Tính năng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ chuyên sâu

AMIS Kế toán
LẬP BẢNG CHẤM CÔNG CHI TIẾT
Cho phép chấm công theo buổi hoặc theo thời gian chi tiết đến từng nhân viên và tự đặt tên cho từng bảng chấm công để dễ dàng theo dõi.
AMIS Kế toán
LẬP BẢNG CHẤM CÔNG TỔNG HỢP
Cho phép lập bảng chấm công tổng hợp, hay nhập khẩu kết quả chấm công tổng hợp của bộ phận nhân sự vào phần mềm; Lập bảng tổng hợp chấm công từ bảng chi tiết chấm công, hay tự lập mới bảng tổng hợp công theo buổi, hay theo giờ.
AMIS Kế toán
LẬP BẢNG TÍNH LƯƠNG
Cho phép lập nhiều kỳ tính lương trong một tháng, đáp ứng cho đơn vị trả lương cho nhân viên nhiều lần trong tháng; tính lương theo thời gian, hệ số, hay theo mức lương thỏa thuận của doanh nghiệp. Phần mềm tự động tính, phân bổ và hạch toán chi phí lương, chi phí bảo hiểm và thuế TNCN tạm tính.

Lợi ích khi sử dụng MISA AMIS Kế Toán

In bảng lương, phiếu lương theo đúng mẫu quy định
In bảng lương, phiếu lương theo đúng mẫu quy định
Kế toán có thể in được Bảng lương theo đúng mẫu quy định và có thể tự thiết kế mẫu phiếu lương để đưa vào phần mềm sử dụng
Phân bổ chi phí lương
Phân bổ chi phí lương
Cho phép phân bổ chi phí lương theo bộ phận, phòng ban hoặc theo nhân viên để xác định lãi lỗ, tính giá thành
Tự động hạch toán lương, bảo hiểm, thuế TNCN tạm tính
Tự động hạch toán lương, bảo hiểm, thuế TNCN tạm tính
Chương trình tự động hạch toán chi phí lương theo đúng tỷ lệ đã phân bổ cho từng bộ phận/ phòng ban và lập chứng từ trả lương và thanh toán các khoản bảo hiểm, thuế TNCN tạm tính
Luôn cập nhật các quy định của Nhà nước về biểu tính thuế, mức lương tối thiểu
Luôn cập nhật các quy định của Nhà nước về biểu tính thuế, mức lương tối thiểu
Luôn cập nhật các quy định của Nhà nước về Biểu tính thuế TNCN, mức lương tối thiểu, các khoản giảm trừ, miễn thuế và tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc, giúp Doanh nghiệp luôn tuân thủ các quy định của Nhà nước về tính và trả lương

Nhẹ gánh nghiệp vụ tiền lương với MISA AMIS Kế Toán

Phần mềm kế toán MISA được doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tin dùng nhất hiện nay, tự hào mang tới hiệu quả vượt trội cho hơn 170.000 khách hàng tổ chức đang sử dụng

Sản xuất
Dịch vụ
Thương mại
Xây lắp

Giải thưởng đạt được

Đăng ký nhận tư vấn,
khám phá sức mạnh đột phá của MISA AMIS Kế toán

MISA AMIS kế toán - giải pháp quản trị tài chính kế toán Online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
phần mềm AMIS Kế toán ngay