Tính năng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ chuyên sâu

AMIS Kế toán
HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ, BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH ĐA DẠNG
Giám đốc kiểm soát tức thì: Doanh thu, chi phí, lãi lỗ, công nợ, tồn kho … thông qua hệ thống biểu đồ đa dạng, đầy đủ.
AMIS Kế toán
TÙY CHỈNH BÁO CÁO PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU
Hàng trăm báo cáo quản trị theo mẫu hoặc tự thiết kế chỉnh sửa, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề.
AMIS Kế toán
THEO DÕI TIẾN ĐỘ
Tức thời nắm bắt được tình hình hiện tại và so sánh được với cùng kỳ của một hay nhiều năm trước.

Lợi ích khi sử dụng MISA AMIS Kế Toán

Doanh thu
Doanh thu
Theo dõi doanh số bán hàng theo chi nhánh/ văn phòng, theo thời gian, theo mặt hàng/ nhóm hàng, theo thị trường
Chi phí
Chi phí
Theo dõi tình hình chi phí phát sinh trong kỳ theo thời gian, theo VP/ Chi nhánh, theo từng khoản mục chi phí và so sánh các khoản chi phí phát sinh
Lãi lỗ
Lãi lỗ
Theo dõi tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp theo thời gian, bộ phận
Công nợ
Công nợ
Thống kê công nợ phải thu theo những khoản nợ quá hạn chưa thu được tiền, sắp đến hạn thu tiền. Cảnh báo công nợ trước hạn (quá hạn) chi tiết 1-30 ngày,… để chủ động thu nợ
Tồn kho
Tồn kho
Nắm bắt tình hình tồn kho theo thời gian, theo mặt hàng/ nhóm vật tư hàng hoá
Chỉ tiêu tài chính
Chỉ tiêu tài chính
Xem tổng quan tình hình sức khỏe của doanh nghiệp như khả năng hoạt động, khả năng sinh lời…

Phân tích tài chính doanh nghiệp đơn giản hơn với MISA Kế toán

Phần mềm kế toán MISA được doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tin dùng nhất hiện nay, tự hào mang tới hiệu quả vượt trội cho hơn 170.000 khách hàng tổ chức đang sử dụng

Sản xuất
Dịch vụ
Thương mại
Xây lắp

Giải thưởng đạt được

Đăng ký nhận tư vấn,
khám phá sức mạnh đột phá của MISA AMIS Kế toán

MISA AMIS kế toán - giải pháp quản trị tài chính kế toán Online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
phần mềm AMIS Kế toán ngay