sale-gift-icon
“Nếu đang sử dụng, nhanh giới thiệu ngay
Nếu đang tìm hiểu, hỏi ngay bạn bè”
star-img
Người giới thiệu
x2 điểm tích lũy
Trong tài khoản MISA
voucher-card
Người được giới thiệu
Giảm ngay 20%
khi mua mới sản phẩm của MISA
voucher-card
Voucher còn lại
Thời gian còn lại
4 lí do để bạn
không nên bỏ lỡ chương trình này
Thúc đẩy
Chuyển đổi số, gia tăng năng suất của các phòng ban khác thông qua nền tảng hợp nhất của MISA
Chia sẻ
Lợi ích cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp
Gia tăng
Điểm số tích lũy của cá nhân để áp dụng cho các chương trình mua sắm, đăng ký khóa học, mua phần mềm,…
Tiết kiệm
Chi phí vận hành cho doanh nghiệp
Thông tin chi tiết