và đánh giá công việc
 • Chương 4: Đào tạo và phát triển
 • Chương 5: Xây dựng chính sách thù lao

Với bố cục 5 chương chặt chẽ, bộ cẩm nang này đem lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, hỗ trợ người đứng đầu doanh nghiệp xây dựng chiến lược phù hợp với tình hình thực tế tại công ty:

 • Nâng cao tầm nhìn, cải thiện khả năng nắm bắt cơ hội, xu hướng phát triển chung
 • Kết nối các nguồn lực có sẵn với các ưu tiên chiến lược của doanh nghiệp để tối đa hiệu quả kinh doanh
 • Đánh giá chính xác môi trường kinh doanh, nhận định đúng tiềm lực và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp mình
 • Biết cách thiết lập, thực hiện và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu chiến lược
 • Nắm được cách thức phân tích và xây dựng một chiến lược kinh doanh hiệu quả
 • Lường trước được các rủi ro và cách thức quản trị rủi ro hiệu quả

Ngoài ra, những người làm phần mềm quản lý nhân sự AMIS.VN rất vui lòng được chia sẻ các bộ tài liệu khác để giúp các bạn điều hành doanh nghiệp hiệu quả hơn.

 1,079 

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]