Tags Critical path là gì?
Critical path là gì

Critical path là gì? Cách xác định đường găng khi quản...

Trong lĩnh vực quản lý dự án nói chung, phương pháp critical path được áp dụng rộng rãi. Vì vậy, bài viết này sẽ...