Hợp đồng điện tử
được chứng thực
(hợp đồng điện tử có
tích xanh) là gì?
Là các hợp đồng điện tử được thực hiện trên nền tảng quản lý hợp đồng điện tử của các tổ chức chứng thực (CeCA) đã được cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực HDĐT, được ghi nhận bởi Bộ Công Thương và các Bộ, ban, ngành liên quan.
Trong quá trình tham gia ký số trong môi trường điện tử, Timestamp
Dấu thời gian là gì?
Dấu thời gian là dữ liệu điện tử gắn với thông điệp dữ liệu cho phép xác định thời gian của thông điệp dữ liệu đó tồn tại ở một thời điểm cụ thể.
Dịch vụ cấp dấu thời gian là gì?
Dịch vụ cấp dấu thời gian là dịch vụ để gắn thông tin về thời gian vào thông điệp dữ liệu.
Dấu thời gian được tạo ra dưới dạng chữ ký số.
Thời gian được gắn vào thông điệp dữ liệu là thời gian mà tổ chức cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian nhận được thông điệp dữ liệu đó và được chứng thực bởi tổ chức cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian.
Nguồn thời gian của tổ chức cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian phải theo quy định của pháp luật về nguồn thời gian chuẩn quốc gia.
(dấu thời gian) được sử dụng để ghi lại thời điểm của chủ thể đã thực hiện ký số, có thể tra cứu và xác thực lâu dài trên cổng xác minh của hệ thống Trục CeCA
timestamp timestamp
Lợi ích của hợp đồng điện tử được chứng thực
Tính pháp lý
Hợp đồng điện tử có tích xanh được chứng thực và đóng dấu của Bộ Công thương, đảm bảo tính pháp lý cao nhất. Tính pháp lý của loại hợp đồng điện tử này tương tự như hợp đồng truyền thống, soạn thảo trên giấy có đầy đủ chữ ký và con dấu.
An toàn, bảo mật
Đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về mã hóa bảo mật. Đảm bảo việc mã hóa không thể giải mã ngược lại đảm bảo những hợp đồng được chuyển đến Trục sẽ được bảo mật tối đa.
Chống chối bỏ
Hợp đồng điện tử có tích xanh được tích hợp đóng dấu thời gian Timestamp. Đây là giải pháp đảm bảo tính toàn vẹn của hợp đồng điện tử, mọi thao tác nhằm thay đổi, sửa xóa đều bị ghi vết.
Dễ dàng tra cứu
Hợp đồng điện tử được chứng thực có thể được tra cứu một cách dễ dàng nhờ công cụ kiểm tra chữ ký điện tử và tính toàn vẹn của hợp đồng được xác thực trên Trục phát triển Hợp đồng điện tử Việt Nam
Hỗ trợ giải quyết tranh chấp
Hợp đồng điện tử có dấu tích xanh sẽ có chứng thực của CeCA và Bộ Công thương. Bộ Công thương là đơn vị trung gian giúp hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh cho doanh nghiệp sử dụng loại hợp đồng này
Nhanh chóng, minh bạch
Hợp đồng điện tử có tích xanh mang đến quy trình, thủ tục thực hiện nhanh chóng, chính xác, minh bạch và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
So sánh với hợp đồng điện tử thông thường
Tính pháp lý của HĐĐT Không có chứng thực Có chứng thực CeCA và
bộ công thương
Rủi ro pháp lý khi sử dụng hợp đồng điện tử để làm bằng chứng Rủi ro cao Không có
Khả năng tra cứu tính xác thực của Hợp đồng trên Trục phát triển hợp đồng điện tử Quốc gia Không
Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu Có khả năng làm giả trong
môi trường máy tính cá nhân
Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu
trong mọi tình huống và môi trường
Khả năng lưu trữ, tra cứu trên 10 năm Không đảm bảo Đảm bảo
Hỗ trợ giải quyết tranh chấp khi phát sinh Không
Gắn chữ ký số Bộ Công Thương trên Hợp đồng Không
Hợp đồng được công nhận bởi bên thứ 3 Thấp Cao
Dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử