Kế toán cho giám đốc Kế toán quản trị AMIS.VN – Đáp ứng tốt nghiệp vụ kế toán Thuế cho doanh...

AMIS.VN – Đáp ứng tốt nghiệp vụ kế toán Thuế cho doanh nghiệp vừa và lớn

AMIS.VN giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ thuế, tuân thủ đúng các quy định của nhà nước:

– Hạch toán kế toán các nghiệp vụ thuế: Giá trị gia tăng, Tiêu thụ đặc biệt, Nhập khẩu, Xuất khẩu, Tài nguyên, Bảo vệ môi trường, Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân.

– Đáp ứng tốt cả 2 phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ; Phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu.

– Tự động lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào/bán ra, Tờ khai thuế và các báo cáo, phụ lục.

– Tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào/đầu ra, tự động quyết toán thuế TNDN hàng năm

Đặc biệt, phần mềm cung cấp đầy đủ các biểu mẫu báo cáo thuế có mã vạch theo đúng quy định của cơ quan thuế, cho phép xuất khẩu báo cáo thuế theo định dạng XML, kê khai thuế qua mạng trực tiếp từ phần mềm qua MTAX.VN.

1. Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ: Thuế GTGT, Thuế TTĐB, Thuế TNDN, Thuế Nhập khẩu, Thuế Xuất khẩu, Thuế Tài nguyên, Thuế bảo vệ môi trường, Thuế TNCN

Phần mềm tự động định khoản theo đúng tài khoản của từng loại thuế, tính ra số thuế cần phải nộp theo thuế suất từng mặt hàng trực tiếp ngay trên các chứng từ mua hàng, bán hàng

2. Tự động lập tờ khai cùng các phụ lục và báo cáo thuế có mã vạch theo mẫu biểu mới nhất của cơ quan thuế theo đúng phương pháp kê khai thuế mà đơn vị sử dụng

– Tự động lập Tờ khai thuế GTGT theo tháng/ quý, Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư, Tờ khai thuế TTĐB, Tờ khai thuế TNDN tạm tính, Tờ khai quyết toán thuế TNDN,… và các phụ lục kèm theo tờ khai.

Phần mềm cho phép kế toán chọn phương pháp kê khai thuế GTGT để dùng đúng biểu mẫu quy định cho từng phương pháp, cho phép lập tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung cùng các phụ lục đính kèm

Giao diện lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào/bán ra và tờ khai được thiết kế trên cùng một giao diện giúp kế toán dễ dàng kiểm tra, đối chiếu khi lập báo cáo thuế. Đặc biệt, phần mềm cho phép truy xuất tới chứng từ để chỉnh sửa ngay khi đang kiểm tra trên bảng kê

– Tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đầu ra để xác định số thuế phải nộp hay được hoàn lại.

– Cho phép xuất khẩu tờ khai thuế và các phụ lục ra định dạng theo đúng quy định của cơ quan thuế, giúp doanh nghiệp có thể thực hiện việc kê khai thuế qua mạng.

– Đặc biệt, AMIS.VN là phần mềm kế toán duy nhất tại Việt Nam cho phép doanh nghiệp nộp trực tiếp các báo cáo và tờ khai thuế qua mạng trực tiếp từ phần mềm thông qua dịch vụ kê khai thuế qua mạng MTAX.VN(xem giới thiệu dịch vụ MTAX.VN tại đây)

Tờ khai, báo cáo thuế được đẩy thẳng đến cơ quan thuế trực tiếp trên phần mềm AMIS.VN rất tiện ích và nhanh chóng

Tự động tổng hợp số liệu kế toán lên tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng năm Ngoài ra, phần mềm còn cho phép lập các tờ khai quyết toán thuế Tài nguyên, Thuế TNCN,…

Anh chị có thể dùng thử miễn phí và nhận tư vấn chi tiết về phần mềm AMIS.VN bằng cách để lại thông tin khi đăng ký trải nghiệm miễn phí phần mềm dưới đây:

 

Hội thảo trực tuyến: Xây dựng & phát triển văn hóa doanh nghiệp vững mạnh trong bối cảnh mới
Chia sẻ bài viết hữu ích này