Kiến thức Các bước để chuyển đổi từ MISA SME.NET 2012 online lên AMIS.VN...

Các bước để chuyển đổi từ MISA SME.NET 2012 online lên AMIS.VN phiên bản mới

Kính gửi Quý khách hàng,

Để chuyển đổi từ MISA SME.NET 2012 online lên AMIS.VN phiên bản mới, Quý khách vui lòng thực hiện theo 4 bước như sau:

Bước 01: Đăng ký tên miền AMIS.VN

– Để đăng ký tên miền, Quý khách click vào link sau: https://register.amis.vn/

– Quý khách làm theo hướng dẫn tại đây để đăng ký tên miền.

Bước 02: Tạo dữ liệu năm 2018 trên AMIS.VN: Quý khách làm theo hướng dẫn tại đây để tạo dữ liệu năm 2018.

Bước 03: Gửi yêu cầu chuyển đổi cho MISA: Quý khách phải thực hiện các công việc sau:

Tải Phiếu đề nghị hỗ trợ dữ liệu phần mềm/ dịch vụ online tại đây về ký và đóng dấu

– Gửi bản scan/ hay fax Phiếu đề nghị hỗ trợ dữ liệu phần mềm/ dịch vụ online đã ký và đóng dấu cho MISA.

Bước 04: Kiểm tra dữ liệu kế toán sau khi chuyển đổi:

– Khi Quý khách nhận được thông tin MISA đã chuyển dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 online lên AMIS.VN, Quý khách tiến hành tự kiểm tra lại danh mục và số dư trên AMIS.VN theo hướng dẫn tại đây

Để biết rõ hơn về chính sách chuyển đổi Quý khách vui lòng xem tại đây, hay liên hệ trực tiếp với MISA theo thông tin sau:Trân trọng kính chào!

Đánh giá
Chia sẻ bài viết hữu ích này