Các vấn đề mà doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng, sắt thép gặp phải trong hoạt động kế toán?

AMIS Kế toán
Khó kiểm soát được tình hình thực hiện đơn đặt hàng, hợp đồng,công trình để đốc thúc giao hàng dẫn đến trễ tiến độ giao hàng
Chưa nắm bắt kịp thời doanh thu theo NVKD, cửa hàng, đại lý để có cơ chế điều chỉnh chính sách động viên, chính sách khoán kịp thời
Không quản lý tốt hạn nợ, tuổi nợ theo từng khách hàng để đốc thúc thu hồi công nợ dẫn đến bị chiếm dụng vốn Khó khăn trong việc quản lý chính sách giá, chính sách chiết khấu khác nhau cho các nhóm khách hàng khác nhau
Khó khăn trong việc quản lý chi phí theo từng khoản mục, công trình (Tạm ứng nhân viên, chi phí tiếp khách, Chi phí vận chuyển, Chi phí khác),…

Lợi ích khi sử dụng MISA AMIS Kế Toán

Kiểm soát tình hình đặt hàng
Kiểm soát tình hình đặt hàng
Phần mềm cho phép chọn giao cho đơn đặt hàng, hợp đồng, công trình nào (số lượng đã giao/chưa giao) để giao hàng đúng tiến độ
Doanh thu theo NVKD/cửa hàng
Doanh thu theo NVKD/cửa hàng
Cho phép theo dõi, báo cáo doanh thu theo nhân viên, cửa hàng, đại lý để có thông tin, kịp thời động viên, khen thưởng những nhân viên làm tốt
Quản lý chính sách giá, chiết khấu
Quản lý chính sách giá, chiết khấu
Cho phép thiết lập chính sách giá bán, chính sách chiết khấu theo từng khách hàng, từng mặt hàng và tự động áp chính sách giá, chiết khấu đã thiết lập
Quản lý chi phí
Quản lý chi phí
Cho phép khai báo các khoản mục chi phí và hạch toán chi phí phát sinh theo các khoản mục, công trình và cung cấp các báo cáo tổng hợp, chi tiết
Quản lý hạn nợ, tuổi nợ
Quản lý hạn nợ, tuổi nợ
Cho phép thiết lập hạn nợ, tuổi nợ theo từng khách hàng và cung cấp báo cáo công nợ chi tiết theo từng khách hàng để kịp thời thu hồi vốn
Tổng hợp đơn đặt hàng
Tổng hợp đơn đặt hàng
Phần mềm cho phép lập đơn mua hàng từ nhiều đơn đặt hàng của nhiều KH, cửa hàng, đại lý

MISA AMIS Kế toán - Công cụ hỗ trợ đắc lực cho kế toán lĩnh vực vật liệu xây dựng, sắt thép

Phần mềm kế toán MISA được doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tin dùng nhất hiện nay, tự hào mang tới hiệu quả vượt trội cho hơn 170.000 khách hàng tổ chức đang sử dụng

Sản xuất
Dịch vụ
Thương mại
Xây lắp

Giải thưởng đạt được

Đăng ký nhận tư vấn,
khám phá sức mạnh đột phá của MISA AMIS Kế toán

MISA AMIS kế toán - giải pháp quản trị tài chính kế toán Online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
phần mềm AMIS Kế toán ngay